elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

„Łączymy z pasją”

Rozmowa z Grzegorzem Gałkiem – Dyrektorem Handlowym Zakładów Kablowych Bitner

Grzegorz Gałek – Dyrektor Handlowy Zakładów Kablowych Bitner

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy?Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie byłoby Zakładów Kablowych BITNER. To właśnie braki rynkowe w zakresie wspomnianych przewodów skłoniły Pana Jerzego do rozpoczęcia własnej produkcji nieskomplikowanych kabli domofonowych. W styczniu 1996 roku zarejestrował on działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner.

Majątek firmy stanowiły wówczas dwie skręcarki przewodów oraz linia do izolowania kabli. Ten niewielki park przemysłowy powstał na terenie dawnego POM-u, w miejscowości Trzyciąż. Wówczas powierzchnia całego zakładu wynosiła 600 m2, a załoga liczyła 22 osoby. Sprzyjająca koniunktura, duże zapotrzebowanie rynkowe, ale przede wszystkim pasja, wiedza i zaangażowanie pozwoliły na rozwój firmy, co sprawiło, że już po kilku latach Zakłady Kablowe BITNER mogły pochwalić się rekordową dynamiką wzrostu przychodów. W 2006 roku ZK Bitner zanotowały 70-procentowe zwiększenie obrotów. Wraz ze wzrostem sprzedaży, rozrastał się park maszynowy, załoga oraz asortyment. Kolejne grupy kabli, bardziej i mniej skomplikowane konstrukcyjnie przewody, pozwoliły pozyskać firmie grono stabilnych odbiorców, umocnić pozycję na rynku krajowym oraz rozwijać działalność eksportową.

Dzisiaj firma BITNER to 450-osobowa załoga oraz 35 tysięcy metrów powierzchni magazynowo-produkcyjno – biurowej, rozciągającej się na ponad 10 ha powierzchni. Nowoczesny park maszynowy pozwala na wyprodukowanie rocznie ponad 160 tysięcy kilometrów kabli o napięciu do 30 kV, sklasyfikowanych w kilkanaście grup asortymentowych. Warto podkreślić fakt, że nasza firma posiada w pełni polski kapitał i polskie produkty. Nadal pracujemy z pasją i zaangażowaniem, którymi wciąż inspirują nas akcjonariusze firmy – Jerzy i Celina Bitnerowie.

Jakie wartości są dla firmy Bitner najważniejsze i co lub kto jest jej największym kapitałem?

Nasze hasło przewodnie „łączymy z pasją”, wiele mówi o wartościach, jakimi się kierujemy. Pasja pozwala na tworzenie czegoś wyjątkowego i nie mówię tu tylko o produktach, ale o firmie jako całości. Pasja rozwija, uczy nowych rzeczy, pozwala zdobywać nowe doświadczenia, ale przede wszystkim daje energię do stworzenia produktu najwyższej jakości. I to właśnie jakość stanowi priorytet na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Tylko doświadczona i zaangażowana załoga jest w stanie stworzyć coś dobrego. Jednak bez odpowiedniego zaplecza nie jest to możliwe. Dlatego profesjonalny park maszynowy oraz najlepsze gatunkowo surowce to podstawa naszej produkcji. Kapitał naszej firmy stanowią jednak przede wszystkim ludzie. Dzisiaj jest to 450-osobowa załoga, której pasja, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie pozwalają na ciągły rozwój naszej firmy, podnosząc tym samym konkurencyjność oferty.

Prowadzimy uczciwą i przejrzystą politykę biznesową, dokładając wszelkich starań, by proces sprzedażowy od zapytania ofertowego poprzez realizację zamówienia, także nietypowego, aż po serwis gwarancyjny przebiegały sprawnie i profesjonalnie.

To są produkty katalogowe, ale także wykonywane według indywidualnej dokumentacji klienta…

To, co wyróżnia nas z rynku, to indywidualne podejście do każdego zagadnienia i klienta. W obecnej chwili mamy blisko 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży. Każdego miesiąca dostarczamy 20 tys. kilometrów gotowego produktu do 30 krajów w Europie i poza nią. Aby sprzedaż odbywała się bez problemów, przebadaliśmy kable według obowiązujących przepisów. Obecnie sprzedawane kable przebadane są według np.: VDE, CNBOP, DMT, DNV, GOST, UL, CPR.Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą konstrukcję kabla niskiego i średniego napięcia przeznaczonego do układów sterowania lub zasilania. Oferujemy kable do przesyłu sygnałów analogowych i cyfrowych, kable hybrydowe, kable do serwonapędów, enkoderów, kable do magistrali AS-I, ModBus, BACnet itp.Najbardziej rozpoznawalną grupą są kable BiT500, BiT1000, BiTservo, BiT BUS, BiTmining, BiTLAN, BiTSAT 757.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje izolacji i przeznaczenie kabli?

W zależności od zastosowania wyróżniamy kilka rodzajów izolacji: polwinitową, polipropylenową, polietylenową, polietylen usieciowany, bezhalogenową, gumową, silikonową, poliuretanową oraz specjalne mieszanki tworzyw indywidualnie dobierane w zależności od wymagań.

Kable możemy podzielić według napięcia oraz przeznaczenia, np. kable BiTservo są kablami podwójnie ekranowanymi o niskiej pojemności i przeznaczone do zasilania silników z przemienników częstotliwości, które zachowują pełną kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Ze względu na wyjątkową budowę kabel BiTservo może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz, gdyż jest odporny na UV i oleje oraz uniepalniony wg normy PN-EN 60332-3.

W instalacjach przemysłowych często stosowane są kable BIT500 BLACK FR (kable sterownicze), BiT1000 Power jako kable zasilające, BiT-RE 2X(St)H do przesyłu sygnałów analogowych i cyfrowych; kable BiTFlame 1000 E90, które są kablami stosowanymi w instalacjach służących ochronie pożarowej. Kable te są w pełni uniepalnione, nie zawierają halogenków oraz mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, gdyż są odporne na UV.

Czytelników bardzo interesują kwestie klasyfikacji kabli i deklaracje ich właściwości użytkowych…

Od 1.07.2017 zaczęły obowiązywać nowe zasady oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane kable przeznaczone do instalacji w budynkach spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę 89/106/EWG i ustala nowe, zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie w zakresie kabli i przewodów jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której uszczegółowiono wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Norma zharmonizowana PN-EN 50575 precyzuje sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.

Konsekwencją procesu harmonizacji normy PN-EN 50575 z Rozporządzeniem CPR jest obowiązek wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (z ang. DoP – Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budownictwa znakiem CE wg wymagań wyżej wymienionej normy. Deklaracja Właściwości Użytkowych powinna być wystawiona przez producenta kabli po wcześniejszym przebadaniu wyrobów w Laboratorium Notyfikowanym i sklasyfikowaniu zgodnie z normą EN 13501-6.

W jaki sposób klasyfikuje kable norma EN 13501-6 oraz PN-EN 50575?

Norma EN 13501-6 wprowadza pojęcie „klasy reakcji na ogień” i jednocześnie definiuje poszczególne klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, FcaNajwyższą klasą reakcji na ogień jest klasa Aca, najniższą klasa Fca, która oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień. Obecny stan techniki pozwala na produkcję kabli o izolacji i powłoce wykonanej z tworzyw termoplastycznych, spełniających wymagania klasy B2ca. W praktyce będziemy więc mieli do czynienia z klasami: B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

W zależności od klasy reakcji na ogień, zastosowanie będą miały różne procedury kwalifikacyjne, określone w PN-EN 50575:

  • System 1+ – klasyfikacja w klasach B2ca i Cca dokonywana jest przez Jednostkę Notyfikowaną. W procesie oceny wykonujemy badanie kabli w Laboratorium Notyfikowanym oraz audyty procesu produkcyjnego w Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie certyfikatu wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną. Kwalifikacja kabli w systemie 1+ wiąże się również ze stałym nadzorem produkcyjnym prowadzonym przez Jednostkę Notyfikowaną.
  • System 3 – klasyfikacja w klasach Eca i Dca dokonywana jest przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium Notyfikowane. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie raportu kwalifikacyjnego wystawionego przez Laboratorium Notyfikowane.
  • System 4 – klasyfikacja w klasie Fca dokonywana przez producenta – kable nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie badań własnych.

Zakres stosowania kabli o określonych klasach reakcji na ogień będzie określany osobno przez każdy z krajów członkowskich UE. Większość krajów, w tym Polska, nie wypracowało jeszcze dokumentów określających minimalne wymagania dla budynków w zakresie klasy reakcji na ogień stosowanych kabli. Określenie wymagań dla Polski pojawiło się jeszcze w 2017 r. Propozycję wymagań minimalnych wypracowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki możecie Państwo znaleźć w naszej prezentacji CPR dostępnej na naszej stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że jest to propozycja i nie jest ona obowiązująca w sensie prawnym.

Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane przez nas kable przeznaczone do instalacji w budynkach, spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Od kilku lat badamy nasze wyroby oraz stosowane do ich produkcji materiały, co pozwoliło nam opracować konstrukcje kabli spełniające rygorystyczne wymagania Rozporządzenia. W chwili obecnej potwierdzamy właściwości naszych wyrobów w Laboratoriach Notyfikowanych i stale uzupełniamy Deklaracje Właściwości Użytkowych dla poszczególnych kabli. Wszystkie dostępne DWU (DoP) możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do kontaktu z Działem Technicznym, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące stosowania wyrobów w świetle CPR, w szczególności klasyfikacji wyrobów oraz badań nowych konstrukcji kabli wprowadzanych na rynek.

Czym różnią się kable do systemów bezpieczeństwa pożarowego od omówionych dotychczas?

Kable ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, teatry, kina). Kable mogą być stosowane do zasilania i sterowania odbiorników (oświetlenie, urządzenia przeciwpożarowe, pompy). Kable z podtrzymaniem funkcji elektrycznych E90 muszą być instalowane na odpowiednich systemach nośnych, przebadanych zgodnie z DIN 4102-12 Kable wykonane w całości z materiałów bezhalogenkowych, nieemitujących szkodliwych substancji w czasie pożaru. Nadają się do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych – w obiektach użyteczności publicznej. Kable nadają się do instalacji na zewnątrz. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV oraz na bezpośrednie działanie wody.

Firma Bitner może pochwalić się wieloma certyfikatami i nagrodami – które są dla Państwa najważniejsze?

Potwierdzeniem naszej jakości są certyfikaty i aprobaty na kable wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Ponadto od 2000 r. posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. Posiadamy także System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który w sposób świadomy i efektywny pozwala nam prowadzić działalność w zgodzie z normami środowiskowymi.

Ponadto 20-letnia działalność naszej firmy ugruntowała jej pozycję jako jednego z większych producentów kabli i przewodów na polskim rynku. Potwierdzeniem jakości i skuteczności funkcjonowania firmy jest nie tylko stale rosnące grono klientów, ale również przyznane nagrody. Otrzymaliśmy wiele wyróżnień dotyczących poszczególnych produktów, jak również tych, które stawiają nas w czołówce polskich przedsiębiorstw pod względem dynamiki rozwoju.

Ostatnia nagroda, o której warto wspomnieć, to Diamenty Forbesa. W zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju firma BITNER znalazła się na I miejscu w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln zł w województwie małopolskim. W rankingu ogólnokrajowym Zakłady Kablowe BITNER zajęły drugą pozycję. Jednak największą nagrodą dla każdego przedsiębiorcy jest wysoki poziom zadowolenia klienta i do tego właśnie nieustannie dążymy.

W jaki sposób wspieracie Państwo klienta i budujecie z nim dobre relacje?

Klient to fundament działalności każdej firmy. Staramy się, aby nasi klienci czuli się zadbani, nie tylko na etapie procesu zakupowego. Zależy nam, aby nasi dotychczasowi odbiorcy, czy też potencjalni odbiorcy mogli liczyć na nasze wsparcie zarówno w postaci bezpośredniego doradztwa technicznego, jak również materiałów pomocniczych, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu.

Poza udziałem w targach branżowych, organizujemy szkolenia i konferencje, które skupiają ludzi ze środowisk naukowo-technicznych. Spotkania te dają nam nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy produktowej, ale stwarzają przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, co nie pozostaje bez znaczenia dla uczestników rynku.

Schemat naszej pracy opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem. Dlatego też poza kilkunastoma doradcami techniczno-handlowymi, pracującymi na terenie całej Polski, utworzyliśmy dwa stanowiska – kierowników projektu, którzy stanowią wsparcie dla projektantów i inwestorów na terenie całego kraju.

Na jakie nowości produktowe zwróciłby Pan uwagę i jakie plany na przyszłość może Pan przedstawić?

Od początku 2019 opracowaliśmy wiele nowych konstrukcji kablowych. W zakresie transmisji danych kabel komputerowy BiTLAN S/FTP 4´2´22 AWG kat. 7A 1200 MHz LSOH. W przypadku kabli elektroenergetycznych, możemy pochwalić się BiTPower MV1 6/10 kV, BiT750 Rubberflex, BiT1000 Power H oraz BiT500 ARCTIC.

Głównym założeniem jest organiczny rozwój w Polsce oraz Europie, umacnianie pozycji jako lidera produkcji kabli specjalistycznych oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez zatrudnianie lokalnej społeczności, co da stabilność produkcyjną. Kolejne plany to rozbudowa zakładu, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, a także rozbudowa centrum logistycznego w celu poszerzenia asortymentu i zwiększenia dostępności produktów.

Powiązane

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

UPS-y w zastosowaniach specjalnych

UPS-y w zastosowaniach specjalnych

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych,...

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych, powodując znaczne straty ekonomiczne.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie,...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne [1]. Artykuł jest wstępem do serii artykułów dotyczących wymagań normalizacyjnych dotyczących stacji transformatorowych.

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje,...

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasza oferta spełnia ich wymagania. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalnej polskiej kadrze, która jest doskonale przygotowana do obsługi klientów, dostosowując globalną ofertę Farnell do lokalnych potrzeb.

Miedź, mądry wybór

Miedź, mądry wybór

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych,...

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje.

Hiszpański gracz na polskim rynku

Hiszpański gracz na polskim rynku

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma...

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma IMEFY powstała w 1973 roku w miejscowości Los Yebenes położonej niedaleko miasta Toledo. Pełna nazwa oznacza: Industrial Mecano Electicas Fontecha Yebenes. Firma ma charakter rodzinny, obecnie prowadzona jest przez czterech braci, a jej założycielem był senior rodu Luis Fontecha. Początek działalności...

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej...

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej produkty znaleźć można na całym świecie. Posiadamy siedem zakładów produkcyjnych (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii i Omanie). W Polsce funkcjonują 4 filie – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Koninie. Klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji. Czerpiąc...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia...

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Są one tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Obecnie produkowane rozdzielnice mają mniejsze...

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85, poz. 553) wprowadziło szereg wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych.

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję...

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję czynną.

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe w sieci elektroenergetycznej może spowodować straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi...

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji...

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Efektywność przede wszystkim

Efektywność przede wszystkim

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych,...

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych, nowych obszarach, aby dzisiaj stać się globalnym ekspertem w zakresie zarządzania energią. W XIX wieku zaczynaliśmy w sektorze hutnictwa stali i żelaza oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym, w XX wieku rozpoczął się proces dywersyfikacji, wtedy skierowaliśmy nasze działania na rynek zarządzania...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną...

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną z trzech metod pomiarów: przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość napięcia, przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości albo metodę mostkową. W drugiej części artykułu poświęconego pomiarom rezystancji przybliżymy każdą z tych metod oraz przyjrzymy się rodzajom...

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano...

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano także kilka przykładów praktycznych pomiarów rezystancji wykonywanych w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych.

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności...

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności internetowej i źródła dokumentacji technicznej w jednym. Portal ten umożliwia projektantom i inżynierom elektroniki na całym świecie komunikowanie się między sobą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również korzystanie z bogatego zasobu danych technicznych. Ważnym dla nas krokiem...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.