elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

„Łączymy z pasją”

Rozmowa z Grzegorzem Gałkiem – Dyrektorem Handlowym Zakładów Kablowych Bitner

Grzegorz Gałek – Dyrektor Handlowy Zakładów Kablowych Bitner

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy?Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie byłoby Zakładów Kablowych BITNER. To właśnie braki rynkowe w zakresie wspomnianych przewodów skłoniły Pana Jerzego do rozpoczęcia własnej produkcji nieskomplikowanych kabli domofonowych. W styczniu 1996 roku zarejestrował on działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner.

Majątek firmy stanowiły wówczas dwie skręcarki przewodów oraz linia do izolowania kabli. Ten niewielki park przemysłowy powstał na terenie dawnego POM-u, w miejscowości Trzyciąż. Wówczas powierzchnia całego zakładu wynosiła 600 m2, a załoga liczyła 22 osoby. Sprzyjająca koniunktura, duże zapotrzebowanie rynkowe, ale przede wszystkim pasja, wiedza i zaangażowanie pozwoliły na rozwój firmy, co sprawiło, że już po kilku latach Zakłady Kablowe BITNER mogły pochwalić się rekordową dynamiką wzrostu przychodów. W 2006 roku ZK Bitner zanotowały 70-procentowe zwiększenie obrotów. Wraz ze wzrostem sprzedaży, rozrastał się park maszynowy, załoga oraz asortyment. Kolejne grupy kabli, bardziej i mniej skomplikowane konstrukcyjnie przewody, pozwoliły pozyskać firmie grono stabilnych odbiorców, umocnić pozycję na rynku krajowym oraz rozwijać działalność eksportową.

Dzisiaj firma BITNER to 450-osobowa załoga oraz 35 tysięcy metrów powierzchni magazynowo-produkcyjno – biurowej, rozciągającej się na ponad 10 ha powierzchni. Nowoczesny park maszynowy pozwala na wyprodukowanie rocznie ponad 160 tysięcy kilometrów kabli o napięciu do 30 kV, sklasyfikowanych w kilkanaście grup asortymentowych. Warto podkreślić fakt, że nasza firma posiada w pełni polski kapitał i polskie produkty. Nadal pracujemy z pasją i zaangażowaniem, którymi wciąż inspirują nas akcjonariusze firmy – Jerzy i Celina Bitnerowie.

Jakie wartości są dla firmy Bitner najważniejsze i co lub kto jest jej największym kapitałem?

Nasze hasło przewodnie „łączymy z pasją”, wiele mówi o wartościach, jakimi się kierujemy. Pasja pozwala na tworzenie czegoś wyjątkowego i nie mówię tu tylko o produktach, ale o firmie jako całości. Pasja rozwija, uczy nowych rzeczy, pozwala zdobywać nowe doświadczenia, ale przede wszystkim daje energię do stworzenia produktu najwyższej jakości. I to właśnie jakość stanowi priorytet na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Tylko doświadczona i zaangażowana załoga jest w stanie stworzyć coś dobrego. Jednak bez odpowiedniego zaplecza nie jest to możliwe. Dlatego profesjonalny park maszynowy oraz najlepsze gatunkowo surowce to podstawa naszej produkcji. Kapitał naszej firmy stanowią jednak przede wszystkim ludzie. Dzisiaj jest to 450-osobowa załoga, której pasja, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie pozwalają na ciągły rozwój naszej firmy, podnosząc tym samym konkurencyjność oferty.

Prowadzimy uczciwą i przejrzystą politykę biznesową, dokładając wszelkich starań, by proces sprzedażowy od zapytania ofertowego poprzez realizację zamówienia, także nietypowego, aż po serwis gwarancyjny przebiegały sprawnie i profesjonalnie.

To są produkty katalogowe, ale także wykonywane według indywidualnej dokumentacji klienta…

To, co wyróżnia nas z rynku, to indywidualne podejście do każdego zagadnienia i klienta. W obecnej chwili mamy blisko 25 tys. produktów w ciągłej sprzedaży. Każdego miesiąca dostarczamy 20 tys. kilometrów gotowego produktu do 30 krajów w Europie i poza nią. Aby sprzedaż odbywała się bez problemów, przebadaliśmy kable według obowiązujących przepisów. Obecnie sprzedawane kable przebadane są według np.: VDE, CNBOP, DMT, DNV, GOST, UL, CPR.Jesteśmy w stanie wykonać prawie każdą konstrukcję kabla niskiego i średniego napięcia przeznaczonego do układów sterowania lub zasilania. Oferujemy kable do przesyłu sygnałów analogowych i cyfrowych, kable hybrydowe, kable do serwonapędów, enkoderów, kable do magistrali AS-I, ModBus, BACnet itp.Najbardziej rozpoznawalną grupą są kable BiT500, BiT1000, BiTservo, BiT BUS, BiTmining, BiTLAN, BiTSAT 757.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje izolacji i przeznaczenie kabli?

W zależności od zastosowania wyróżniamy kilka rodzajów izolacji: polwinitową, polipropylenową, polietylenową, polietylen usieciowany, bezhalogenową, gumową, silikonową, poliuretanową oraz specjalne mieszanki tworzyw indywidualnie dobierane w zależności od wymagań.

Kable możemy podzielić według napięcia oraz przeznaczenia, np. kable BiTservo są kablami podwójnie ekranowanymi o niskiej pojemności i przeznaczone do zasilania silników z przemienników częstotliwości, które zachowują pełną kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Ze względu na wyjątkową budowę kabel BiTservo może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz, gdyż jest odporny na UV i oleje oraz uniepalniony wg normy PN-EN 60332-3.

W instalacjach przemysłowych często stosowane są kable BIT500 BLACK FR (kable sterownicze), BiT1000 Power jako kable zasilające, BiT-RE 2X(St)H do przesyłu sygnałów analogowych i cyfrowych; kable BiTFlame 1000 E90, które są kablami stosowanymi w instalacjach służących ochronie pożarowej. Kable te są w pełni uniepalnione, nie zawierają halogenków oraz mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, gdyż są odporne na UV.

Czytelników bardzo interesują kwestie klasyfikacji kabli i deklaracje ich właściwości użytkowych…

Od 1.07.2017 zaczęły obowiązywać nowe zasady oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane kable przeznaczone do instalacji w budynkach spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę 89/106/EWG i ustala nowe, zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie w zakresie kabli i przewodów jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której uszczegółowiono wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Norma zharmonizowana PN-EN 50575 precyzuje sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.

Konsekwencją procesu harmonizacji normy PN-EN 50575 z Rozporządzeniem CPR jest obowiązek wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (z ang. DoP – Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budownictwa znakiem CE wg wymagań wyżej wymienionej normy. Deklaracja Właściwości Użytkowych powinna być wystawiona przez producenta kabli po wcześniejszym przebadaniu wyrobów w Laboratorium Notyfikowanym i sklasyfikowaniu zgodnie z normą EN 13501-6.

W jaki sposób klasyfikuje kable norma EN 13501-6 oraz PN-EN 50575?

Norma EN 13501-6 wprowadza pojęcie „klasy reakcji na ogień” i jednocześnie definiuje poszczególne klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, FcaNajwyższą klasą reakcji na ogień jest klasa Aca, najniższą klasa Fca, która oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień. Obecny stan techniki pozwala na produkcję kabli o izolacji i powłoce wykonanej z tworzyw termoplastycznych, spełniających wymagania klasy B2ca. W praktyce będziemy więc mieli do czynienia z klasami: B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

W zależności od klasy reakcji na ogień, zastosowanie będą miały różne procedury kwalifikacyjne, określone w PN-EN 50575:

  • System 1+ – klasyfikacja w klasach B2ca i Cca dokonywana jest przez Jednostkę Notyfikowaną. W procesie oceny wykonujemy badanie kabli w Laboratorium Notyfikowanym oraz audyty procesu produkcyjnego w Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie certyfikatu wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną. Kwalifikacja kabli w systemie 1+ wiąże się również ze stałym nadzorem produkcyjnym prowadzonym przez Jednostkę Notyfikowaną.
  • System 3 – klasyfikacja w klasach Eca i Dca dokonywana jest przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium Notyfikowane. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie raportu kwalifikacyjnego wystawionego przez Laboratorium Notyfikowane.
  • System 4 – klasyfikacja w klasie Fca dokonywana przez producenta – kable nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie badań własnych.

Zakres stosowania kabli o określonych klasach reakcji na ogień będzie określany osobno przez każdy z krajów członkowskich UE. Większość krajów, w tym Polska, nie wypracowało jeszcze dokumentów określających minimalne wymagania dla budynków w zakresie klasy reakcji na ogień stosowanych kabli. Określenie wymagań dla Polski pojawiło się jeszcze w 2017 r. Propozycję wymagań minimalnych wypracowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki możecie Państwo znaleźć w naszej prezentacji CPR dostępnej na naszej stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że jest to propozycja i nie jest ona obowiązująca w sensie prawnym.

Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane przez nas kable przeznaczone do instalacji w budynkach, spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Od kilku lat badamy nasze wyroby oraz stosowane do ich produkcji materiały, co pozwoliło nam opracować konstrukcje kabli spełniające rygorystyczne wymagania Rozporządzenia. W chwili obecnej potwierdzamy właściwości naszych wyrobów w Laboratoriach Notyfikowanych i stale uzupełniamy Deklaracje Właściwości Użytkowych dla poszczególnych kabli. Wszystkie dostępne DWU (DoP) możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do kontaktu z Działem Technicznym, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące stosowania wyrobów w świetle CPR, w szczególności klasyfikacji wyrobów oraz badań nowych konstrukcji kabli wprowadzanych na rynek.

Czym różnią się kable do systemów bezpieczeństwa pożarowego od omówionych dotychczas?

Kable ognioodporne posiadają klasę zachowania funkcji E90, co odpowiada 90-minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru. Przeznaczone są do zasilania odbiorów w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych (wieżowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, teatry, kina). Kable mogą być stosowane do zasilania i sterowania odbiorników (oświetlenie, urządzenia przeciwpożarowe, pompy). Kable z podtrzymaniem funkcji elektrycznych E90 muszą być instalowane na odpowiednich systemach nośnych, przebadanych zgodnie z DIN 4102-12 Kable wykonane w całości z materiałów bezhalogenkowych, nieemitujących szkodliwych substancji w czasie pożaru. Nadają się do instalowania na stałe w urządzeniach przemysłowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych – w obiektach użyteczności publicznej. Kable nadają się do instalacji na zewnątrz. Powłoka jest odporna na promieniowanie UV oraz na bezpośrednie działanie wody.

Firma Bitner może pochwalić się wieloma certyfikatami i nagrodami – które są dla Państwa najważniejsze?

Potwierdzeniem naszej jakości są certyfikaty i aprobaty na kable wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Ponadto od 2000 r. posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. Posiadamy także System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który w sposób świadomy i efektywny pozwala nam prowadzić działalność w zgodzie z normami środowiskowymi.

Ponadto 20-letnia działalność naszej firmy ugruntowała jej pozycję jako jednego z większych producentów kabli i przewodów na polskim rynku. Potwierdzeniem jakości i skuteczności funkcjonowania firmy jest nie tylko stale rosnące grono klientów, ale również przyznane nagrody. Otrzymaliśmy wiele wyróżnień dotyczących poszczególnych produktów, jak również tych, które stawiają nas w czołówce polskich przedsiębiorstw pod względem dynamiki rozwoju.

Ostatnia nagroda, o której warto wspomnieć, to Diamenty Forbesa. W zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju firma BITNER znalazła się na I miejscu w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln zł w województwie małopolskim. W rankingu ogólnokrajowym Zakłady Kablowe BITNER zajęły drugą pozycję. Jednak największą nagrodą dla każdego przedsiębiorcy jest wysoki poziom zadowolenia klienta i do tego właśnie nieustannie dążymy.

W jaki sposób wspieracie Państwo klienta i budujecie z nim dobre relacje?

Klient to fundament działalności każdej firmy. Staramy się, aby nasi klienci czuli się zadbani, nie tylko na etapie procesu zakupowego. Zależy nam, aby nasi dotychczasowi odbiorcy, czy też potencjalni odbiorcy mogli liczyć na nasze wsparcie zarówno w postaci bezpośredniego doradztwa technicznego, jak również materiałów pomocniczych, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu.

Poza udziałem w targach branżowych, organizujemy szkolenia i konferencje, które skupiają ludzi ze środowisk naukowo-technicznych. Spotkania te dają nam nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy produktowej, ale stwarzają przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, co nie pozostaje bez znaczenia dla uczestników rynku.

Schemat naszej pracy opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem. Dlatego też poza kilkunastoma doradcami techniczno-handlowymi, pracującymi na terenie całej Polski, utworzyliśmy dwa stanowiska – kierowników projektu, którzy stanowią wsparcie dla projektantów i inwestorów na terenie całego kraju.

Na jakie nowości produktowe zwróciłby Pan uwagę i jakie plany na przyszłość może Pan przedstawić?

Od początku 2019 opracowaliśmy wiele nowych konstrukcji kablowych. W zakresie transmisji danych kabel komputerowy BiTLAN S/FTP 4´2´22 AWG kat. 7A 1200 MHz LSOH. W przypadku kabli elektroenergetycznych, możemy pochwalić się BiTPower MV1 6/10 kV, BiT750 Rubberflex, BiT1000 Power H oraz BiT500 ARCTIC.

Głównym założeniem jest organiczny rozwój w Polsce oraz Europie, umacnianie pozycji jako lidera produkcji kabli specjalistycznych oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez zatrudnianie lokalnej społeczności, co da stabilność produkcyjną. Kolejne plany to rozbudowa zakładu, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, a także rozbudowa centrum logistycznego w celu poszerzenia asortymentu i zwiększenia dostępności produktów.

Powiązane

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.