elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Sterowniki PLC i układy sterowania – wprowadzenie

Rys. 1. Schemat blokowy sterownika PLC [6]

Sterowniki programowalne są używane w wielu gałęziach przemysłu do automatyzacji maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Zbierają one informację o przebiegu procesu za pomocą różnego rodzaju czujników: wyłączników, czujników zbliżeniowych, układów pomiarowych, liczników impulsów, przetworników impulsowo-obrotowych itp. Informacje te są wykorzystywane do sterowania procesem. Ich wartości mogą być monitorowane, rejestrowane i przesyłane do innych urządzeń poprzez łącza komunikacyjne. PLC realizują również funkcje diagnostyki programowej i sprzętowej oraz są łatwe w instalacji i proste w obsłudze.

Zobacz także

Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC

Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC

Wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia), częste zmiany konfiguracyjne i rozbudowa układów sterowania wynikająca ze zmian technologicznych, ułatwienia...

Wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia), częste zmiany konfiguracyjne i rozbudowa układów sterowania wynikająca ze zmian technologicznych, ułatwienia diagnostyki i serwisu, czy znaczne zmniejszenie kosztów itp., wymusiły na konstruktorach sterowników PLC opracowanie takich układów wbudowanych wejść i wyjść oraz modułów rozszerzeń, które mogłyby sprostać tym wymaganiom.

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Sterownik PLC

Sterownik programowalny (PLC, Programmable Logic Controller) jest najczęściej mikrokomputerem przemysłowym, który przyjmuje sygnały wejściowe z czujników i na podstawie ich stanów wykonuje zadany program oraz steruje urządzeniami wyjściowymi. Zastosowanie PLC pozwala na definiowanie algorytmu sterującego za pomocą oprogramowania. Instalacja sprzętowa kończy się zazwyczaj na podłączeniu pozostałych elementów automatyzacji do wejść i wyjść sterownika. Takie rozwiązanie zapewnia elastyczną rozbudowę systemu – w przypadku zmian w procesie sterowania nie jest wymagane czasochłonne i kosztowne dostosowanie całej instalacji, wystarczy wprowadzić poprawki do programu realizowanego przez sterownik. Sterowniki PLC mogą składać się z modułów wejściowych i wyjściowych, jednostki centralnej (CPU) oraz interfejsów zapewniających komunikację z innymi urządzeniami [1, 4].

Wejścia PLC cyfrowe lub analogowe odbierają sygnały pochodzące z zewnętrznych urządzeń (czujników), które są następnie przetwarzane do postaci sygnałów logicznych, akceptowalnych przez CPU. Procesor wykonuje funkcje sterowania bazując na instrukcjach programowych zawartych w pamięci. Instrukcje programowe określają, co powinien wykonać PLC przy określonym stanie wejść i w danym procesie. Dodatkowy interfejs operatorski (pulpit sterowniczy) umożliwia wyświetlanie informacji o realizowanym procesie sterowania oraz pozwala na jego kontrolę i wprowadzanie parametrów [3]. Elementami wyjściowymi sterowników mogą być różnego typu urządzenia wykonawcze m.in. styczniki, elektrozawory, falowniki, wskaźniki. Sterownik pracuje najczęściej w sposób szeregowo-cykliczny, tzn. wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Na początku każdego cyklu program odczytuje i zapisuje w pamięci stany wejść sterownika. Po wykonaniu wszystkich rozkazów i określeniu aktualnego dla danej sytuacji stanu wejść, sterownik wpisuje do pamięci ich stany, a następnie steruje odpowiednimi wyjściami, włączając bądź wyłączając podłączone do nich elementy wykonawcze. Niektóre z faz cyklu programowego mogą być w pewnych trybach pracy sterownika pomijane. Czas cyklu wynosi najczęściej kilka milisekund i zależy od: rozmiaru programu, liczby wejść/wyjść oraz od liczby niezbędnych procesów komunikacji [1, 4].

Historia PLC

Powstanie pierwszego sterownika programowalnego datuje się na rok 1968, kiedy to grupa inżynierów z firmy General Motors podjęła się realizacji projektu, którego celem było opracowanie konstrukcji uniwersalnego sterownika, przystosowanego do pracy w warunkach przemysłowych. Przy projekcie przyjęto założenia [2]:

 • łatwe programowanie i przeprogramowanie w zależności od zmieniających się warunków przemysłowych,
 • łatwe utrzymanie w ruchu produkcyjnym,
 • budowa modułowa, zapewniająca prostą naprawę poprzez wymianę uszkodzonych modułów,
 • mniejsze gabaryty i większa niezawodność w stosunku do instalacji przekaźnikowych,
 • niższe koszty instalacji w stosunku do przekaźnikowych szaf sterowniczych.

Prace nad pierwszym sterownikiem programowalnym prowadzone były w Stanach Zjednoczonych równolegle przez pięć firm: Bedford Associates, General Motors, International Instruments, Digital Equipment Corporation i Struthers-Dunn Systems Division. Efektem tych prac było powstanie w 1969 r. pierwszego w historii sterownika programowalnego, nazwanego Modicon 084. Posiadał on imponującą jak na owe czasy wielkość pamięci programu – 4 kB, a jego konstrukcja miała masę 46 kg. Oficjalnym twórcą tego sterownika był Richard Morley – założyciel firmy MODICON, której nazwa pochodzi od słów: Modular Digital Control [2].

Początkowo głównym odbiorcą sterowników programowalnych był przemysł samochodowy, który dynamicznie rozwijał się w tym okresie. Jednak już na początku lat 70. sterowniki PLC zdobyły ogromną popularność w przemyśle, zastępując stopniowo przekaźnikowe układy sterowania oraz urządzenia sterowania sekwencyjnego, wykorzystujące mechaniczne układy bębnowe i krzywkowe. W połowie lat siedemdziesiątych wprowadzono do produkcji rozproszone moduły wejść-wyjść, które umożliwiały zdalne sterowanie na odległość kilkuset metrów od sterownika, wykorzystując przewodowe sieci komunikacyjne. W latach osiemdziesiątych zaczęto stosować tzw. inteligentne moduły rozszerzeń, które posiadały własne procesory i umożliwiały realizację złożonych funkcji obliczeniowych. Rosnąca popularność sterowników programowalnych spowodowała zwiększenie konkurencji wśród producentów oraz przyczyniła się pośrednio do obniżenia ich cen przez firmy japońskie, które wprowadziły do oferty małe, kompaktowe sterowniki programowalne o dużych możliwościach funkcjonalnych.

W latach 90. sterowniki PLC były już powszechnie stosowane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, zastępując prawie całkowicie układy sterowania przekaźnikowego czy analogowe układy regulatorów przemysłowych. Wzrastająca popularność mikrokomputerów oraz dynamiczny rozwój oprogramowania pozwoliły na rozwój interfejsów komunikacyjnych sterowników oraz ich integrację z komputerowymi systemami wymiany i analizy danych. Powstały pierwsze systemy sterowania nadrzędnego i gromadzenia danych SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), które znacznie rozszerzyły możliwości ówczesnych systemów sterowania, zapewniając kontrolowany przepływ danych procesowych pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu sterowania [2].

Oprogramowanie typu SCADA oferuje najczęściej następujące funkcje:

 • wizualizacja stanu i przebiegu procesu przemysłowego,
 • zdalne sterowanie przebiegiem procesu i jego parametrami,
 • diagnostyka procesu – wyświetlanie ostrzeżeń i sygnalizacja stanów alarmowych,
 • wsparcie działań operatora procesu (proponowanie działania, system podpowiedzi),
 • obserwacja i analiza krytycznych zmiennych procesowych,
 • archiwizacja danych procesowych,
 • opracowanie raportów, zestawień, wydruków.

Systemy DCS

W branży automatyki procesowej (przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny i inne) coraz częściej obserwuje się zjawisko zastępowania tradycyjnych, skupionych systemów sterowania, systemami rozproszonymi DCS (Distributed Control System). Systemy DCS zawierają podstawowe elementy automatyki (sterowniki programowalne, przemysłowe sieci komunikacyjne, systemy wizualizacji) i jednocześnie stanowią integralną całość, gdyż posiadają wspólną bazę zmiennych procesowych, wykorzystywanych zarówno do sterowania, jak i wizualizacji. W systemach DCS powszechnie stosuje się szybkie, rozbudowane sterowniki PLC pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS – Real Time Operating System), które nadzorują deterministyczne wykonanie wszystkich zadań procesowych oraz potrafią obsłużyć nawet kilka tysięcy zmiennych procesowych. Oprócz tego, w systemach tych szczególnie duży nacisk kładzie się na niezawodność, poprzez stosowanie redundancji sprzętowej i komunikacyjnej (np. dwa równolegle pracujące sterowniki, wielokrotne moduły we/wy, redundantne połączenia komunikacyjne). Coraz częściej użytkownik wymaga, aby system sterowania pracował niezawodnie, nawet jeśli awarii ulegnie sterownik, sieć komunikacyjna lub pojawią się błędy programowe [2, 5].

Rozproszone systemy sterowania DCS coraz częściej integrują proces technologiczny z aplikacjami branży IT (Information Technology) w aplikacjach z zakresu:

 • ERP (Enterprice Resource Planning) – zarządzanie zamówieniami, logistyka, finanse;
 • MES (Manufacturing Execution System) – zarządzanie produkcją z analizą i optymalizacją przepływu materiałów, utrzymanie ruchu, zarządzanie przepływem dokumentów.

Integracja systemów sterowania z nadrzędnymi komputerowymi systemami zarządzania produkcją spowodowała znaczne rozszerzenie funkcji współczesnych systemów automatyki, do których można zaliczyć:

 • sterowanie procesem technologicznym,
 • diagnostyka procesu i jego ocena technologiczna,
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa,
 • planowanie zasobów produkcyjnych,
 • optymalizacja produkcji.

Podział sterowników

W branży automatyki przemysłowej można spotkać kilkunastu producentów, oferujących sterowniki programowalne o różnych możliwościach funkcjonalnych. W celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy różnymi modelami sterowników pochodzących od jednego producenta, przyjęto koncepcję rodzin sterowników. Polega ona na podobnym projektowaniu wszystkich modeli sterowników z danej rodziny, co pozwala na lepszy dobór sprzętu, stosownie do wielkości projektowanego systemu sterowania. Poszczególne modele sterowników wchodzące w skład rodziny charakteryzują się następującymi, wspólnymi cechami [2, 5]:

 • mogą być programowane w tym samym języku programowania,
 • posiadają takie same zmienne programowe oraz podobną strukturę modułów rozszerzeń,
 • istnieje możliwość bezproblemowego przenoszenia programów pomiędzy różnymi sterownikami z danej rodziny.

Jednym z kryteriów podziału sterowników w obrębie rodziny jest ich wielkość, często utożsamiana z ilością dostępnej pamięci oraz liczbą obsługiwanych wejść/wyjść. Mimo że nie istnieją formalne definicje, które jednoznacznie kwalifikują dany sterownik do określonej grupy, biorąc pod uwagę kryterium wielkości, sterowniki PLC w latach 90. ubiegłego wieku można było podzielić na:

 • małe – obsługujące do 128 wejść/wyjść (I/O – Input/Output) i posiadające pamięć programu do 2 kB,
 • średnie – obsługujące do 512 wejść/wyjść i posiadające pamięć programu do 16 kB,
 • duże – obsługujące do 4096 wejść/wyjść i posiadające pamięć programu do 96 kB.

Aktualnie biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój elektroniki oraz postęp technologiczny w dziedzinie wytwarzania półprzewodników, współczesne sterowniki programowalne posiadają wielkość pamięci znacznie przekraczającą przedstawione wyżej wartości.

Sterowniki PLC można podzielić również ze względu na ich cechy konstrukcyjne, takie jak rodzaj obudowy czy możliwości instalacji dodatkowych modułów rozszerzeń. Według tych kryteriów spotkać można sterowniki [2, 4]:

 • bez obudowy (Open Frame) – stosowane jako tzw. wbudowane systemy sterowania (Embedded Control System), przeznaczone do instalacji wewnątrz maszyn i urządzeń.
 • kompaktowe – o prostej budowie i zazwyczaj małych wymiarach. Konstrukcja sterownika integruje w jednej obudowie: zasilacz, jednostkę centralną oraz moduły wejść i wyjść.
 • kompaktowe rozbudowywalne – o budowie kompaktowej, z możliwością instalowania dodatkowych modułów rozszerzeń.
 • modułowe – występujące najczęściej w formie średnich i dużych sterowników. Charakteryzują się elastyczną konstrukcją, w której własności funkcjonalne użytkownik konfiguruje sam poprzez dobór odpowiednich modułów, takich jak: jednostka centralna, moduły wejść/wyjść, moduły komunikacyjne, moduły specjalne. Poszczególne moduły rozszerzeń instaluje się w specjalnych kasetach-panelach.
 • zintegrowane z panelem operatorskim – w obudowie panelu operatorskiego znajduje się jednostka centralna z interfejsami komunikacyjnymi oraz moduły wejść–wyjść. Zaciski przyłączeniowe znajdują się zazwyczaj z tyłu sterownika bądź dołączane są specjalne kasety rozszerzeń, w których instaluje się moduły wejść/wyjść [3].

Przekaźniki programowalne

Aktualnie można coraz częściej spotkać małe sterowniki logiczne, zaliczane do grupy tzw. przekaźników programowalnych, czasem zwanych przekaźnikami inteligentnymi. Są to kompaktowe urządzenia sterujące, o ograniczonych możliwościach programowych, obsługujące zazwyczaj niewielką liczbę wejść/wyjść, które są przeznaczone do montażu w typowych instalacjach automatyki domowej. Niewątpliwie największym atutem tych urządzeń jest bardzo niska cena, która zawiera koszt samego sterownika i oprogramowania projektowego [2, 5]. Zakres zastosowań tych sterowników obejmuje najczęściej typowe aplikacje sterowania układów napędowych oraz aplikacje sterujące urządzeń automatyki domowej:

 • automatyczny rozruch silnika indukcyjnego w układzie gwiazda–trójkąt,
 • sterowanie pracą silnika asynchronicznego w układzie nawrotnym,
 • sterowanie oświetleniem klatki schodowej,
 • sterowanie napędu bramy wjazdowej/garażowej,
 • sterowanie czasowe napędów rolet i żaluzji,
 • automatyka ogrodowa (między innymi: zmierzchowe sterowniki oświetlenia, podlewanie ogrodu, sterowanie fontannami ogrodowymi, systemy ­alarmowe).

Podsumowanie

Względy praktyczne wymuszają, aby systemy kontrolno-pomiarowe były proste oraz działały w określanych warunkach pracy. Z tego powodu obok dokładności systemu, istotne są również możliwości sprzętu pomiarowego oraz sterującego wybranym obiektem. Układy automatyki są obecnie jednymi z najintensywniej rozwijanych systemów elektroniki i elektrotechniki. Ułatwiają one pracę zarówno instalacji przemysłowych, między innymi linii produkcyjnych wielu gałęzi przemysłu i elektrowni, jak również budynków komercyjnych, m.in. biurowców czy centrów handlowych. Pomimo że ogólna idea takiego systemu pozostaje niezmienna od kilkudziesięciu lat, wprowadzenie układów mikroprocesorowych oraz zaawansowanych technologii czujników, układów transmisji danych i elementów wykonawczych pozwoliło znacząco rozszerzyć obszar ich zastosowań.

Literatura

 1. M. Mosoń, Sterowniki programowalne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
 2. M. Pawlak, Sterowniki Programowalne, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 3. K. Kuczyński, Panele operatorskie, „elektro.info”, 1–2/2015.
 4. P. Bilski, Systemy kontrolno-pomiarowe w diagnostyce systemów przemysłowych, „elektro.info” 3/2012.
 5. P. Bilski, Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych, „elektro.info” 3/2011.
 6. Materiały dydaktyczne Politechniki Poznańskiej.

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego...

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego posiadacza domu. Co więcej, zgodnie z prawem, po roku 2020 będzie to konieczność w każdym nowo powstałym budynku.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

 • https://sterowniki-plc.net/ https://sterowniki-plc.net/, 06.03.2019r., 10:30:57 Dobrze napisany artykuł, wszystko jest jasno opisane.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.