elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

Schemat przyłączenia układu podtrzymania do systemu zasilania urządzenia

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących system do wyłączenia oraz sygnalizacją tego stanu do zewnętrznych systemów. Istnieje również konieczność przesłania informacji diagnostycznych o monitorowanym systemie do systemu nadrzędnego.

Znane w niektórych zastosowaniach są układy wczesnego ostrzegania o zaniku napięcia, i zabezpieczanie przed utratą danych z energii zgromadzonej w kondensatorze wejściowym zasilacza. Czas podtrzymania zasilania zazwyczaj waha się od pojedynczych do kilkudziesięciu milisekund. Dane w tym czasie zapisywane są do pamięci nieulotnej urządzenia i wykorzystywane powtórnie dla odtworzenia stanu urządzenia po powrocie zasilania. Wydłużenie czasu pracy w przypadku zapadu napięcia wiąże się ze znaczącym zwiększeniem pojemności wejściowej zasilacza, co nie jest uzasadnione ekonomicznie. Takie rozwiązanie sprawdza się dobrze w prostych systemach elektronicznych, w których nie ma potrzeby archiwizacji bądź przesyłania dużej ilości danych. W pozostałych przypadkach konieczne jest zapewnienie podtrzymania zasilania urządzenia za pomocą odpowiednio pojemnego zasobnika energii.

Przykładem układów wymagających podtrzymania zasilania przez czas dłuższy niż możliwy do uzyskania w konwencjonalnym zasilaczu jest elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ. Są to elektroniczne urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w energetyce. Urządzenia z rodziny elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ stosowane w systemach elektroenergetycznych wymagają zapewnienia podwyższonej niezawodności ich zasilania. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem zasilania tego typu układów jest pobieranie napięcia pomocniczego z zabezpieczanej linii lub transformatora. W przypadku zaniku napięcia w linii następuje również wyłączenie zabezpieczeń elektronicznych. Zależność pracy urządzeń zabezpieczających od obecności napięcia w linii jest sytuacją niekorzystną z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zanik napięcia spowodowany wystąpieniem zwarcia w linii może uniemożliwić realizację funkcji zabezpieczeniowych.

Dodatkowym mankamentem zaniku napięcia pomocniczego, zasilającego urządzenie zabezpieczeniowe, jest brak możliwości wysłania komunikatu o awarii oraz informacji diagnostycznych poprzez dostępne media transmisyjne. Ilość koniecznych do przesłania danych, takich jak spróbkowane przebiegi prądów i napięć z przedziału czasowego przed wystąpieniem awarii, jest zwykle na tyle duża, że czas transmisji przekracza czas pracy urządzenia zabezpieczeniowego po odłączeniu zasilania. Stosowane w energetyce systemy automatyki SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) oraz SPZ (Samoczynne Ponowne Załączenie) zapewniają zwykle przywrócenie zasilania w czasie nieprzekraczającym kilkudziesięciu sekund.

Układy podtrzymania napięcia pomocniczego

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia zaniku zasilania urządzenia zabezpieczeniowego stosuje się układy podtrzymania napięcia pomocniczego. Stosowane są rozwiązania zawierające baterię akumulatorów, które zapewniają podtrzymanie napięcia pomocniczego przez długi czas ze znaczną mocą dysponowaną. Rozwiązanie takie wymaga jednak dodatkowych układów ładowania, monitorowania sprawności baterii akumulatorów oraz jej serwisowania. Istotnym problemem są też znaczące koszty oraz rozmiary takiego rozwiązania.

Odmianą tego typu rozwiązań dla pojedynczych urządzeń EAZ są zasilacze awaryjne UPS. Jest to sposób kosztowny, przy zastosowaniu profesjonalnych, przemysłowych rozwiązań tych urządzeń. Rozwiązanie polegające na doprowadzeniu napięcia pomocniczego z niezależnej linii zasilającej jest często niemożliwe. Długi czas pracy z zasobnika rezerwowego nie jest zwykle niezbędny. Możliwe jest zastosowanie układu podtrzymania zasilania o krótkim czasie pracy, służącego podtrzymaniu zasilania urządzenia EAZ do momentu zadziałania automatyki SPZ lub SZR oraz do momentu zakończenia wysyłania informacji diagnostycznych za pomocą wykorzystywanego medium transmisyjnego.

Zastosowanie superkondensatorów jako zasobników energii

Proponowanym sposobem podtrzymania zasilania w przedstawionych warunkach jest wykorzystanie kondensatora dwuwarstwowego, powszechnie znanego pod nazwą superkondensator (ang. supercapacitor, supercap). Jest to relatywnie nowy typ elementu elektronicznego o właściwościach zbliżonych do klasycznego kondensatora elektrolitycznego, lecz o znacznie większej pojemności. Najważniejszą cechą superkondensatora jest bardzo duża pojemność elementu, a przez to bardzo duża gęstość energii na jednostkę masy, sięgająca 10 Wh/kg dla typowych rozwiązań. Przykładowy, zastosowany superkondensator posiada pojemność 310 F, kształt walca o średnicy 33 mm i wysokości 61 mm, a jego masa wynosi 60 g. Maksymalne napięcie jego pracy wynosi 2,7 V, co pozwala zgromadzić energię 1130 J, czyli 0,31 Wh. Oznacza to, że gęstość energii dla tego kondensatora wynosi 5,2 Wh/kg.

Należy zwrócić uwagę, że wartość ta jest znacząco niższa od gęstości energii oferowanych przez współczesne ogniwa litowo-jonowe oraz litowo-polimerowe, gdzie sięga 150 Wh/kg w typowych zastosowaniach. Przykładowe ogniwo LiPo o pojemności 1100 mAh przy napięciu nominalnym 3,7 V, mające masę 58 g, posiada energię 4,07 Wh, co oznacza gęstość energii 70 Wh/kg. Ogniwa chemiczne posiadają jednak istotną wadę w postaci szybkiego zużycia ogniwa. Typowe ogniwo ma żywotność od kilkuset do tysiąca cykli ładowaniarozładowania. Dodatkowo, ogniwo zmienia swoje parametry w zależności od temperatury, a jego żywotność maleje z jej wzrostem. Superkondensatory pozbawione są tych niedogodności. Czas ich życia wynosi od kilkuset tysięcy do kilku milionów cykli ładowania-rozładowania, a parametry w mniejszym stopniu zależą od temperatury. Wadą superkondensatorów jest niskie dopuszczalne napięcie pracy, wynoszące typowo 2,7 V na pojedynczy element. Oznacza to konieczność łączenia superkondensatorów szeregowo lub stosowania przetwornic podwyższających napięcie.

Włączenie superkondensatora w system zasilania

Układ podtrzymania zasilania, wykorzystujący superkondensator musi współpracować z zasilaczem sieciowym urządzenia pracując jako zasilacz buforowy. W czasie obecności głównego napięcia zasilania, klucz elektroniczny zawarty w zasilaczu buforowym łączy szynę zasilania urządzenia z wyjściem zasilacza sieciowego. Moc wyjściowa zasilacza sieciowego jest dobrana w taki sposób, by zapewnić rezerwę mocy względem potrzeb bieżących zasilanych obwodów. Rezerwa ta wykorzystywana jest przez zasilacz buforowy do ładowania superkondensatora.

Zasilacz buforowy na bieżąco monitoruje moc pobieraną przez układ zasilany oraz rezerwę mocy zasilacza sieciowego i przekazuje nadwyżki energii do superkondensatora. Zapobiega to przeciążaniu zasilacza sieciowego, a jednocześnie optymalnie wykorzystuje jego rezerwę mocy. Schemat ideowy budowy takiego systemu zasilania przedstawiono na rysunku 1.

Załóżmy, że konieczne jest podtrzymanie zasilania urządzenia zabezpieczeniowego o maksymalnym poborze mocy 10 W, przy czym średni pobór mocy wynosi typowo 6 W. Zasilacz posiada maksymalną moc wyjściową 12 W. Oznacza to, że dysponowana rezerwa mocy waha się w zakresie od 2 do 6 W.

Aby zmaksymalizować wykorzystanie energii zgromadzonej w superkondensatorze, zasilacz buforowy wyposażony jest w przetwornicę impulsową zdolną do pracy przy niskich napięciach wejściowych. W opracowanym rozwiązaniu, przy maksymalnym obciążeniu przetwornicy napięcie odcięcia wynosi 1 V. W przykładowym kondensatorze 310 F naładowanym do napięcia 2,7 V, zgromadzona jest energia 1130 J. Jeśli założymy, że zastosowana przetwornica podwyższająca napięcie wyłączy się, gdy napięcie kondensatora osiągnie wartość 1 V, pozostanie w nim 155 J energii. Oznacza to, że sprawność odzysku energii z zastosowanego kondensatora wynosić będzie 86%. Wartość ta nie zależy od pojemności kondensatora, a jedynie od napięć jego ładowania i rozładowania. Kolejnym elementem wpływającym na ilość energii uzyskanej na wyjściu układu jest sprawność przetwornicy podwyższającej napięcie. Można przyjąć, że sprawność ta wyniesie średnio 85%. Ostatecznie, sprawność układu podtrzymania zasilania wyniesie 73%. Dla opracowanej aplikacji zaproponowany układ zasilania jest w stanie podtrzymać pracę urządzenia przez 82 sekundy. Jak zaznaczono wcześniej, jest to czas dostatecznie długi, by nastąpiło przywrócenie zasilania w sytuacji zadziałania automatyki SZR lub pierwszych cykli SPZ.

Na podstawie danych na temat średniego i maksymalnego poboru mocy przez układ zasilany, można oszacować maksymalny oraz średni czas ładowania superkondensatora. Uśredniona sprawność przetwornicy obniżającej, służącej do ładowania kondensatora, wynosi 85%. Średni czas ładowania superkondensatora od napięcia 1 V do napięcia 2,7 V, przy rezerwie mocy zasilacza wynoszącej 6 W, wynosi około 190 sekund, czyli nieco ponad 3 minuty. Maksymalny czas ładowania należy wyliczyć przy założeniu, że napięcie początkowe na kondensatorze jest zerowe, a rezerwa mocy zasilacza wynosi 2 W. Czas ten wyniesie wtedy 680 sekund, czyli ponad 11 minut. Wyliczone czasy ładowania są znacząco mniejsze niż czasy ładowania dostępnych ogniw chemicznych.

Na rysunku 2. i rysunku 3. przedstawiono przebiegi napięć i prądów, uzyskane podczas pracy zaprojektowanego układu podtrzymania zasilania. Zostały one osiągnięte za pomocą rejestratora wbudowanego w układ modelowy. W rejestratorze dokonano zapisu parametrów elektrycznych co 0,1 sekundy, pracując w trybie bufora kołowego, aż do chwili zaniku napięcia podtrzymywanego. Rysunek 2. przedstawia pracę układu przy obciążeniu wynoszącym 6 W, co odpowiada średniemu poborowi mocy przez urządzenie zabezpieczeniowe.

Na wykresie widoczny jest zanik napięcia zasilacza sieciowego w 18 sekundzie rejestracji. Napięcie wyjściowe zasilacza buforowego zostaje utrzymane poprzez załączenie układu podtrzymania. Przed chwilą zaniku napięcia zewnętrznego, superkondensator był naładowany do napięcia nominalnego 2,7 V. Widoczne jest rozładowanie kondensatora do napięcia poniżej 1 V. W 145 sekundzie rejestracji następuje obniżenie napięcia wyjściowego z powodu niezdolności przetwornicy do pracy z tak niskim napięciem wejściowym (napięcie wyjściowe jest 15-krotnie wyższe od napięcia wejściowego). Po obniżeniu napięcia wyjściowego do wartości 10,5 V następuje wyłączenie układu. Czas podtrzymania zasilania wyniósł 127 sekund.

Rysunek 3. przedstawia pracę układu przy obciążeniu 12 W, które jest większe niż maksymalna, teoretyczna moc pobierana przez obciążenie. Widoczne jest obniżenie się napięcia wyjściowego w 74 sekundzie rejestracji, spowodowane niewydolnością przetwornicy podwyższającej napięcie. Po zredukowaniu obciążenia, napięcie powraca do wartości zadanej, a ostateczne wyłączenie układu następuje w 85 sekundzie rejestracji. Podtrzymanie zasilania trwało 62 sekundy z mocą oddawaną 12 W oraz dalsze 11 sekund z mocą 6 W. Należy zwrócić uwagę, że przetwornica podwyższająca napięcie musi charakteryzować się możliwie dużą sprawnością w zakresie niskich napięć wejściowych. Oznacza to, że należy w niej wykorzystać topologię z aktywnym prostownikiem w postaci klucza MOS, a tranzystor kluczujący przetwornicy musi charakteryzować się niskimi stratami mocy w stanie przewodzenia.

W czasie pracy przetwornicy z mocą wyjściową 10 W, przy napięciu na superkondensatorze wynoszącym 1 V i przy sprawności 85%, prąd wejściowy przetwornicy osiąga wartość 12 A. Zastosowane elementy przetwornicy muszą być przystosowane do pracy z tak dużymi prądami. W szczególności należy pamiętać, by zastosowana cewka indukcyjna nie ulegała nasyceniu przy maksymalnym prądzie wejściowym przetwornicy. Jednocześnie, z uwagi na krótkotrwałość pracy przetwornicy, efekty termiczne strat energii w elementach nie są krytyczne dla poprawnego działania układu. Pozwala to zastosować elementy o niewielkich gabarytach.

W przypadku konieczności dostarczenia do obciążenia mocy o większej wartości należy rozważyć zastosowanie dwóch lub więcej superkondensatorów połączonych szeregowo, co pozwoli osiągnąć większą sprawność odzysku energii oraz poprawi warunki pracy przetwornicy podwyższającej napięcie w zasilaczu buforowym. Szeregowe łączenie superkondensatorów sprawia jednak trudności z uwagi na konieczność zastosowania układu balansowania napięć poszczególnych kondensatorów.

W związku z dużą energią gromadzoną w kondensatorach balansowanie to powinno mieć charakter aktywny, co komplikuje układ ładowania zasobnika energii. Niezastosowanie układu balansującego doprowadzi do zniszczenia jednego z superkondensatorów, a w konsekwencji do zniszczenia całego układu podtrzymania zasilania. Przeładowanie (naładowanie do zbyt wysokiego napięcia) superkondensatora jest niebezpieczne i może doprowadzić do jego eksplozji z uwagi na dużą ilość energii wydzielającej się we wnętrzu kondensatora w momencie jego elektrycznego przebicia.

Podsumowanie

Zastosowanie układu podtrzymywania zasilania, wykorzystującego superkondensator, w elektronicznych zabezpieczeniach energetycznych pozwala znacząco podnieść niezawodność pracy tych zabezpieczeń w sytuacjach zaników zasilania pomocniczego. Stwarza to nowe możliwości sygnalizacji zaników zasilania oraz wykorzystania automatyki SZR i SPZ, jak również podtrzymania łączności w celu przekazania informacji o zdarzeniu i jego przyczynach. Odbywa się to bez konieczności rozbudowy systemu energetycznego o akumulatorowe zasobniki energii. Miniaturowe rozmiary układów podtrzymania zasilania nowego typu pozwalają na wbudowanie ich w urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ, co zmniejsza koszty implementacji takiego systemu oraz pozwala wykorzystać go w rozdzielniach energetycznych o małych gabarytach, jak na przykład rozdzielnie stosowane w górnictwie.

Układ podtrzymywania zasilania, z wykorzystaniem superkondensatora znalazł zastosowanie w urządzeniu UAD 10.1 e-Diagnostyka, by zabezpieczone w ten sposób sygnały i stany urządzenia i mogły być dalej przekazane do analizy poprzez inteligentną sieć teleinformatyczną do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych. Zwiększa to bezpieczeństwo całego systemu energetycznego nadzorowanego w systemie e-Diagnostyki w przypadku awarii zasilania pomocniczego.

Literatura

  1. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power Electronics, John Wiley&Sons, 2003.
  2. http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/DATASHEET_D_CELLS_1017105.PDF.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego...

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego posiadacza domu. Co więcej, zgodnie z prawem, po roku 2020 będzie to konieczność w każdym nowo powstałym budynku.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.