elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne enkoderów: a) enkoder z wałkiem wyjściowym, b) enkoder z otworem pod wałek, c) enkoder linkowy

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą...

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Niesie to za sobą konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie napędów i układów pomiarowych maszyn roboczych. Niezwykle szybki rozwój elektroniki wymusza opracowanie i produkcję coraz dokładniejszych i niezawodnych przetworników pomiarowych wymiarów liniowych, jak również kąta obrotu. Pomiary ruchu liniowego i obrotowego występują w urządzeniach i układach napędowych maszyn roboczych wielu gałęzi przemysłu. Przykładem mogą być obrabiarki skrawające, systemy telemetryczne, a także urządzenia dźwigowe i roboty przemysłowe.

Enkodery liniowe

Jednym z elementów mających wpływ na dokładność maszyny są układy pomiarowe powszechnie zwane liniałami lub enkoderami. Producenci układów pomiarowych oferują różnego typu rozwiązania, które możemy podzielić ze względu na zasadę działania na trzy grupy [1]:

 • optoelektroniczne (optyczne), w których podstawowym elementem jest wzorzec (liniał z naniesioną podziałką o stałej od 10 do 100 μm,
 • magnetyczne (induktosynowe) wykorzystujące zjawisko indukcji magnetycznej powstające pomiędzy uzwojeniami suwaka i liniału, tzw. meandry o okresie od 2 do 4 mm,
 • pojemnościowe, w których głównym elementem pomiarowym jest kondensator różnicowy.

Optyczne układy pomiarowe zliczają przetworzone sygnały elektryczne, które powstają w fotodetektorach w wyniku pojawienia się strumienia świetlnego modulowanego pasywnymi i aktywnymi polami wzorca. Najczęściej pasywne i aktywne pola reprezentowane są przez ciemne i jasne szczeliny o równej szerokości na wzorcu, które zostały rozmieszczone względem siebie naprzemiennie. Układ detekcyjny jest połączony z licznikiem rewersyjnym, który zlicza liczbę prążków na wzorcu. Dioda LED umieszczona w głowicy odczytowej oświetla pod pewnym kątem powierzchnię liniału w postaci fazowej refleksyjnej siatki dyfrakcyjnej na liniale o stałej rzędu 20 μm.

Światło ugięte na pierwszym rzędzie dyfrakcyjnym przechodzi przez kolejną siatkę przeciwwzorca. Zdudnienie częstości przestrzennej wzorca i przeciwwzorca generuje w płaszczyźnie liniału prążki interferencyjne. Układ detekcyjny uśrednia sygnał z kilkudziesięciu oświetlonych pól liniału oraz bardzo dokładnie go filtruje, co w rezultacie daje dużą stabilność sygnału, nawet gdy liniał jest zanieczyszczony lub uszkodzony [4]. Przykładowe rozwiązanie pokazano na rysunku 1.

Układ pomiarowy składa się z głowicy odczytowej oraz wzorca. Wzorcem jest stalowa taśma o szerokości 6 mm pokryta ochronną warstwą złota oraz specjalnego lakieru w celach ochronnych. Najdłuższe odcinki liniału mają nawet 100 m długości. Liniał w długich odcinkach dostarczany jest w postaci zwiniętej na specjalnym bębnie. Głowica odczytowa posiada możliwość interpolowania sygnału czytanego z liniału nawet 2000-krotnie.

Z tego względu 20 μm podziałka na liniale może być interpolowana 2000 razy, dając w rezultacie rozdzielczość 10 μm. Sygnałem wyjściowym jest najczęściej sinusoida, której okres równy jest stałej liniału 20 μm. Układ pomiarowy może być wyposażony w opcję czytania punktów referencyjnych oraz dodatkowe wyjścia przeznaczone do wyłączników krańcowych [4].

Charakterystyka termiczna systemów pomiarowych odgrywa bardzo ważną rolę w pomiarze, zwłaszcza przy wysokich dokładnościach. Liniał nakleja się na powierzchnię, wzdłuż której będzie wykonywany pomiar przemieszczenia. Następnie końce liniału są na stałe utwierdzane za pomocą specjalnych uchwytów. Zmiana temperatury powoduje wydłużenie się lub skrócenie podłoża pod liniałem, co następnie przenosi się na liniał poprzez klej. W rezultacie można przyjąć, że liniał pracuje bardzo podobnie jak jego podłoże – rzędu 22 μm/m/°C w przypadku aluminium.

Dla użytkowników wymagających wyższych dokładności oraz dużych prędkości pomiarowych istnieją rozwiązania, które zapewniają dokładność nawet do 1 μm/m i rozdzielczości 5 nm. Jednym z nich jest układ pomiarowy RELM, który składa się z inwarowego wzorca charakteryzującego się współczynikiem rozszerzalności 0,6 μm/m/°C. Liniał inwarowy jest rozwiązaniem posiadającym znacznie większą dokładność niż dotychczas uznawane za najdokładniejsze liniały szklane. Dzięki swojej budowie liniał inwarowy może mieć znacznie mniejszy przekrój niż liniał szklany, a jego montaż jest dużo wygodniejszy dzięki zminimalizowaniu ryzyka uszkodzenia [4]. Wadą układów tego typu jest ograniczona długość liniału inwarowego, wynosząca maksymalnie 2 m. Dla dłuższych osi pomiarowych, nawet do 5 metrów, można zastosować rozwiązanie w postaci liniału stalowego o długości do 5 metrów, przy czym całkowity błąd jest mniejszy niż ±4 μm na całej długości.

Induktosynowy (magnetyczny) układ pomiarowy składa się z liniału, który ma wbudowane jednoobwodowe uzwojenie z wieloma meandrami oraz głowicy, która posiada co najmniej dwa uzwojenia przesunięte względem siebie o pewną wartość. Uzwojenie liniału i przesuwnego detektora wykonuje się metodami napylania ścieżki przewodzącej oddzielonej warstwą materiału nieprzewodzącego od niemagnetycznego materiału. Powierzchnia głowicy pokryta jest warstwą folii aluminiowej, w celu wyeliminowania sprzężenia pojemnościowego, które wprowadzałoby do liniału zakłócenia, tym samym obniżając dokładność pomiaru [4].

Innym przykładem jest induktosynowy układ pomiarowy zbudowany z dwóch połączonych różnicowo magnetorezystorów mierzących zmiany strumienia magnetycznego w kierunku prostopadłym do liniału [2]. Czujnik wytwarza na tej podstawie sygnał sinusoidalnie zmienny wówczas, gdy przemieszcza się nad liniałem (rys. 2.). Sygnał analogowy jest interpolowany wewnętrznie, w celu zapewnienia rozdzielczości nawet do 1 μm. Dokładny odczyt jest zapewniony dzięki właściwemu pozycjonowaniu głowicy odczytowej nad liniałem. W tym celu głowica odczytowa przemieszczała się nad liniałem w odległości nie większej niż ¾ podziałki (długości meandra uzwojenia).

Enkodery obrotowe

Obrotowe enkodery optoelektroniczne zbudowane są z tarczy podziałowej, która w zależności od rozdzielczości przetwornika podzielona jest na określoną liczbę pól ciemnych i jasnych, oświetlanych przez specjalizowany układ optyczny. Układ ten złożony jest z diody LED i maski dopasowującej strumień światła do fotoelementu. Element światłoczuły odbiera impulsy świetlne przechodzące przez tarczę podziałową i przetwarza je na impulsy elektryczne, które są wzmacniane i przekształcane na sinusoidalne sygnały wyjściowe. Wadą takiego przesyłu danych wyjściowych jest ograniczenie przesyłania danych do około 3 metrów. Z tego względu sygnał wyjściowy przekształca się najczęściej na przebieg prostokątny, mniej podatny na zakłócenia [3, 5].

Rozróżnia się dwa podstawowe typy przetworników, które działają według odmiennych zasad – przetworniki impulsowe i absolutne.

Obrotowe enkodery inkrementalne przeznaczone są do pomiaru przemieszczeń kątowych, zarówno do pomiaru kąta, jak i prędkości kątowych. Przetworniki te umożliwiają określenie pozycji względnej przez zliczanie impulsów. Poza tym kierunek ruchu może być rozpoznawany dzięki przesunięciu fazowemu o 90° kanałów A i B. Oznacza to, że kanał B jest opóźniony w stosunku do kanału A o 90° – w przypadku ruchu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W przeciwnym razie kanał B wyprzedza kanał A o tę samą wartość. Znajomość tej zależności umożliwia określenie kierunku obrotu wałka enkodera. Dodatkowo stosuje się 2 linie z zanegowanymi kanałami A i B oraz 2 wyjścia referencyjne, jak przedstawiono na rysunku 4. Sygnał wysoki na wyjściach referencyjnych pojawia się, gdy enkoder przechodzi przez jedną ustaloną pozycję na obrocie. Na tej podstawie można zliczać liczbę pełnych obrotów. Kanał zerowy Z oznacza przy każdym obrocie pozycję absolutną, która może służyć do rozpoznawania poprawności przychodzących impulsów i wyznaczania pozycji zerowej. Rozdzielczość określana jest przez liczbę kresek na tarczy podziałowej przetwornika (działek), co odpowiada liczbie okresów z jednego kanału [3, 5]. Liczba impulsów zliczana w poprawnym liczniku kwadraturowym jest 4-krotnie większa od liczby działek (rys. 3.).

Obrotowy enkoder absolutny ma naniesiony na tarczy kod cyfrowy, najczęściej Gray’a, rzadziej binarny lub BCD. Rozdzielczość przetwornika dla 1 obrotu tarczy wynosi 8, 10, 12, 13, 17 czy ponad 25 bitów (rys. 5.). Tarcza posiada więc odpowiednio 8, 10, 12, 13 lub ponad 25 okręgów z naniesionymi na przemian odcinkami przezroczystymi i nieprzezroczystymi, stanowiącymi dla układu nadajnika i odbiornika światła źródło sygnałów „0 - 1” (ciemno – jasno) (rys. 6.). Enkoder z przetwornikiem absolutnym nie jest wrażliwy na zanik zasilania lub wyzerowanie licznika, gdyż nawet po zaniku napięcia i ponownym jego włączeniu będzie wskazywał aktualną pozycję. Będzie on zliczał od wartości, na której się zatrzymał. Natomiast w przypadku enkodera inkrementalnego po utracie zasilania i ponownym jego przyłączeniu enkoder nie wskaże pozycji aktualnej i zacznie zliczać od zera. Enkodery absolutne można podzielić także na jedno- oraz wieloobrotowe [3, 5].

Enkoder jednoobrotowy nie wskazuje, ile wykonał obrotów, ponieważ sygnał wyjściowy jest powtarzany w tym samym formacie, co 360° obrotu wałka wyjściowego. Z tego względu można jedynie odczytać informacje, na jakiej pozycji się zatrzymał lub aktualnie się znajduje.

Inne typy enkoderów

Rozpowszechnione są metody optyczne, które charakteryzują się większymi dokładnościami w porównaniu z metodami magnetycznymi. Obserwuje się również konstrukcyjne modyfikacje enkoderów, pozwalające na ich poprawną pracę pomimo trudnych warunków panujących w przemyśle. Przykładem może być zmodyfikowane osadzenie wałka enkodera na podwójnych łożyskach, dzięki czemu została zredukowana możliwość uszkodzenia dysku („zgubienia impulsów”), uzyskano także większą tolerancję błędów instalacyjnych i dłuższą żywotność. Niektóre firmy wprowadziły w enkoderach absolutnych wieloobrotowych w miejsce przekładni elektronicznych sprawdzoną technologię przekładni mechanicznych, pozwalającą enkoderom na pracę w silnych polach elektromagnetycznych, np. przy hamulcach magnetycznych. Do budowy przekładni mechanicznych zastosowano wysokiej jakości materiały, a na pierwszej przekładni zostało założone łożysko (fot. 1.). Dzięki temu enkoder nadal może pracować w aplikacjach dynamicznych [7].

Chociaż precyzyjny przemysł wykorzystuje przetworniki, które oparte są na optycznych metodach pomiaru, to jest wiele zastosowań, w których można z powodzeniem stosować przetworniki magnetyczne. Na korzyść przetworników magnetycznych przemawiają głównie takie cechy jak bezkontaktowy pomiar, większa żywotność i możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach środowiskowych oraz relatywnie niska cena.

Ciekawy rozwiązaniem jest enkoder, który nie posiada mechanicznego sprzężenia pomiędzy elementem pomiarowym a elementem mierzonym. Pomiar odbywa się bezstykowo. Enkoder składa się z obudowy, która zawiera układ detekcyjny Halla i specjalny otwór pod tulejkę. W tulei zamocowany jest magnes spolaryzowany osiowo, z drugiej strony tulei jest otwór pod wałek wyjściowy. Otwór w obudowie enkodera posiada nieco większą średnicę niż średnica tulei, dzięki temu możliwy jest jej bezstykowy obrót w otworze obudowy enkodera [3, 4]. Enkodery o takiej budowie charakteryzują się zarówno wysoką odpornością w trudnych warunkach pracy, jak i długą żywotnością dzięki beztarciowym elementom (rys. 7a).

Metody magnetyczne pomiaru przemieszczeń kątowych opierają się najczęściej na zjawisku Halla, a przetworniki działające na tej zasadzie zwane są często hallotronami. Zasada działania przetworników Halla polega na detekcji przemieszczenia kątowego osiowo spolaryzowanego magnesu (rys. 7b).

Enkoder składa się zasadniczo z dwóch elementów: układu scalonego zwierającego sensor pola magnetycznego, elektronicznych przetworników oraz osiowo spolaryzowanego magnesu. Układ scalony zawiera 64 odpowiednio rozmieszczone mikroprzetworniki Halla (rys. 8.). Zasilane są one niewielkim prądem, a pod wpływem pola magnetycznego pochodzącego od magnesu powstaje napięcie Halla prostopadłe do kierunku przepływu prądu. Nowoczesne konstrukcje przetworników są odporne na zewnętrzne, nawet bardzo silne pola magnetyczne około 1T, które nie mają wpływu na dokładność pomiaru.

W zależności od rodzaju aplikacji istnieje możliwość doboru odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego enkodera. Dostępne są opcje zarówno z wałkiem wyjściowym (fot. 2a), gdzie elementem łączącym człon pomiarowy z mierzonym jest sprzęgło, jak i enkodery, które mogą być bezpośrednio mocowane na wale mierzonym (fot. 2b). Dodatkowo dla aplikacji , które wymagają dokładnego pomiaru odległości liniowej, używa się enkoderów linkowych zbudowanych z enkodera obrotowego oraz specjalnej przekładni zamieniającej ruch liniowy linki na ruch obrotowy (fot. 2c).

Podsumowanie

Enkodery doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, począwszy od systemów telemetrycznych, przemysłu kolejowego, tekstylnego oraz w urządzeniach wojskowych. Naturalnym zastosowaniem przetworników przemieszczeń kątowych są serwonapędy, w których konieczna jest precyzyjna kontrola prędkości obrotowej. Enkodery mogą być również stosowane jako sprzężenie zwrotne w różnych zespołach napędowych. Natomiast enkodery liniowe stosowane są w układach pomiarowych obrabiarek CNC i maszynach współrzędnościowych jako elementy kontrolne ich poprawnej pracy.

Literatura

 1. E Ratajczyk, Współrzędnościowa technika pomiarowa, OWPW, Warszawa 2005.
 2. S. Tumański, Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne, OWPW, Warszawa 1997.
 3. G. Krajewski, K. Kuczyński, Enkodery obrotowe – budowa i zasada działania, „elektro.info” 3/2007.
 4. Materiały firmy Renishaw – www.renishaw.pl
 5. Materiały firmy Astat – www.astat.pl
 6. Materiały firmy BEI Technologies – www.beiied.com
 7. Materiały firmy Kübler – www.kubler.pl
 8. www.quirkfactory.com

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.