Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne oraz XII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej „Elsaf 2019”

 WW  |  elektro.info 10/2019  |  22.10.2019
Dr hab. inż. Stefan Gierlotka omawia oddziaływanie prądów na układ nerwowy człowieka
Dr hab. inż. Stefan Gierlotka omawia oddziaływanie prądów na układ nerwowy człowieka
Fot. WW

Tegoroczna konferencja „ELSAF” odbywała się w dniach 24–27 września w Hotelu Artus w Karpaczu. Konferencja ta została zorganizowana po raz dwudziesty drugi. Organizatorem była Katedra Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (do 2014 roku Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej). W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 osób, wśród których znaleźli się pracownicy nauki, projektanci, wykonawcy oraz pracownicy spółek dystrybucyjnych.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP oraz Wrocławskiego Oddziału SEP. Patronat medialny tradycyjnie sprawował miesięcznik „elektro.info”, reprezentowany przez redaktora naczelnego Juliana Wiatra. Podczas dwudniowych obrad konferencji, którą otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, zostało wygłoszonych trzynaście referatów merytorycznych. Podczas inauguracji prof. Zbigniew Wróblewski przedstawił rys historyczny konferencji i zapoznał uczestników z planem organizacji zajęć. Pierwsza konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo Elektryczne” została zorganizowana w 1966 roku w Dreźnie pn. „I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Uziemienia i Ochrona Przeciwporażeniowa”.

Przeczytaj również: „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo” - Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVII edycja

Kolejne edycje odbywały się co trzy lata na przemian we Wrocławiu i na terenie Niemiec (Drezno, Berlin oraz Gera) do 1984 roku, po czym nastąpiła kilkuletnia przerwa. Konferencja została wznowiona w 1995 roku pn. „X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Ochrona Przeciwporażeniowa w Urządzeniach Elektrycznych”. Od tamtej pory jest organizowana co dwa lata, początkowo we Wrocławiu, natomiast w latach (2007–2017) w Szklarskiej Porębie. W 1997 roku modyfikacji uległa nazwa konfekcji. Została ona nazwana „Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną. Bezpieczeństwo Elektryczne”. Od tej edycji konfekcji nieodzownie towarzyszyć zaczęła „Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej”. W 2001 roku nazwa konfekcji została uzupełniona słowem „ELSAF”, które pozostało po dzień dzisiejszy, a pełna nazwa konferencji brzmi: „Konferencja Naukowo-Techniczna. Bezpieczeństwo Elektryczne i Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej ELSAF”. Tegoroczna edycja odbywała się po raz XXII, a towarzysząca jej „Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej” po raz XII i nosiła miano konferencji krajowej. Podczas otwarcia konferencji głos zabrali prof. dr hab. inż. Marcin Habrych, zastępca kierownika Katedry Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP dr hab. inż. Stefan Gierlotka oraz członek zarządu Wrocławskiego Oddziału SEP inż. Stanisław Szyler.

Obrady tegorocznego ELSAF-u zostały podzielone na sześć sesji plenarnych, w ramach których zostało wygłoszonych osiemnaście referatów (trzynaście w ramach obrad konferencji oraz pięć w ramach Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej). W ramach pierwszej sesji plenarnej, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, wygłoszonych zostało pięć referatów:

 • dr hab. inż. Stefan Gierlotka – „Porażenie układu nerwowego człowieka podczas wypadków elektrycznych” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • dr inż. Waldemar Jasiński oraz mgr inż. Paweł Jasiński i mgr inż. Piotr Jasiński –„Wypadki związane z oparzeniami łukiem elektrycznym w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi w latach 2009-2018” – Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Lubiń,
 • dr inż. Marek Jaworski – „Ocena bezpieczeństwa przebywania oraz narażania na pole magnetyczne ludzi wykonujących prace polowe w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych” – przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, Politechnika Wrocławska,
 • dr inż. Marek Szuba – „Oddziaływanie pola elektromagnetycznego towarzyszącego funkcjonowaniu linii napowietrznych najwyższych napięć na uprawy sadownicze oraz bezpieczeństwo prowadzenia prac sadowniczych” – Politechnika Wrocławska,
 • dr Dariusz Sztafrowski oraz mgr inż. Jacek Gumiela – „Elektromobilność na tle ewolucji przemysłu motoryzacyjnego”. – Politechnika Wrocławska

Podczas drugiej sesji plenarnej, której przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, wygłoszono pięć referatów merytorycznych:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp –„Wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych w ochronie przed pożarem” – Politechnika Gdańska,
 • mgr inż. Julian Wiatr oraz mgr inż. Marcin Orzechowski – „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez EPO zasilaczy UPS oraz ich neutralizacja” – redaktor naczelny „elektro.info”, Legrand Polska,
 • mgr inż. Julian Wiatr – „Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku” – redaktor naczelny „elektro.info”,
 • mgr inż. Michał Czosnyka oraz prof. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska – „Zasilanie serwerowni prądem stałym” – Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Wydział Nauk Technicznych,
 • dr inż. Wiktoria Grycan, dr inż. Grzegorz Wiśniewski oraz prof. dr hab. inż. Marcin Habrych –„Niebezpieczeństwo porażenia wskutek jednofazowego zwarcia doziemnego podczas awarii w przenośnych przenośnikach taśmowych” – Politechnika Wrocławska.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad konferencji organizatorzy przygotowali kolację grillową w hotelowej altanie, podczas której można było wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Zobacz także: XXII Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” – SIECI I INSTALACJE 2019

Następnego dnia obrady zostały wznowione i w ramach dwóch sesji plenarnych wygłoszonych zostało osiem referatów merytorycznych. Trzecią sesję plenarną prowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp, wybitny specjalista w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W ramach tej sesji wygłoszono cztery referaty merytoryczne. Sesję rozpoczęło wystąpienie dr. hab. inż. Stefana Gierlotki, który przybliżył problematykę elektropatalogii oraz zagrożeń stwarzanych przez prąd elektryczny podczas rażenia organizmów żywych. W dalszej części wygłoszono następujące referaty:

 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – „Analiza wskaźników oraz właściwości niezawodnościowych elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia w kontekście zachowania ciągłości zasilania odbiorców” – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – „Kablowanie sieci elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia jako metoda zwiększania niezawodności zasilania odbiorców energią elektryczną” – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 • mgr inż. Katarzyna Karbowa, prof. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska – „Bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych” – Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Wydział Nauk Technicznych.

Sesję zakończyło wystąpienie firmy AGACKI-SZYMCZAK Sp. Jawna z Zielonej Góry, podczas którego zaprezentowano stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Po zakończonej prezentacji w ramach przerwy można było przejechać się elektrycznym rowerem lub elektryczną hulajnogą stanowiącymi część prezentacji firmowej.

W materiałach konferencyjnych zostały ponadto zmieszczone trzy referaty, których autorzy ze względu na pilne zadania służbowe nie brali udziału w konferencji:

 • mgr inż. Bogumił Dudek – „Prace Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Eelektryce SEP na konferencjach ELSAF w latach 2009–2019 i zarys dalszej działalności” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • mgr inż. Bogumił Dudek – „Konieczność weryfikacji prac komisji kwalifikacyjnych, zwłaszcza do prac pod napięciem” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • dr inż. Marcin Szczepaniak – „Zasilanie odbiorników wojskowych zbudowanych na bazie sieci 2 i 4 – przewodowej przez zespoły prądotwórcze nowej generacji (zbudowane na bazie sieci 3- i 5-przewodowej) oraz zasilanie nowych urządzeń wojskowych zbudowanych na bazie 3- i 5-przewodowej ze starej sieci 2 i 4 przewodowej” – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

Czwartą sesję, która została poświęcona prezentacjom firmowym, prowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr inż. Marek Jaworski. W ramach tej sesji zaprezentowano produkty ZAKŁADÓW KABLOWYCH BITNER, produkty firmy ABB, mierniki wykorzystywane do oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej firmy SONEL oraz omówiono metodykę wykonywania instalacji piorunochronnej budynków z wykorzystaniem produktów firmy ELKO-BIS.

Po zakończeniu obrad czwartej sesji plenarnej zostały zorganizowane dwie wycieczki: na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) najwyższy szczyt Karkonoszy oraz zwiedzanie Karpacza, gdzie wielką atrakcją jest ŚWIĄTYNIA VANG zbudowana na przełomie XII oraz XIII wieku w Norwegii bez użycia gwoździ, przeniesiona do Karpacza w 1842 roku, gdzie stanowi lokalną parafię ewangelicką.

Po powrocie z wycieczek została zorganizowana uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy konferencji mogli wymieniać się doświadczeniami oraz prowadzić dyskusję z autorami referatów do późnych godzin nocnych. Trzeciego dnia konferencji obradowała Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, której obrady poprzedziło wystąpienie jej przewodniczącego: dr. inż. Janusza Koniecznego, który przedstawił rys historyczny oraz zapoznał uczestników z planem obrad. W czasie wystąpienia wstępnego została również podkreślone zasługi w rozwoju ELSAF-u wybitnych specjalistów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej: zmarłego w styczniu 2018 roku dr inż. Witolda Jabłońskiego oraz wieloletniego kierownika tej szkoły dr inż. Lecha Danielskiego Podczas obrad „Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej”, w ramach dwóch sesji plenarnych wygłoszono pięć referatów.

Pierwszą sesję w ramach Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej prowadził dr inż. Janusz Koniczny. W ramach tej sesji wygłoszono dwa referaty:

 • dr inż. Waldemar Jasiński oraz mgr inż. Piotr Jasiński i mgr inż. Paweł Jasiński – „Przegląd wybranych przepisów i akrów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 KV stosowanych w latach 1960–2019” – Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Lubiń,
 • dr inż. Aleksander Gul – „Ultraszybkie wyłączanie prądu zwarciowego przez Is-Limiter, sposób na zwiększanie eksploatacji oraz ograniczanie kosztów budowy wielkoprądowych rozdzielnic SN” – firma ABB, oddział Wrocław.

Drugą sesję plenarną prowadził dr inż. Marek Szuba, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, wybitny specjalista z zakresu oceny oddziaływania pół elektromagnetycznych na organizmy żywe. 

W ramach tej sesji wygłoszone zostały trzy referaty:

 • mgr inż. Andrzej Burdzy i mgr inż. Radosław Dudzik – „Nowoczesne rozwiązania sprzętowe Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej” – firma ABB, oddział Wrocław,
 • mgr inż. Roman Domański – „Praktyczne zastosowanie metody technicznej do pomiarów rezystancji uziemienia” – firma Sonel Świdnica,
 • dr inż. Janusz Konieczny i dr inż. Marek Szuba – „Problemy z uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia w warunkach skrajnie niekorzystnych – studium przypadku” – Politechnika Wrocławska.

Trzydniowe obrady konferencji podsumował prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, który podziękował prelegentom i uczestnikom, podkreślił wysoki poziom merytoryczny tegorocznego „ELSAF-u” oraz zaakcentował wkład konferencji w poprawę stanu bezpieczeństwa elektrycznego w naszym kraju. Konferencję zakończyło wręczenie uczestnikom „Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej” certyfikatów uczestnictwa. Tegoroczna konferencja „ELSAF 2019” po raz kolejny dowiodła, jak ważnym elementem w eksploatacji urządzeń elektrycznych jest ochrona przeciwporażeniowa. Podczas obrad konferencji zostały wskazane najważniejsze problemy w tym zakresie. które należy rozwiązać w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Tradycyjnie, najciekawsze referaty wygłoszone podczas tegorocznego ELSAF-u, które zostały zgłoszone przez autorów, będą publikowane w elektro.info do końca 2019 roku. Kolejna XXIII Konferencja „ELSAF” i towarzysząca jej XIII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

[ELSAF 2019, ELSAF, konferencja, ochrona przeciwporażeniowa, Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, odnawialne źródła energii, urządzenia elektryczne, bezpieczeństwo elektryczne, ochrona przeciwpożarowa, energia elektryczna]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl