Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

 ww  |  elektro.info 4/2019  |  30.04.2019
Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski  przemawia w trakcie otwarcia konferencji
Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przemawia w trakcie otwarcia konferencji
Fot. ww

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”. Konferencja, w której wzięło udział 270 osób, odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, w Hotelu „MERCURE KASPROWY” w Zakopanem. W ramach dwudniowych obrad wygłoszonych zostało szesnaście referatów poświęconych ochronie przeciwpożarowej, pozostawiając trzeci dzień na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Obrady konferencji zostały podzielone na pięć sesji plenarnych, gdzie w przerwach obrad można było zwiedzać wystawę przygotowaną przez producentów sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych. Część merytoryczną konferencji poprzedziło wystąpienie Pprezesa Katowickiego Oddziału SITP Mariusza Karolczyka, który przywitał gości zagranicznych, prelegentów krajowych i uczestników, przybliżył rys historyczny konferencji oraz zaprezentował plan trzydniowego spotkania. Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, który przywitał wszystkich uczestników konferencji i podziękował firmom zajmującym się ochroną przeciwpożarową wspierającym konferencję oraz podkreślił pozytywny wpływ Zakopiańskiej Konferencji SITP na stan ochrony przeciwpożarowej.

Przeczytaj również: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

Prezes Zarządu Głównego SITP Bronisław Skaźnik, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia oraz podkreślił zasługi poprzednich edycji Zakopiańskich Konferencji Katowickiego Oddziału SITP oraz ich wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego w naszym kraju. Podczas tego wystąpienia zostały również podkreślone wytyczne SITP w zakresie projektowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wytyczne SITP dotyczące docieplania budynków. Prezes SITP podziękował również za dotychczasową pracę Komitetu Technicznego SITP ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Energetyce, którym kieruje Zdzisław Winnicki.

W 2019 roku SITP obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia, którego zwieńczeniem będzie podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia o współpracy z Polską Izbą Architektów. W dotychczasowym dorobku SITP-u niewątpliwym osiągnięciem było przystąpienie w 2018 roku do Międzynarodowej Organizacji CFPA EUROPA oraz przekształcenie Ośrodka Usług Przeciwpożarowych w Ośrodek Certyfikacji SITP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, którym kieruje Jerzy Bronowicz. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, której przewodniczył Mariusz Karolczyk, w ramach której prof. Bart Merci z Uniwersytetu Gant w Belgii wygłosił referat wprowadzający poświęcony kształceniu nowych pokoleń inżynierów pożarowych. W ramach tego referatu uczestnicy konferencji zostali zapoznani z cyklem kształcenia na poziomie magisterskim realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej uczelni brytyjskich, szwedzkich, szwajcarskich, belgijskich oraz USA o podobnym profilu. Referat zakończyła prezentacja przykładowej pracy magisterskiej poświęconej wentylacji garażu podziemnego.

Po tym referacie została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której rozpoczęła się druga sesja plenarna pod przewodnictwem Janusza Siaty. Pierwszy referat w ramach tej sesji wygłosiła Armelle Muller, pracowniczka francuskiego CNPP, która omówiła problematykę inżynierii pożarowej Francji oraz zasady zastosowania w regułach prawnych metod projektowania w oparciu o cele funkcjonalne. Następnie Sergey Dorofeev z FM GLOBAL USA, omówił wymagania stawiane granicznemu stężeniu tlenu w systemach jego redukcji. Referat ten zakończył drugą sesję plenarną, po której została ogłoszona przerwa. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się trzecia sesja plenarna pod przewodnictwem Krzysztofa Dąbrowskiego.

W ramach tej sesji zostały wygłoszone trzy referaty merytoryczne. Jako pierwszy został wygłoszony referat poświęcony modelowaniu probabilistycznemu na potrzeby szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji obiektu w czasie ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Został on przygotowany przez Andrzeja Krauze oraz Adama Krasuskiego, pracowników dydaktyczno-naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Drugi referat poświęcony ratowaniu w świetle wymagań pożarowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z uwzględnieniem rozwiązań praktycznych wygłosił Bogdan Leszko, członek Stowarzyszenia Bellsonic.

W ramach tego referatu zostały przedstawione problemy ewakuacji z budynków wysokich i wysokościowych oraz centrów handlowych, gdzie dla poprawy bezpieczeństwa konieczne jest projektowanie obszarów schronienia lub platform ratunkowych, gdzie będzie można oczekiwać na przybycie ratowników. Dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się po schodach, komunikaty wygłaszane przez DSO mające na celu informowanie o kierowaniu się do klatek schodowych mogą być przyczyną unieruchomienia ich przy schodach stanowiących część drogi ewakuacyjnej. Ostatni referat w ramach tej sesji plenarnej wygłosił Wojciech Węgrzyński, pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Został on poświęcony ocenie odporności ogniowej i zawierał rys historyczny oceny ognioodporności oraz perspektywy jej rozwoju. W ramach tego referatu zostały omówione metody szacowania spodziewanej temperatury pożaru oraz spodziewanego jego przebiegu w czasie. Po zakończeniu sesji rozpoczęła się dyskusja stanowiąca podsumowanie obrad pierwszego dnia konferencji. W godzinach wieczornych organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji uroczystą kolację połączoną z występami kapeli góralskiej. Podczas kolacji można było dzielić się doświadczeniami i prowadzić dyskusję na temat szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.

Zobacz także: Ochrona przeciwporażeniowa w energetyce – „WISŁA 2018”

Następnego dnia obrady konferencji rozpoczęło wystąpienie Doroty Brzezińskiej, pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, które rozpoczęło pierwszą sesję plenarną pod kierownictwem Mariusza Sobeckiego. W ramach tego referatu, uczestnicy konferencji zostali zapoznani z problematyką bezpieczeństwa w garażach podziemnych w świetle rosnącej liczby samochodów na paliwa alternatywne. Podczas omawiania zagrożeń powstających w tego typu obiektach została również wskazana potrzeba stosowania skutecznej wentylacji sterowanej przez automatykę wykrawania stężeń wydzielanych splin oraz na wypadek rozszczelnienia instalacji LPG w garażowanych samochodach w celu uniemożliwienia przekraczania dopuszczalnego poziomu, a także neutralizacji zagrożeń wybuchowych. Drugi referat w ramach pierwszej sesji wygłosił Tom Gardner, który omówił wentylację tunelu pod Cieśniną Bosfor. Następnie Piotr Matuszewski z firmy ELA-COMPIL, omówił problematykę nowoczesnych zasad sterowania urządzeniami biorącymi udział w scenariuszu pożarowym.

Podczas wygłaszania tego referatu zostały wskazane problemy i zagrożenia występujące podczas realizacji projektu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Kolejny referat wygłosił Grzegorz Kubicki, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W ramach tego referatu zostały zaprezentowane nowe wymagania CNBOP-PIB dotyczące odymiania klatek schodowych. Dopołudniową sesję zakończyło wystąpienie Mateusza Fliszkiewicza, pracownika naukowo-dydaktycznego SGSP, który omówił semantyczny interfejs graficzny dla FDS. Ostatnia sesja plenarna rozpoczęła się po krótkiej przerwie, Przewodniczył jej Ryszard Siata. W ramach tej sesji wygłoszonych zostało pięć referatów merytorycznych. Jako pierwszy referat wygłosił Paweł Walaszek, członek SITP O/Katowice, który omówił zagrożenia wynikające z organizacji dużych konferencji w obiektach tymczasowych. Referat został oparty na ocenie bezpieczeństwa niedawno zakończonego Szczytu Klimatycznego, który odbywał się w lutym br. w Katowicach.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z zabudową dodatkową katowickiego Spodka, jaką stanowiły dwukondygnacyjne namioty wykonane na trudno zapalnych konstrukcjach. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwość sprawnej ewakuacji 12 000 ludzi biorących udział w Szczycie Klimatycznym. W czasie wygłaszania referatu zostały przedstawione przykłady zagrożeń powstających podczas organizacji konferencji w obiektach tymczasowych z uwzględnieniem ograniczeń uniemożliwiających sprawną ewakuację. Rozwiniecie tej tematyki stanowił referat Macieja Skulicha, członka Katowickiego Oddziału SITP, który omówił zasady weryfikacji ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych. Podczas wygłaszania referatu została zwrócona uwaga na warunki sprawnej ewakuacji oraz najczęściej powstające błędy w tym zakresie popełniane przez organizatorów.

[konferencja, Oddział SITP Katowice, ochrona przeciwpożarowa, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl