Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

 ww  |  elektro.info 4/2019  |  30.04.2019
Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski  przemawia w trakcie otwarcia konferencji
Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przemawia w trakcie otwarcia konferencji
Fot. ww

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”. Konferencja, w której wzięło udział 270 osób, odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, w Hotelu „MERCURE KASPROWY” w Zakopanem. W ramach dwudniowych obrad wygłoszonych zostało szesnaście referatów poświęconych ochronie przeciwpożarowej, pozostawiając trzeci dzień na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Obrady konferencji zostały podzielone na pięć sesji plenarnych, gdzie w przerwach obrad można było zwiedzać wystawę przygotowaną przez producentów sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych. Część merytoryczną konferencji poprzedziło wystąpienie Pprezesa Katowickiego Oddziału SITP Mariusza Karolczyka, który przywitał gości zagranicznych, prelegentów krajowych i uczestników, przybliżył rys historyczny konferencji oraz zaprezentował plan trzydniowego spotkania. Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, który przywitał wszystkich uczestników konferencji i podziękował firmom zajmującym się ochroną przeciwpożarową wspierającym konferencję oraz podkreślił pozytywny wpływ Zakopiańskiej Konferencji SITP na stan ochrony przeciwpożarowej.

Przeczytaj również: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

Prezes Zarządu Głównego SITP Bronisław Skaźnik, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia oraz podkreślił zasługi poprzednich edycji Zakopiańskich Konferencji Katowickiego Oddziału SITP oraz ich wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego w naszym kraju. Podczas tego wystąpienia zostały również podkreślone wytyczne SITP w zakresie projektowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wytyczne SITP dotyczące docieplania budynków. Prezes SITP podziękował również za dotychczasową pracę Komitetu Technicznego SITP ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Energetyce, którym kieruje Zdzisław Winnicki.

W 2019 roku SITP obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia, którego zwieńczeniem będzie podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia o współpracy z Polską Izbą Architektów. W dotychczasowym dorobku SITP-u niewątpliwym osiągnięciem było przystąpienie w 2018 roku do Międzynarodowej Organizacji CFPA EUROPA oraz przekształcenie Ośrodka Usług Przeciwpożarowych w Ośrodek Certyfikacji SITP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, którym kieruje Jerzy Bronowicz. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, której przewodniczył Mariusz Karolczyk, w ramach której prof. Bart Merci z Uniwersytetu Gant w Belgii wygłosił referat wprowadzający poświęcony kształceniu nowych pokoleń inżynierów pożarowych. W ramach tego referatu uczestnicy konferencji zostali zapoznani z cyklem kształcenia na poziomie magisterskim realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej uczelni brytyjskich, szwedzkich, szwajcarskich, belgijskich oraz USA o podobnym profilu. Referat zakończyła prezentacja przykładowej pracy magisterskiej poświęconej wentylacji garażu podziemnego.

Po tym referacie została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której rozpoczęła się druga sesja plenarna pod przewodnictwem Janusza Siaty. Pierwszy referat w ramach tej sesji wygłosiła Armelle Muller, pracowniczka francuskiego CNPP, która omówiła problematykę inżynierii pożarowej Francji oraz zasady zastosowania w regułach prawnych metod projektowania w oparciu o cele funkcjonalne. Następnie Sergey Dorofeev z FM GLOBAL USA, omówił wymagania stawiane granicznemu stężeniu tlenu w systemach jego redukcji. Referat ten zakończył drugą sesję plenarną, po której została ogłoszona przerwa. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się trzecia sesja plenarna pod przewodnictwem Krzysztofa Dąbrowskiego.

W ramach tej sesji zostały wygłoszone trzy referaty merytoryczne. Jako pierwszy został wygłoszony referat poświęcony modelowaniu probabilistycznemu na potrzeby szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji obiektu w czasie ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Został on przygotowany przez Andrzeja Krauze oraz Adama Krasuskiego, pracowników dydaktyczno-naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Drugi referat poświęcony ratowaniu w świetle wymagań pożarowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z uwzględnieniem rozwiązań praktycznych wygłosił Bogdan Leszko, członek Stowarzyszenia Bellsonic.

W ramach tego referatu zostały przedstawione problemy ewakuacji z budynków wysokich i wysokościowych oraz centrów handlowych, gdzie dla poprawy bezpieczeństwa konieczne jest projektowanie obszarów schronienia lub platform ratunkowych, gdzie będzie można oczekiwać na przybycie ratowników. Dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się po schodach, komunikaty wygłaszane przez DSO mające na celu informowanie o kierowaniu się do klatek schodowych mogą być przyczyną unieruchomienia ich przy schodach stanowiących część drogi ewakuacyjnej. Ostatni referat w ramach tej sesji plenarnej wygłosił Wojciech Węgrzyński, pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Został on poświęcony ocenie odporności ogniowej i zawierał rys historyczny oceny ognioodporności oraz perspektywy jej rozwoju. W ramach tego referatu zostały omówione metody szacowania spodziewanej temperatury pożaru oraz spodziewanego jego przebiegu w czasie. Po zakończeniu sesji rozpoczęła się dyskusja stanowiąca podsumowanie obrad pierwszego dnia konferencji. W godzinach wieczornych organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji uroczystą kolację połączoną z występami kapeli góralskiej. Podczas kolacji można było dzielić się doświadczeniami i prowadzić dyskusję na temat szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.

Zobacz także: Ochrona przeciwporażeniowa w energetyce – „WISŁA 2018”

Następnego dnia obrady konferencji rozpoczęło wystąpienie Doroty Brzezińskiej, pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, które rozpoczęło pierwszą sesję plenarną pod kierownictwem Mariusza Sobeckiego. W ramach tego referatu, uczestnicy konferencji zostali zapoznani z problematyką bezpieczeństwa w garażach podziemnych w świetle rosnącej liczby samochodów na paliwa alternatywne. Podczas omawiania zagrożeń powstających w tego typu obiektach została również wskazana potrzeba stosowania skutecznej wentylacji sterowanej przez automatykę wykrawania stężeń wydzielanych splin oraz na wypadek rozszczelnienia instalacji LPG w garażowanych samochodach w celu uniemożliwienia przekraczania dopuszczalnego poziomu, a także neutralizacji zagrożeń wybuchowych. Drugi referat w ramach pierwszej sesji wygłosił Tom Gardner, który omówił wentylację tunelu pod Cieśniną Bosfor. Następnie Piotr Matuszewski z firmy ELA-COMPIL, omówił problematykę nowoczesnych zasad sterowania urządzeniami biorącymi udział w scenariuszu pożarowym.

Podczas wygłaszania tego referatu zostały wskazane problemy i zagrożenia występujące podczas realizacji projektu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Kolejny referat wygłosił Grzegorz Kubicki, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W ramach tego referatu zostały zaprezentowane nowe wymagania CNBOP-PIB dotyczące odymiania klatek schodowych. Dopołudniową sesję zakończyło wystąpienie Mateusza Fliszkiewicza, pracownika naukowo-dydaktycznego SGSP, który omówił semantyczny interfejs graficzny dla FDS. Ostatnia sesja plenarna rozpoczęła się po krótkiej przerwie, Przewodniczył jej Ryszard Siata. W ramach tej sesji wygłoszonych zostało pięć referatów merytorycznych. Jako pierwszy referat wygłosił Paweł Walaszek, członek SITP O/Katowice, który omówił zagrożenia wynikające z organizacji dużych konferencji w obiektach tymczasowych. Referat został oparty na ocenie bezpieczeństwa niedawno zakończonego Szczytu Klimatycznego, który odbywał się w lutym br. w Katowicach.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z zabudową dodatkową katowickiego Spodka, jaką stanowiły dwukondygnacyjne namioty wykonane na trudno zapalnych konstrukcjach. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwość sprawnej ewakuacji 12 000 ludzi biorących udział w Szczycie Klimatycznym. W czasie wygłaszania referatu zostały przedstawione przykłady zagrożeń powstających podczas organizacji konferencji w obiektach tymczasowych z uwzględnieniem ograniczeń uniemożliwiających sprawną ewakuację. Rozwiniecie tej tematyki stanowił referat Macieja Skulicha, członka Katowickiego Oddziału SITP, który omówił zasady weryfikacji ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych. Podczas wygłaszania referatu została zwrócona uwaga na warunki sprawnej ewakuacji oraz najczęściej powstające błędy w tym zakresie popełniane przez organizatorów.

[konferencja, Oddział SITP Katowice, ochrona przeciwpożarowa, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl