Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

VII ogólnopolska konferencja „Inżynieria elektryczna w budownictwie”

 ww  |  elektro.info 11/2018  |  29.11.2018
Prezes dr inż. Jan Strzałka oraz prof. dr. hab. inż. Zdobysław Flisowski, otwierają obrady konferencji
Prezes dr inż. Jan Strzałka oraz prof. dr. hab. inż. Zdobysław Flisowski, otwierają obrady konferencji
Fot. Redakcja EI

25 października Krakowski Oddział SEP wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowali po raz siódmy Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną „Inżynieria elektryczna w budownictwie”. Konferencja ta jest organizowana cyklicznie co trzy lata i przyciąga rzesze osób zainteresowanych problematyką instalacji elektrycznych w budownictwie.

Tegoroczna edycja, w której uczestniczyło osiemdziesiąt osób, głównie z terenu Polski Południowej, odbywała się w czasie trwania obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa. Obrady odbywały się pod patronatem merytorycznym Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej oraz patronatem medialnym „elektro.info”. Obrady konferencji otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes Krakowskiego Oddziału SEP, dr inż. Jan Strzałka, który powitał uczestników, przedstawił krótki rys historyczny konferencji oraz dotychczasowe osiągnięcia konferencji.

Obrady konferencji zostały podzielone na trzy sesje plenarne, podczas których wygłoszono trzynaście referatów merytorycznych oraz jedną sesję prezentacji wyrobów firmowych, przygotowaną przez wystawców, wystawy towarzyszącej. Obrady plenarne pierwszej sesji prowadził prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, który wspólnie z dr. inż. Przemysławem Sulem oraz dr. inż. Konradem Sobolewskim, pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej, przygotował dwa referaty z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej obiektów budowlanych. Pierwszy referat poświęcony charakterystyce rozwoju zasad ochrony odgromowej budowli i ich instalacji, wygłosił dr inż. Konrad Sobolewski.

Przeczytaj również: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

Kolejny referat przygotowany przez tych samych autorów poświęcony oddziaływaniu piorunów na wyposażenie elektryczne budynków wygłosił dr inż. Przemysław Sul. W referacie zostały przedstawione zagrożenia stwarzane przez pobliskie wyładowania atmosferyczne oraz metody ich neutralizacji w instalacjach elektrycznych budynków. Rozwinięciem tej tematyki był referat przygotowany przez mgr. inż. Krzysztofa Wincencika, dyrektora technicznego firmy DEHN Polska, który zaprezentował wymagania dotyczące odległości pomiędzy poszczególnymi typami ograniczników przepięć, przy których gwarantowana jest skuteczna ochrona zasilanych odbiorników energii elektrycznej od przepięć pochodzących od wyładowań atmosferycznych oraz łączeniowych.

Referat ten ze względu na nieobecność autora został wygłoszony przez mgr. inż. Sylwestra Jężaka, doradcę technicznego Dehn Polska. Następnie dr inż. Jarosław Wiater, pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, wygłosił referat poświęcony badaniu laboratoryjnemu odporności na prądy piorunowe przewodzących i nieprzewodzących pokryć dachowych. Drugą sesję plenarną prowadził przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP mgr inż. Andrzej Kieliszek.

Obrady sesji rozpoczął redaktor naczelny elektro.info Julian Wiatr, który omówił problematykę bezpiecznej eksploatacji akumulatorów stanowiących magazyn energii zasilaczy UPS. W czasie wygłaszania tego referatu została zwrócona uwaga na zagrożenie wybuchowe stwarzane przez wydzielający się wodór (H2) powstający podczas eksploatacji akumulatorów oraz metodykę neutralizacji tych zagrożeń. Zostały również omówione naturalne czynniki zmniejszające żywotność akumulatorów deklarowaną przez producentów oraz zagrożenia stwarzane przez prądy zwarciowe, których źródłem są akumulatory magazynu energii. Kolejny referat wygłosił inż. Artur Block, produkt menager Zakładów Kablowych Bitner, który omówił wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym w zakresie reakcji na ogień, przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane Construction Products Regulation (CPR). Bardzo ciekawy referat poświęcony analizie skuteczności działania podstawowych zabezpieczeń w układach zasilania wykorzystujących generator synchroniczny niskiego napięcia, wygłosili dr inż. Jerzy Szczepaniak i mgr inż. Paweł Albrechtowicz, pracownicy naukowi Politechniki Karkowskiej.

Sesję zakończyła prezentacja technologii BIM w zakresie instalacji elektrycznych, przygotowana przez mgr. inż. Pawła Jóźwika, pracownika firmy MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o. W ramach tej sesji nastąpiła prezentacja produktów firmowych Zakładów Kablowych Bitner oraz firm zajmujących się produkcją oświetlenia: ES SYSTEM, TM-TECHNOLOGIE oraz ograniczników przepięć firmy DEHN. Po zakończeniu sesji plenarnej została ogłoszona przerwa na lunch, podczas której można było zwiedzić wystawę producentów oraz dystrybutorów sprzętu i urządzeń elektrycznych, towarzyszącą konferencji. Wystawa stanowiła doskonałe uzupełnienie treści merytorycznych prezentowanych przez prelegentów. Można było zadawać pytania wystawcom oraz zaopatrzyć się w katalogi produktów firmowych.

Zobacz także: X jubileuszowa Konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa”

Po przewie rozpoczęły się obrady trzeciej sesji plenarnej, którą prowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada. Obrady sesji rozpoczął referat wygłoszony przez mgr inż. Matusza Filipiaka, przedstawiciela firmy DASL System. W ramach tego referatu uczestnicy konferencji zostali zapoznani z metodyką badania oświetlenia eklektycznego. Kolejny referat, przygotowany wspólnie z mgr inż. Katarzyną Strzałką-Gołuszką oraz mgr. inż. Marcinem Gołuszką, wygłosił dr inż. Jan Strzałka. Referat ten został poświęcony problematyce kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia techniczno-prawne dotyczące kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej, często bagatelizowane przez służby energetyczne tych obiektów. Wskazano korzyści ekonomiczne umożliwiające zmniejszenie wysokości opłat ponoszonych z tytułu przekraczania dopuszczalnego poziomu mocy biernej pobieranej (indukcyjnej) z systemu elektroenergetycznego lub oddawanej do niego (pojemnościowej).

Następnie dr inż. Marcin Jaraczewski, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, wygłosił referat przygotowany wspólnie z mgr inż. Krzysztofem Wincencikiem, poświęcony wpływowi energooszczędnych źródeł światła na jakość energii elektrycznej. Zostały w nim poruszone ważne zagadnienia pogarszające jakość dostarczanej energii elektrycznej, która jest bagatelizowana przez odbiorców oraz lekceważona przez producentów źródeł energooszczędnych. Kolejny referat wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Porada, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, który omówił możliwości zastosowania struktur elektrochromowych w oświetlaniu wnętrz obiektów budowlanych. Sesję zakończył referat wygłoszony przez dr. inż. Andrzeja Szrombę, pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, który zaprezentował energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego. Obrady konferencji zakończyło wstąpienie prezesa Kakowskiego Oddziału SEP dr inż. Jana Strzałki, który wręczył uczestnikom konferencji certyfikaty uczestnictwa. Następnie podsumował obrady i przedstawił plan zamierzeń Oddziału Krakowskiego SEP na pozostałe dwa miesiące roku oraz zapowiedział, że VIII Ogólnopolska Konferencja „Inżynieria Elektryczna w Budownictwie” odbędzie się w październiku 2021 roku.

[konferencja, inżynieria elektryczna w budownictwie, instalacje elektryczne, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa obiektów budowlanych, wyposażenie elektryczne budynków, ograniczniki przepięć]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 11/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja!

Termowizja z wizytą w rozdzielnicy Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można(...) czytam dalej »


Innowacyjne wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E?

Jak monitorować i sterować procesami przemysłowymi »

Stacje termotranferowe procesy przemysłowe
Materiały dla Projektantów oraz Wykonawców (...) czytam więcej » DWiększość wyświetlaczy jest zaprojektowana do montażu panelowego, ale niektóre urządzenia mogą być również montowane zarówno w panelu (...) czytam dalej »

Jaka jest funkcja enkodera i czujnika ruchu »

Czujniki ruchu i enkodery Enkodery i czujniki nachylenia umożliwiają dokładny i wydajny pomiar prędkości oraz ustalenie(...) czytam dalej »


Jakie wybrać wsporniki do mocowania przewodów instalacji odgromowej?

Jaki jest najlepszy hermetyk na rynku »

Wsporniki ochrony odgromowej Ebook
W obudowie wykonanej z wysokiej jakości polietylenu kryje się betonowy rdzeń. Szczelnie zamknięta konstrukcja chroni go przed niekorzystnym wpływem czynników pogodowych i(...) zobacz więcej » Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom konstrukcyjnym oprawa charakteryzuje się szczelnością oprawy IP66. Podstawa i klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK09.
(...)
czytam dalej »

System zarządzania energią EMS CX3 »

System zarządzania energią EMS CX3 składa się z urządzeń o niezwykle kompaktowej budowie modułowej, które w łatwy sposób można zainstalować zarówno w nowopowstających instalacjach jak i już istniejących, w jednym rzędzie rozdzielnicy elektrycznej z innymi aparatami (...) czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Ile miedzi zużywa się w domowych instalacjach?

Przewody elektryczne i kable spełniające normy CPR »

Elektryka prąd nie tyka Kable przeowdy lapp
W opracowaniu prezentujemy obliczenia konwencjonalnej instalacji elektrycznej. Składają się one z obwodów z gniazdami i obwodów z przełącznikami... czytam więcej » Nieposiadanie Deklaracji Własności Użytkowych na kabel lub przewód jako wyrób budowlany oznacza brak możliwości wprowadzenia go na rynek Unii Europejskiej jako wyrób budowlany, a w konsekwencji niemożliwość (...) czytam dalej »


Kable średniego i niskiego napięcia - wymagania standardów międzynarodowych»

Zobacz nowości na ELEKTROTECHNIKA 2019 »

PRzewody i kable standardy Ochrona przepięciowa systemów alarmowych
Szeroki asortyment przewodów i kabli produkowanych zgodnie z wymaganiami restrykcyjnych standardów międzynarodowych(...) czytam dalej » Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA..(...) czytam dalej »

Stacje ładowania pojazdów od Kolejowych Zakładów Łączności ?

UPS zasilacze Stacja umożliwia szybkie ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW (opcjonalnie 44 kW). Wyposażona jest w dwa gniazda osobno opomiarowane (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym ??

Projektowanie skomplikowanych etykiet w terenie przy pomocy smartfona »

Switche zarządzalne Drukowanie etykiet ze smartfona
Switche niezarządzalne są to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Dzięki zainstalowaniu na dowolnym smartfonie naszej aplikacji Etykiety ekspresowe możesz projektować nawet najbardziej skomplikowane etykiety z kodami 1D, 2D i kodami kreskowymi czy etykiety seryjne korzystając (...) czytam dalej »

Nowe rozwiązania w dziedzinie zasilania gwarantowanego »

Jaką rozdzielnicę nn wybrać do projektu?

Zasilanie gwarantowane Co sie stało z kablami
Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Jednak ich żywot jest uzależniony od stacji ładowania. Stacja ładowania to urządzenie elektryczne, które(...) czytam dalej » Wszelkie błędy popełnione na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nawarstwiają się latami, stopniowo pro­wadząc do wydłużenia czasu poświęcanego na administrację systemu, zmniejszając pewność jego działania i tym samym (...) czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
1-2/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 1-2/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala
  • - Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych
Zobacz szczegóły

PGE zmodernizuje linię Krasnystaw-Rejowiec

Jak podaje portal cire.pl, jeszcze w tym roku linia PGE 110kV Krasnystaw-Rejowiec w woj. lubelskim ma zostać zmodernizowana. Dzięki inwestycji ma wzrosnąć pewność zasilania na tym obszarze.

Nowa kamera termowizyjna FLIR T840

FLIR Systems wprowadziła na rynek nową kamerę termowizyjną FLIR T840 należącą do serii T. Wysokiej rozdzielczości model T840 ma jaśniejszy wyświetlacz oraz wbudowany wizjer pomagający...
System zarządzania energią EMS CX 3

System zarządzania energią EMS CX3

Firma Legrand wprowadziła do sprzedaży nową, innowacyjną ofertę urządzeń do pomiaru, stałej kontroli i sterowania instalacją elektryczną w budynku, zarówno lokalnie w...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl