Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

IX konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa” Kielce 2018, oraz inne spotkania z „elektro.info”

 ww  |  elektro.info 6/2018  |  03.07.2018
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Fot. ww

W dniach 6–7 czerwca w Kielcach odbywała się IX edycja Konferencji „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o. oraz firmy Miwi Urmet Sp. z o.o. i Kontakt-Simon S.A. Tegoroczne spotkanie odbyło się z udziałem firm: EATON Electric Sp. z o.o., ASSMANN Distribution Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENST” Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o. oraz EL-PUK Sp. z o.o.

Obrady, które odbywały się pod patronatem medialnym „elektro.info”, poprzedziło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Sp. z o.o. Grzegorza Gałka. Podczas wystąpienia  powitał on uczestników oraz zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny konferencji oraz plan dwudniowych obrad bieżącej edycji. Następnie głos zabrali przedstawiciele pozostałych organizatorów oraz partnerów. 

Przeczytaj również: XXV Konferencja Szkoleniowo-Techniczna KABEL 2018

Pierwszy referat wygłosił Artur Block, produkt manager Zakładów Kablowych BITNER. W ramach tego referatu zostały omówione wymagania normy PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz normy PN-EN 50575-2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej, stanowiących podstawę badań prowadzonych przez producentów przed wprowadzeniem na rynek, w związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/201 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Następnie Mariusz Garbacz z firmy MIWI URMET omówił wykorzystanie systemu CCTV oraz zaprezentował nowe kamery przesyłowe przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Bartłomiej Stogiera z firmy ASSMANN Distribution przedstawił metodykę pomiarów sieci strukturalnych pod kątem certyfikacji i gwarancji systemowej. W trakcie wygłaszania tego referatu omówił metodykę projektowania sieci strukturalnych spełniających najwyższe standardy w zakresie wydajności oraz niezawodności. Problematykę projektowania tras przewodowych oraz ich konstrukcji nośnych przedstawiła Katarzyna Stankowska z firmy EL-PUK. Krzysztof Seńkowski z firmy THEUSLED „TNC INVESTMENST” wygłosił referat poświęcony metodyce doboru oraz eksploatacji opraw oświetleniowych LED stosowanych w halach produkcyjnych i magazynowych.

Możliwości wykorzystania osprzętu elektrycznego w aspekcie najnowszych technologii stosowanych przy produkcji osprzętu, połączone z prezentacją wzornictwa przemysłowego zaprezentował Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMON. Natomiast Karol Kożuchowski z firmy EATON Electric pokazał najnowsze rozwiązania zasilaczy UPS stosowanych w systemach zasilania gwarantowanego. Kolejny, zarazem ostatni referat pierwszego dnia konferencji, wygłosił Patryk Pełka z firmy HYBRYD, który omówił zastosowanie opraw oświetleniowych w budownictwie ogólnym. W godzinach wieczornych organizatorzy konferencji przygotowali kolację, podczas której rozmowy dotyczące prezentowanych wyrobów i ich wykorzystania w praktyce trwały do późnych godzin wieczornych. 

Zobacz także: Ochrona przeciwporażeniowa w energetyce – „WISŁA 2018”

Obrady zostały wznowione następnego dnia przez dyrektora Grzegorza Gałka, który w imieniu redaktora naczelnego „elektro.info” Juliana Wiatra wygłosił dwugodzinny wykład poświęcony certyfikacji wyrobów budowlanych, służących ochronie przeciwpożarowej. Na początku wykładu uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze środowiskiem pożarowym, w celu wyjaśnienia konieczności stosowania wyższych wymagań, stawianych wyrobom stosowanym w ochronie przeciwpożarowej w stosunku do wyrobów budowlanych powszechnego użytku. Podczas omawiania tych zagadnień został zaprezentowany film przedstawiający rozwój pożaru oraz omówione zostały krzywe pożarowe, obrazujące rozwój różnych typów pożarów, zdefiniowanych w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

Następnie zostały omówione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w świetle obowiązujących przepisów oraz zasady uzyskiwania dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przybliżono wymagania normy N SEP-E 007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień. Wykład zakończyła prezentacja wymagań stawianych przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu, który w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966), jako zestaw składający się z urządzenia wykonawczego, urządzenia uruchamiającego oraz urządzenia sygnalizacyjnego, został uznany stałym urządzeniem przeciwpożarowym. Następnie Artur Block omówił parametry oraz metodykę wykonywania pomiarów parametrów kabli i przewodów produkowanych przez Zakłady Kablowe BITNER.

Marek Kośmider wygłosił referat, w którym omówił bliźniacze systemy zarządzania bezpieczeństwem: PROTEGE GX oraz PROTEGE WX, oferowane przez firmę MIWI URMET. W ramach tego referatu zostało przeprowadzone porównanie funkcjonalności obydwu systemów w zakresie KD i SSWiN oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi. Ostatni referat wygłosił Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMNON. Został on poświęcony problematyce planowania punktów elektryczno-logicznych (PEL) w sieciach komputerowych z zachowaniem wymagań ergonomii oraz warunków architektonicznych występujących w budynku objętym aranżacją. Uczestnicy konferencji w ramach patronatu medialnego otrzymali od naszej redakcji pakiet materiałów szkoleniowych na płycie CD oraz bieżący numer „elektro.info”.

Warto zobaczyć: ENERGY-TECH 2018

Obrady konferencji zakończyło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Grzegorza Gałka, który w imieniu organizatorów podziękował wykładowcom oraz uczestnikom konferencji i zaprosił na kolejną, X edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, która zostanie zorganizowana jesienią 2018 roku.

W czerwcu redaktor Julian Wiatr odbył prelekcję podczas Seminarium Mazowieckiego, organizowanego cyklicznie przez firmę BIOTOP z Wrocławia, poświęconą bezpieczeństwu eksploatacji baterii akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagrożenia wybuchowe stwarzane przez wydzielający się wodór z baterii akumulatorów oraz zasady neutralizacji tych zagrożeń. Omówione zostały ograniczenia eksploatacyjne oraz wpływ temperatury i napięcia ładowania baterii akumulatorów na ich żywotność. W takcie wygłaszania referatu zostały przedstawione zdjęcia z wybuchu wodoru w pomieszczeniu bateryjnym zasilacza UPS spowodowane brakiem wentylacji. Natomiast w ramach comiesięcznych spotkań Koła N536 Oddziału Warszawskiego SEP, którego redaktor Julian Wiatr jest członkiem, został wygłoszony dwugodzinny wykład poświęcony projektowaniu przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Na początku omówiono zagadnienia związane z nasłonecznieniem i usłonecznieniem występującym w naszym kraju, rozkładem widma promieniowania słonecznego oraz geometrią układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych. Przedstawiono zasady doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania.

Dowiedz się więcej: Szkolenia z fotowoltaiki na Mazowszu

Szczegółowo wyjaśniono zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Szczególna uwaga została poświęcona zasadom projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. Po zakończonym wykładzie nastąpiło omówienie bieżących spraw koła 536, któremu przeznaczył mgr inż. Andrzej Kileiszek, będący jednocześnie przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, który po zimowych wyborach w nowej kadencji zastąpił wieloletniego przewodniczącego mgr. inż. Andrzeja Boczkowskiego.

W czerwcu nasza redakcja zorganizowała jednodaniowe seminarium szkoleniowe poświęcone metodyce zasilania energią elektryczną budynków podczas pożaru oraz certyfikacji wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej. W ramach tego seminarium, które prowadził redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, zostały wygłoszone trzy wykłady poświęcone podstawom teorii pożarów, metodyce zasilania budynków objętych pożarem i działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. Ponieważ seminarium to cieszyło się dużym zainteresowaniem, redakcja „elektro.info” planuje kolejne zajęcia z tego zakresu.

[innowacyjne rozwiązania dla budownictwa, budownictwo, klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych, sieci strukturalne, certyfikacja wyrobów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne w budynkach, pomiar parametrów kabli]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl