Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

IX konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa” Kielce 2018, oraz inne spotkania z „elektro.info”

 ww  |  elektro.info 6/2018  |  03.07.2018
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Fot. ww

W dniach 6–7 czerwca w Kielcach odbywała się IX edycja Konferencji „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o. oraz firmy Miwi Urmet Sp. z o.o. i Kontakt-Simon S.A. Tegoroczne spotkanie odbyło się z udziałem firm: EATON Electric Sp. z o.o., ASSMANN Distribution Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENST” Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o. oraz EL-PUK Sp. z o.o.

Obrady, które odbywały się pod patronatem medialnym „elektro.info”, poprzedziło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Sp. z o.o. Grzegorza Gałka. Podczas wystąpienia  powitał on uczestników oraz zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny konferencji oraz plan dwudniowych obrad bieżącej edycji. Następnie głos zabrali przedstawiciele pozostałych organizatorów oraz partnerów. 

Przeczytaj również: XXV Konferencja Szkoleniowo-Techniczna KABEL 2018

Pierwszy referat wygłosił Artur Block, produkt manager Zakładów Kablowych BITNER. W ramach tego referatu zostały omówione wymagania normy PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz normy PN-EN 50575-2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej, stanowiących podstawę badań prowadzonych przez producentów przed wprowadzeniem na rynek, w związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/201 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Następnie Mariusz Garbacz z firmy MIWI URMET omówił wykorzystanie systemu CCTV oraz zaprezentował nowe kamery przesyłowe przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Bartłomiej Stogiera z firmy ASSMANN Distribution przedstawił metodykę pomiarów sieci strukturalnych pod kątem certyfikacji i gwarancji systemowej. W trakcie wygłaszania tego referatu omówił metodykę projektowania sieci strukturalnych spełniających najwyższe standardy w zakresie wydajności oraz niezawodności. Problematykę projektowania tras przewodowych oraz ich konstrukcji nośnych przedstawiła Katarzyna Stankowska z firmy EL-PUK. Krzysztof Seńkowski z firmy THEUSLED „TNC INVESTMENST” wygłosił referat poświęcony metodyce doboru oraz eksploatacji opraw oświetleniowych LED stosowanych w halach produkcyjnych i magazynowych.

Możliwości wykorzystania osprzętu elektrycznego w aspekcie najnowszych technologii stosowanych przy produkcji osprzętu, połączone z prezentacją wzornictwa przemysłowego zaprezentował Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMON. Natomiast Karol Kożuchowski z firmy EATON Electric pokazał najnowsze rozwiązania zasilaczy UPS stosowanych w systemach zasilania gwarantowanego. Kolejny, zarazem ostatni referat pierwszego dnia konferencji, wygłosił Patryk Pełka z firmy HYBRYD, który omówił zastosowanie opraw oświetleniowych w budownictwie ogólnym. W godzinach wieczornych organizatorzy konferencji przygotowali kolację, podczas której rozmowy dotyczące prezentowanych wyrobów i ich wykorzystania w praktyce trwały do późnych godzin wieczornych. 

Zobacz także: Ochrona przeciwporażeniowa w energetyce – „WISŁA 2018”

Obrady zostały wznowione następnego dnia przez dyrektora Grzegorza Gałka, który w imieniu redaktora naczelnego „elektro.info” Juliana Wiatra wygłosił dwugodzinny wykład poświęcony certyfikacji wyrobów budowlanych, służących ochronie przeciwpożarowej. Na początku wykładu uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze środowiskiem pożarowym, w celu wyjaśnienia konieczności stosowania wyższych wymagań, stawianych wyrobom stosowanym w ochronie przeciwpożarowej w stosunku do wyrobów budowlanych powszechnego użytku. Podczas omawiania tych zagadnień został zaprezentowany film przedstawiający rozwój pożaru oraz omówione zostały krzywe pożarowe, obrazujące rozwój różnych typów pożarów, zdefiniowanych w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

Następnie zostały omówione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w świetle obowiązujących przepisów oraz zasady uzyskiwania dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przybliżono wymagania normy N SEP-E 007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień. Wykład zakończyła prezentacja wymagań stawianych przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu, który w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966), jako zestaw składający się z urządzenia wykonawczego, urządzenia uruchamiającego oraz urządzenia sygnalizacyjnego, został uznany stałym urządzeniem przeciwpożarowym. Następnie Artur Block omówił parametry oraz metodykę wykonywania pomiarów parametrów kabli i przewodów produkowanych przez Zakłady Kablowe BITNER.

Marek Kośmider wygłosił referat, w którym omówił bliźniacze systemy zarządzania bezpieczeństwem: PROTEGE GX oraz PROTEGE WX, oferowane przez firmę MIWI URMET. W ramach tego referatu zostało przeprowadzone porównanie funkcjonalności obydwu systemów w zakresie KD i SSWiN oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi. Ostatni referat wygłosił Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMNON. Został on poświęcony problematyce planowania punktów elektryczno-logicznych (PEL) w sieciach komputerowych z zachowaniem wymagań ergonomii oraz warunków architektonicznych występujących w budynku objętym aranżacją. Uczestnicy konferencji w ramach patronatu medialnego otrzymali od naszej redakcji pakiet materiałów szkoleniowych na płycie CD oraz bieżący numer „elektro.info”.

Warto zobaczyć: ENERGY-TECH 2018

Obrady konferencji zakończyło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Grzegorza Gałka, który w imieniu organizatorów podziękował wykładowcom oraz uczestnikom konferencji i zaprosił na kolejną, X edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, która zostanie zorganizowana jesienią 2018 roku.

W czerwcu redaktor Julian Wiatr odbył prelekcję podczas Seminarium Mazowieckiego, organizowanego cyklicznie przez firmę BIOTOP z Wrocławia, poświęconą bezpieczeństwu eksploatacji baterii akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagrożenia wybuchowe stwarzane przez wydzielający się wodór z baterii akumulatorów oraz zasady neutralizacji tych zagrożeń. Omówione zostały ograniczenia eksploatacyjne oraz wpływ temperatury i napięcia ładowania baterii akumulatorów na ich żywotność. W takcie wygłaszania referatu zostały przedstawione zdjęcia z wybuchu wodoru w pomieszczeniu bateryjnym zasilacza UPS spowodowane brakiem wentylacji. Natomiast w ramach comiesięcznych spotkań Koła N536 Oddziału Warszawskiego SEP, którego redaktor Julian Wiatr jest członkiem, został wygłoszony dwugodzinny wykład poświęcony projektowaniu przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Na początku omówiono zagadnienia związane z nasłonecznieniem i usłonecznieniem występującym w naszym kraju, rozkładem widma promieniowania słonecznego oraz geometrią układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych. Przedstawiono zasady doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania.

Dowiedz się więcej: Szkolenia z fotowoltaiki na Mazowszu

Szczegółowo wyjaśniono zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Szczególna uwaga została poświęcona zasadom projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. Po zakończonym wykładzie nastąpiło omówienie bieżących spraw koła 536, któremu przeznaczył mgr inż. Andrzej Kileiszek, będący jednocześnie przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, który po zimowych wyborach w nowej kadencji zastąpił wieloletniego przewodniczącego mgr. inż. Andrzeja Boczkowskiego.

W czerwcu nasza redakcja zorganizowała jednodaniowe seminarium szkoleniowe poświęcone metodyce zasilania energią elektryczną budynków podczas pożaru oraz certyfikacji wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej. W ramach tego seminarium, które prowadził redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, zostały wygłoszone trzy wykłady poświęcone podstawom teorii pożarów, metodyce zasilania budynków objętych pożarem i działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. Ponieważ seminarium to cieszyło się dużym zainteresowaniem, redakcja „elektro.info” planuje kolejne zajęcia z tego zakresu.

[innowacyjne rozwiązania dla budownictwa, budownictwo, klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych, sieci strukturalne, certyfikacja wyrobów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne w budynkach, pomiar parametrów kabli]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zakręć kołem i wygraj! »

Zakręć kołem i wygraj Każdego dnia możesz odebrać zniżkę (...) chcę zakręcić »


Zasilanie awaryjne - ups, agregaty, akumulatory...»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

drukarka etykiet systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Szukasz producenta komponentów przemysłowych? Sprawdź ich »

Kamery termowizyjne Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej, zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, te podstawowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

system wizyjny Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesną, elastyczną produkcję bez przemysłowego przetwarzania obrazu. A to dlatego, że systemy wizyjne zapewniają jakość produktów i wspierają efektywne ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl