Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

IX konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa” Kielce 2018, oraz inne spotkania z „elektro.info”

 ww  |  elektro.info 6/2018  |  03.07.2018
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Dyrektor Grzegorz Gałek omawia wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach przeciwpożarowych.
Fot. ww

W dniach 6–7 czerwca w Kielcach odbywała się IX edycja Konferencji „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o. oraz firmy Miwi Urmet Sp. z o.o. i Kontakt-Simon S.A. Tegoroczne spotkanie odbyło się z udziałem firm: EATON Electric Sp. z o.o., ASSMANN Distribution Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENST” Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o. oraz EL-PUK Sp. z o.o.

Obrady, które odbywały się pod patronatem medialnym „elektro.info”, poprzedziło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Sp. z o.o. Grzegorza Gałka. Podczas wystąpienia  powitał on uczestników oraz zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny konferencji oraz plan dwudniowych obrad bieżącej edycji. Następnie głos zabrali przedstawiciele pozostałych organizatorów oraz partnerów. 

Przeczytaj również: XXV Konferencja Szkoleniowo-Techniczna KABEL 2018

Pierwszy referat wygłosił Artur Block, produkt manager Zakładów Kablowych BITNER. W ramach tego referatu zostały omówione wymagania normy PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz normy PN-EN 50575-2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej, stanowiących podstawę badań prowadzonych przez producentów przed wprowadzeniem na rynek, w związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/201 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Następnie Mariusz Garbacz z firmy MIWI URMET omówił wykorzystanie systemu CCTV oraz zaprezentował nowe kamery przesyłowe przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Bartłomiej Stogiera z firmy ASSMANN Distribution przedstawił metodykę pomiarów sieci strukturalnych pod kątem certyfikacji i gwarancji systemowej. W trakcie wygłaszania tego referatu omówił metodykę projektowania sieci strukturalnych spełniających najwyższe standardy w zakresie wydajności oraz niezawodności. Problematykę projektowania tras przewodowych oraz ich konstrukcji nośnych przedstawiła Katarzyna Stankowska z firmy EL-PUK. Krzysztof Seńkowski z firmy THEUSLED „TNC INVESTMENST” wygłosił referat poświęcony metodyce doboru oraz eksploatacji opraw oświetleniowych LED stosowanych w halach produkcyjnych i magazynowych.

Możliwości wykorzystania osprzętu elektrycznego w aspekcie najnowszych technologii stosowanych przy produkcji osprzętu, połączone z prezentacją wzornictwa przemysłowego zaprezentował Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMON. Natomiast Karol Kożuchowski z firmy EATON Electric pokazał najnowsze rozwiązania zasilaczy UPS stosowanych w systemach zasilania gwarantowanego. Kolejny, zarazem ostatni referat pierwszego dnia konferencji, wygłosił Patryk Pełka z firmy HYBRYD, który omówił zastosowanie opraw oświetleniowych w budownictwie ogólnym. W godzinach wieczornych organizatorzy konferencji przygotowali kolację, podczas której rozmowy dotyczące prezentowanych wyrobów i ich wykorzystania w praktyce trwały do późnych godzin wieczornych. 

Zobacz także: Ochrona przeciwporażeniowa w energetyce – „WISŁA 2018”

Obrady zostały wznowione następnego dnia przez dyrektora Grzegorza Gałka, który w imieniu redaktora naczelnego „elektro.info” Juliana Wiatra wygłosił dwugodzinny wykład poświęcony certyfikacji wyrobów budowlanych, służących ochronie przeciwpożarowej. Na początku wykładu uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze środowiskiem pożarowym, w celu wyjaśnienia konieczności stosowania wyższych wymagań, stawianych wyrobom stosowanym w ochronie przeciwpożarowej w stosunku do wyrobów budowlanych powszechnego użytku. Podczas omawiania tych zagadnień został zaprezentowany film przedstawiający rozwój pożaru oraz omówione zostały krzywe pożarowe, obrazujące rozwój różnych typów pożarów, zdefiniowanych w normie PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.

Następnie zostały omówione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w świetle obowiązujących przepisów oraz zasady uzyskiwania dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przybliżono wymagania normy N SEP-E 007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień. Wykład zakończyła prezentacja wymagań stawianych przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu, który w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966), jako zestaw składający się z urządzenia wykonawczego, urządzenia uruchamiającego oraz urządzenia sygnalizacyjnego, został uznany stałym urządzeniem przeciwpożarowym. Następnie Artur Block omówił parametry oraz metodykę wykonywania pomiarów parametrów kabli i przewodów produkowanych przez Zakłady Kablowe BITNER.

Marek Kośmider wygłosił referat, w którym omówił bliźniacze systemy zarządzania bezpieczeństwem: PROTEGE GX oraz PROTEGE WX, oferowane przez firmę MIWI URMET. W ramach tego referatu zostało przeprowadzone porównanie funkcjonalności obydwu systemów w zakresie KD i SSWiN oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi. Ostatni referat wygłosił Marcin Oleszczuk z firmy KONTAKT-SIMNON. Został on poświęcony problematyce planowania punktów elektryczno-logicznych (PEL) w sieciach komputerowych z zachowaniem wymagań ergonomii oraz warunków architektonicznych występujących w budynku objętym aranżacją. Uczestnicy konferencji w ramach patronatu medialnego otrzymali od naszej redakcji pakiet materiałów szkoleniowych na płycie CD oraz bieżący numer „elektro.info”.

Warto zobaczyć: ENERGY-TECH 2018

Obrady konferencji zakończyło wystąpienie zastępcy dyrektora ds. handlu i marketingu Zakładów Kablowych BITNER Grzegorza Gałka, który w imieniu organizatorów podziękował wykładowcom oraz uczestnikom konferencji i zaprosił na kolejną, X edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa”, która zostanie zorganizowana jesienią 2018 roku.

W czerwcu redaktor Julian Wiatr odbył prelekcję podczas Seminarium Mazowieckiego, organizowanego cyklicznie przez firmę BIOTOP z Wrocławia, poświęconą bezpieczeństwu eksploatacji baterii akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego. Szczególna uwaga została zwrócona na zagrożenia wybuchowe stwarzane przez wydzielający się wodór z baterii akumulatorów oraz zasady neutralizacji tych zagrożeń. Omówione zostały ograniczenia eksploatacyjne oraz wpływ temperatury i napięcia ładowania baterii akumulatorów na ich żywotność. W takcie wygłaszania referatu zostały przedstawione zdjęcia z wybuchu wodoru w pomieszczeniu bateryjnym zasilacza UPS spowodowane brakiem wentylacji. Natomiast w ramach comiesięcznych spotkań Koła N536 Oddziału Warszawskiego SEP, którego redaktor Julian Wiatr jest członkiem, został wygłoszony dwugodzinny wykład poświęcony projektowaniu przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Na początku omówiono zagadnienia związane z nasłonecznieniem i usłonecznieniem występującym w naszym kraju, rozkładem widma promieniowania słonecznego oraz geometrią układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych. Przedstawiono zasady doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania.

Dowiedz się więcej: Szkolenia z fotowoltaiki na Mazowszu

Szczegółowo wyjaśniono zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Szczególna uwaga została poświęcona zasadom projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. Po zakończonym wykładzie nastąpiło omówienie bieżących spraw koła 536, któremu przeznaczył mgr inż. Andrzej Kileiszek, będący jednocześnie przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, który po zimowych wyborach w nowej kadencji zastąpił wieloletniego przewodniczącego mgr. inż. Andrzeja Boczkowskiego.

W czerwcu nasza redakcja zorganizowała jednodaniowe seminarium szkoleniowe poświęcone metodyce zasilania energią elektryczną budynków podczas pożaru oraz certyfikacji wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej. W ramach tego seminarium, które prowadził redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, zostały wygłoszone trzy wykłady poświęcone podstawom teorii pożarów, metodyce zasilania budynków objętych pożarem i działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz certyfikacji wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. Ponieważ seminarium to cieszyło się dużym zainteresowaniem, redakcja „elektro.info” planuje kolejne zajęcia z tego zakresu.

[innowacyjne rozwiązania dla budownictwa, budownictwo, klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych, sieci strukturalne, certyfikacja wyrobów budowlanych, ochrona przeciwpożarowa, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne w budynkach, pomiar parametrów kabli]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Poradnik inżyniera elektryka. Komplet 3 tomów »

Poradnik inżyniera elektryka Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych(...) czytam dalej »


Czy istnieje niezniszczalna oprawa LED?

Jaki jest najlepszy hermetyk na rynku »

Niezniszczalne oprawy LED Ebook
Oprawy, które łączą w sobie zalety źródeł światła LED z nowoczesnymi systemami optycznymi. Źródła LED o dużej wydajności świetlnej, wytwarzają oświetlenie o bezprecedensowej (...) zobacz więcej  » Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom konstrukcyjnym oprawa charakteryzuje się szczelnością oprawy IP66. Podstawa i klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK09.
(...)
czytam dalej »

System zarządzania energią EMS CX3 »

System zarządzania energią EMS CX3 składa się z urządzeń o niezwykle kompaktowej budowie modułowej, które w łatwy sposób można zainstalować zarówno w nowopowstających instalacjach jak i już istniejących, w jednym rzędzie rozdzielnicy elektrycznej z innymi aparatami (...) czytam dalej »


Konkurs z nagrodami dla elektryków! Zobacz które miejsce zdobędziesz »

Przewody elektryczne i kable spełniające normy CPR »

Konkurs dla elektryków - liga specjalistów Kable przeowdy lapp
Jesteś specjalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Weź udział w pierszej edycji Ligi Specjalistów i poczuj emocje związane z rywalizacją w konkursie! Zaglądaj na stronę ligaspecjalistow.pl i odpowiadaj na pytania ze swojej branży.  
zobacz konkurs »
Nieposiadanie Deklaracji Własności Użytkowych na kabel lub przewód jako wyrób budowlany oznacza brak możliwości wprowadzenia go na rynek Unii Europejskiej jako wyrób budowlany, a w konsekwencji niemożliwość (...) czytam dalej »


Kable średniego i niskiego napięcia - wymagania standardów międzynarodowych»

Zobacz nowości na ELEKTROTECHNIKA 2019 »

PRzewody i kable standardy Ochrona przepięciowa systemów alarmowych
Szeroki asortyment przewodów i kabli produkowanych zgodnie z wymaganiami restrykcyjnych standardów międzynarodowych(...) czytam dalej » Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA..(...) czytam dalej »

Stacje ładowania pojazdów od Kolejowych Zakładów Łączności ?

UPS zasilacze Stacja umożliwia szybkie ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW (opcjonalnie 44 kW). Wyposażona jest w dwa gniazda osobno opomiarowane (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym ??

Projektowanie skomplikowanych etykiet w terenie przy pomocy smartfona »

Switche zarządzalne Drukowanie etykiet ze smartfona
Switche niezarządzalne są to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Dzięki zainstalowaniu na dowolnym smartfonie naszej aplikacji Etykiety ekspresowe możesz projektować nawet najbardziej skomplikowane etykiety z kodami 1D, 2D i kodami kreskowymi czy etykiety seryjne korzystając (...) czytam dalej »

Nowe rozwiązania w dziedzinie zasilania gwarantowanego »

Jaką rozdzielnicę nn wybrać do projektu?

Zasilanie gwarantowane Co sie stało z kablami
Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Jednak ich żywot jest uzależniony od stacji ładowania. Stacja ładowania to urządzenie elektryczne, które(...) czytam dalej » Wszelkie błędy popełnione na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nawarstwiają się latami, stopniowo pro­wadząc do wydłużenia czasu poświęcanego na administrację systemu, zmniejszając pewność jego działania i tym samym (...) czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
1-2/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 1-2/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala
  • - Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych
Zobacz szczegóły
Elastycznie i bezpiecznie

Elastycznie i bezpiecznie

Systematycznie rozbudowujące się systemy instalacji elektrycznych powodują, że szukamy nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego prowadzenia tras kablowych.
ZPAS ZPAS
ZPAS z siedzibą w Przygórzu to lider produkcji szaf i obudów teleinformatycznych, energetycznych i automatyki oraz kompleksowych rozwiązań...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl