Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

XVII Edycja Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej

„Projektowanie Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”
 WW  |  elektro.info 5/2018  |  06.06.2018
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Fot. WW

W dniach 25–27 maja redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, uczestniczył w zajęciach wyjazdowych Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomaganych Komputerowo, które od szeregu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

Od jesieni 2006 roku zajęcia wyjazdowe odbywają się w hotelu „ARTUS” w Karpaczu. Uczestniczyli w nich oprócz słuchaczy bieżącej edycji, zaproszeni absolwenci oraz przedstawiciele zaproszonych firm branżowych. Udział naszej redakcji w zajęciach wyjazdowych studium podyplomowego poprzedziło seminarium szkoleniowe Koła Terenowego SEP w Świdnicy, gdzie redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, 24 maja wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz SN. Seminarium w Świdnicy, w którym brało udział 40 osób, zorganizował i prowadził Edward Kaspura, który powitał uczestników oraz przedstawił plan spotkania.

Dowiedz się więcej: Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania - charakterystyka poszczególnych kontrolerów

Wykład poświęcony projektowaniu i budowie elektroenergetycznych linii kablowych poprzedziło omówienie zasad obliczania prądów zwarciowych, których znajomość jest niezbędna przy doborze aparatów i osprzętu instalowanego w projektowanych liniach kablowych oraz przy doborze przekroju kabli wysokiego napięcia. Podczas omawiania zasad obliczania prądów zwarciowych przybliżono wpływ silników na prądy zwarciowe, których pominięcie może powodować błędny dobór zabezpieczeń oraz innych aparatów elektrycznych. Następnie zostały omówione zasady doboru kabli elektroenergetycznych do różnych warunków pracy oraz zasady ich zabezpieczania z uwzględnieniem wymagań wynikających z ochrony przeciwporażeniowej. Prowadzący omówił ograniczenia pojawiające się przy łączeniu kabli układanych równolegle, wynikające z reguły dzielnika prądowego, oraz procedurę sprawdzania żyły powrotnej kabli wysokiego napięcia na prądy zwarcia dwufazowego.

Uczestnicy seminarium poznali zasady budowy elektroenergetycznych linii kablowych zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (zatwierdzonej przez prezesa SEP w październiku 2013 roku) oraz wymaganiami innych przepisów techniczno-prawnych, które wprowadzają szereg ograniczeń w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych, a nie zostały określone w normie. Spotkanie w Świdnicy, które tradycyjnie odbywało się w restauracji „Stary Młyn”, zakończył wspólny obiad, podczas którego można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami.

Natomiast zajęcia w Karpaczu, w których brało udział 90 osób, prowadzili: dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Kazimierz Herlender, będący jednocześnie kierownikiem studiów, Edward Kaspura (absolwent pierwszej edycji studiów) oraz redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęło wystąpienie dyrektora Kazimierza Herlenedera, który powitał słuchaczy oraz zaproszonych gości i zaprezentował plan trzydniowego zjazdu.

Przeczytaj również: IGE+XAO - SEE Electrical

Pierwszy wykład poświęcony zasadom doboru mocy zespołów prądotwórczych w układach zasilania awaryjnego oraz projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego wygłosił red. Julian Wiatr. W ramach tego wykładu słuchacze zostali poznali zasady tworzenia układów zasilania awaryjnego na przykładzie obiektów budowlanych łączności zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (DzU nr 50/1995, poz. 271).

Wykład ten stanowił wstęp do rozległej tematyki zasilania awaryjnego elektroenergetycznych linii niskiego napięcia, która była kontynuowana następnego dnia. Po tym wykładzie nastąpiła prezentacja produktów zaproszonych firm, zajmujących się produkcją lub dystrybucją urządzeń elektrycznych, kabli, osprzętu, systemów piorunochronnych oraz oświetlenia elektrycznego, jak np.: ABB, Legrand Polska, Finder, Zakłady Kablowe BITNER, Hager Polo, ELKO-BIS Systemy Odgromowe, TheusLED, Schneider Electric, Gorlan Polska, DYNACON oraz DEHN. Przedstawiciele ww. firm oprócz treściwych prezentacji wyrobów przygotowali miniwystawę, gdzie można było zaopatrzyć się w katalogi produktów i zadać dodatkowe pytania. Po zakończeniu prezentacji firmowych zorganizowano kolację w formie grilla, gdzie można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Zajęcia dydaktyczne zostały wznowione następnego dnia. Julian Wiatr kontynuował rozpoczęty poprzedniego dnia wykład poświęcony wykorzystaniu zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn. Wykład zakończyła prezentacja przykładowych rozwiązań układowych zasilania awaryjnego osiedla mieszkaniowego przez zespół prądotwórczy, stosowany w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Następnie Krzysztof Wincencik, dyrektor techniczny firmy DEHN Polska, omówił problematykę dobezpieczania ograniczników przepięć oraz zaprezentował nową technologię ograniczników przepięć nn typu DEHNguard ACI, które dzięki szeregowemu połączeniu iskiernika oraz warystora nie wymagają dobezpieczenia.

Zobacz także: Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Silnie ograniczają prądy następcze, przez co do połączenia z chronioną instalacją wystarczy przewód SCu= 6 mm2. Natomiast Małgorzata Zygmunt­‑­­Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy Zakładów Kablowych Bitner, omówiła wymagania dotyczące kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień, stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (Construction Products Regulation, w skrócie CPR), wdrażanych na podstawie normy PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Popołudniowe zajęcia zakończył wykład Prezesa Zarządu Dynacon Sp. z o.o., Andrzeja Cieślaka, poświęcony przemysłowym sieciowym systemom autonomicznym na tle cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej kraju. Po tym wykładzie została ogłoszona przerwa, podczas której słuchacze mogli zwiedzać najciekawsze miejsca w Karpaczu, do których niewątpliwie należy Świątynia Wang oraz najwyższy szczyt Karkonoszy: Śnieżka (1602 m n.p.m.), na który dotarli najbardziej wytrwali.

Po przerwie wykład wygłosił Edward Kaspura, który omówił podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Na początku prowadzący zapoznał słuchaczy z podstawami prawnymi dotyczącymi projektowania i instalowania systemów sygnalizacji pożaru, określając również typy obiektów budowlanych, w których występuje prawny obowiązek instalowania tych systemów. W ramach wykładu zostały omówione elementy funkcjonalne systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z normą PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ze względu na rozległość problemów związanych z projektowaniem systemów sygnalizacji pożaru i ograniczony czas, prowadzący omówił podstawowe rodzaje czujek pożarowych oraz zasady ich rozmieszczania. Szczególna uwaga została zwrócona na wymagania dotyczące linii dozorowych oraz dopuszczalnej liczby czujek instalowanych w jednej linii dozorowej. Ostatni wykład merytoryczny podczas zajęć wyjazdowych wygłosił red. Julian Wiatr. Został on poświęcony podstawom projektowania przydomowych elektrowni fotowoltaicznych, gdzie uczestnicy zajęć wyjazdowych poznali nasłonecznienie i usłonecznienie występujące w naszym kraju, rozkład widma promieniowania słonecznego oraz geometrię układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych.

Koniecznie przeczytaj: XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Słuchacze zostali zapoznani z zasadami doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania. Szczegółowo zostały wyjaśnione zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Uczestnikom zajęć wyjazdowych przybliżono zasady projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl