Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

XVII Edycja Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej

„Projektowanie Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”
 WW  |  elektro.info 5/2018  |  06.06.2018
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Fot. WW

W dniach 25–27 maja redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, uczestniczył w zajęciach wyjazdowych Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomaganych Komputerowo, które od szeregu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

Od jesieni 2006 roku zajęcia wyjazdowe odbywają się w hotelu „ARTUS” w Karpaczu. Uczestniczyli w nich oprócz słuchaczy bieżącej edycji, zaproszeni absolwenci oraz przedstawiciele zaproszonych firm branżowych. Udział naszej redakcji w zajęciach wyjazdowych studium podyplomowego poprzedziło seminarium szkoleniowe Koła Terenowego SEP w Świdnicy, gdzie redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, 24 maja wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz SN. Seminarium w Świdnicy, w którym brało udział 40 osób, zorganizował i prowadził Edward Kaspura, który powitał uczestników oraz przedstawił plan spotkania.

Dowiedz się więcej: Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania - charakterystyka poszczególnych kontrolerów

Wykład poświęcony projektowaniu i budowie elektroenergetycznych linii kablowych poprzedziło omówienie zasad obliczania prądów zwarciowych, których znajomość jest niezbędna przy doborze aparatów i osprzętu instalowanego w projektowanych liniach kablowych oraz przy doborze przekroju kabli wysokiego napięcia. Podczas omawiania zasad obliczania prądów zwarciowych przybliżono wpływ silników na prądy zwarciowe, których pominięcie może powodować błędny dobór zabezpieczeń oraz innych aparatów elektrycznych. Następnie zostały omówione zasady doboru kabli elektroenergetycznych do różnych warunków pracy oraz zasady ich zabezpieczania z uwzględnieniem wymagań wynikających z ochrony przeciwporażeniowej. Prowadzący omówił ograniczenia pojawiające się przy łączeniu kabli układanych równolegle, wynikające z reguły dzielnika prądowego, oraz procedurę sprawdzania żyły powrotnej kabli wysokiego napięcia na prądy zwarcia dwufazowego.

Uczestnicy seminarium poznali zasady budowy elektroenergetycznych linii kablowych zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (zatwierdzonej przez prezesa SEP w październiku 2013 roku) oraz wymaganiami innych przepisów techniczno-prawnych, które wprowadzają szereg ograniczeń w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych, a nie zostały określone w normie. Spotkanie w Świdnicy, które tradycyjnie odbywało się w restauracji „Stary Młyn”, zakończył wspólny obiad, podczas którego można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami.

Natomiast zajęcia w Karpaczu, w których brało udział 90 osób, prowadzili: dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Kazimierz Herlender, będący jednocześnie kierownikiem studiów, Edward Kaspura (absolwent pierwszej edycji studiów) oraz redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęło wystąpienie dyrektora Kazimierza Herlenedera, który powitał słuchaczy oraz zaproszonych gości i zaprezentował plan trzydniowego zjazdu.

Przeczytaj również: IGE+XAO - SEE Electrical

Pierwszy wykład poświęcony zasadom doboru mocy zespołów prądotwórczych w układach zasilania awaryjnego oraz projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego wygłosił red. Julian Wiatr. W ramach tego wykładu słuchacze zostali poznali zasady tworzenia układów zasilania awaryjnego na przykładzie obiektów budowlanych łączności zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (DzU nr 50/1995, poz. 271).

Wykład ten stanowił wstęp do rozległej tematyki zasilania awaryjnego elektroenergetycznych linii niskiego napięcia, która była kontynuowana następnego dnia. Po tym wykładzie nastąpiła prezentacja produktów zaproszonych firm, zajmujących się produkcją lub dystrybucją urządzeń elektrycznych, kabli, osprzętu, systemów piorunochronnych oraz oświetlenia elektrycznego, jak np.: ABB, Legrand Polska, Finder, Zakłady Kablowe BITNER, Hager Polo, ELKO-BIS Systemy Odgromowe, TheusLED, Schneider Electric, Gorlan Polska, DYNACON oraz DEHN. Przedstawiciele ww. firm oprócz treściwych prezentacji wyrobów przygotowali miniwystawę, gdzie można było zaopatrzyć się w katalogi produktów i zadać dodatkowe pytania. Po zakończeniu prezentacji firmowych zorganizowano kolację w formie grilla, gdzie można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Zajęcia dydaktyczne zostały wznowione następnego dnia. Julian Wiatr kontynuował rozpoczęty poprzedniego dnia wykład poświęcony wykorzystaniu zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn. Wykład zakończyła prezentacja przykładowych rozwiązań układowych zasilania awaryjnego osiedla mieszkaniowego przez zespół prądotwórczy, stosowany w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Następnie Krzysztof Wincencik, dyrektor techniczny firmy DEHN Polska, omówił problematykę dobezpieczania ograniczników przepięć oraz zaprezentował nową technologię ograniczników przepięć nn typu DEHNguard ACI, które dzięki szeregowemu połączeniu iskiernika oraz warystora nie wymagają dobezpieczenia.

Zobacz także: Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Silnie ograniczają prądy następcze, przez co do połączenia z chronioną instalacją wystarczy przewód SCu= 6 mm2. Natomiast Małgorzata Zygmunt­‑­­Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy Zakładów Kablowych Bitner, omówiła wymagania dotyczące kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień, stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (Construction Products Regulation, w skrócie CPR), wdrażanych na podstawie normy PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Popołudniowe zajęcia zakończył wykład Prezesa Zarządu Dynacon Sp. z o.o., Andrzeja Cieślaka, poświęcony przemysłowym sieciowym systemom autonomicznym na tle cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej kraju. Po tym wykładzie została ogłoszona przerwa, podczas której słuchacze mogli zwiedzać najciekawsze miejsca w Karpaczu, do których niewątpliwie należy Świątynia Wang oraz najwyższy szczyt Karkonoszy: Śnieżka (1602 m n.p.m.), na który dotarli najbardziej wytrwali.

Po przerwie wykład wygłosił Edward Kaspura, który omówił podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Na początku prowadzący zapoznał słuchaczy z podstawami prawnymi dotyczącymi projektowania i instalowania systemów sygnalizacji pożaru, określając również typy obiektów budowlanych, w których występuje prawny obowiązek instalowania tych systemów. W ramach wykładu zostały omówione elementy funkcjonalne systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z normą PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ze względu na rozległość problemów związanych z projektowaniem systemów sygnalizacji pożaru i ograniczony czas, prowadzący omówił podstawowe rodzaje czujek pożarowych oraz zasady ich rozmieszczania. Szczególna uwaga została zwrócona na wymagania dotyczące linii dozorowych oraz dopuszczalnej liczby czujek instalowanych w jednej linii dozorowej. Ostatni wykład merytoryczny podczas zajęć wyjazdowych wygłosił red. Julian Wiatr. Został on poświęcony podstawom projektowania przydomowych elektrowni fotowoltaicznych, gdzie uczestnicy zajęć wyjazdowych poznali nasłonecznienie i usłonecznienie występujące w naszym kraju, rozkład widma promieniowania słonecznego oraz geometrię układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych.

Koniecznie przeczytaj: XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Słuchacze zostali zapoznani z zasadami doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania. Szczegółowo zostały wyjaśnione zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Uczestnikom zajęć wyjazdowych przybliżono zasady projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Jak zoptymalizować sieci produkcyjne i sterujące »

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

drukarka etykiet systemy zasilania
Czujniki inteligentne działają coraz lepiej ze względu na dostępność coraz mniejszych i atrakcyjniejszych cenowo mikrokontrolerów. Dzięki nim nasze czujniki są w stanie (...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Szukasz  producenta komponentów przemysłowych? Sprawdź ich »

Kamery termowizyjne Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej, zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, te podstawowe (...) czytam dalej »

 


 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły

Międzynarodowe Targi „Instal System 2019”

W dniach 27-29 września 2019 roku odbędą się Międzynarodowe Targi w Bielsku-Białej (21 Targi Technik Grzewczych i Oszczędności Energii „Instal System 2019” oraz 56 Międzynarodowe Targi...
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl