Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

XVII Edycja Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej

„Projektowanie Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”
 WW  |  elektro.info 5/2018  |  06.06.2018
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Produkty Zakładów Kablowych Bitner prezentuje Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy ds. kluczowych klientów.
Fot. WW

W dniach 25–27 maja redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, uczestniczył w zajęciach wyjazdowych Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomaganych Komputerowo, które od szeregu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

Od jesieni 2006 roku zajęcia wyjazdowe odbywają się w hotelu „ARTUS” w Karpaczu. Uczestniczyli w nich oprócz słuchaczy bieżącej edycji, zaproszeni absolwenci oraz przedstawiciele zaproszonych firm branżowych. Udział naszej redakcji w zajęciach wyjazdowych studium podyplomowego poprzedziło seminarium szkoleniowe Koła Terenowego SEP w Świdnicy, gdzie redaktor Julian Wiatr, w ramach patronatu medialnego, 24 maja wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz SN. Seminarium w Świdnicy, w którym brało udział 40 osób, zorganizował i prowadził Edward Kaspura, który powitał uczestników oraz przedstawił plan spotkania.

Dowiedz się więcej: Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania - charakterystyka poszczególnych kontrolerów

Wykład poświęcony projektowaniu i budowie elektroenergetycznych linii kablowych poprzedziło omówienie zasad obliczania prądów zwarciowych, których znajomość jest niezbędna przy doborze aparatów i osprzętu instalowanego w projektowanych liniach kablowych oraz przy doborze przekroju kabli wysokiego napięcia. Podczas omawiania zasad obliczania prądów zwarciowych przybliżono wpływ silników na prądy zwarciowe, których pominięcie może powodować błędny dobór zabezpieczeń oraz innych aparatów elektrycznych. Następnie zostały omówione zasady doboru kabli elektroenergetycznych do różnych warunków pracy oraz zasady ich zabezpieczania z uwzględnieniem wymagań wynikających z ochrony przeciwporażeniowej. Prowadzący omówił ograniczenia pojawiające się przy łączeniu kabli układanych równolegle, wynikające z reguły dzielnika prądowego, oraz procedurę sprawdzania żyły powrotnej kabli wysokiego napięcia na prądy zwarcia dwufazowego.

Uczestnicy seminarium poznali zasady budowy elektroenergetycznych linii kablowych zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (zatwierdzonej przez prezesa SEP w październiku 2013 roku) oraz wymaganiami innych przepisów techniczno-prawnych, które wprowadzają szereg ograniczeń w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych, a nie zostały określone w normie. Spotkanie w Świdnicy, które tradycyjnie odbywało się w restauracji „Stary Młyn”, zakończył wspólny obiad, podczas którego można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami.

Natomiast zajęcia w Karpaczu, w których brało udział 90 osób, prowadzili: dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej Kazimierz Herlender, będący jednocześnie kierownikiem studiów, Edward Kaspura (absolwent pierwszej edycji studiów) oraz redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęło wystąpienie dyrektora Kazimierza Herlenedera, który powitał słuchaczy oraz zaproszonych gości i zaprezentował plan trzydniowego zjazdu.

Przeczytaj również: IGE+XAO - SEE Electrical

Pierwszy wykład poświęcony zasadom doboru mocy zespołów prądotwórczych w układach zasilania awaryjnego oraz projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego wygłosił red. Julian Wiatr. W ramach tego wykładu słuchacze zostali poznali zasady tworzenia układów zasilania awaryjnego na przykładzie obiektów budowlanych łączności zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (DzU nr 50/1995, poz. 271).

Wykład ten stanowił wstęp do rozległej tematyki zasilania awaryjnego elektroenergetycznych linii niskiego napięcia, która była kontynuowana następnego dnia. Po tym wykładzie nastąpiła prezentacja produktów zaproszonych firm, zajmujących się produkcją lub dystrybucją urządzeń elektrycznych, kabli, osprzętu, systemów piorunochronnych oraz oświetlenia elektrycznego, jak np.: ABB, Legrand Polska, Finder, Zakłady Kablowe BITNER, Hager Polo, ELKO-BIS Systemy Odgromowe, TheusLED, Schneider Electric, Gorlan Polska, DYNACON oraz DEHN. Przedstawiciele ww. firm oprócz treściwych prezentacji wyrobów przygotowali miniwystawę, gdzie można było zaopatrzyć się w katalogi produktów i zadać dodatkowe pytania. Po zakończeniu prezentacji firmowych zorganizowano kolację w formie grilla, gdzie można było prowadzić dyskusje i wymieniać się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Zajęcia dydaktyczne zostały wznowione następnego dnia. Julian Wiatr kontynuował rozpoczęty poprzedniego dnia wykład poświęcony wykorzystaniu zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn. Wykład zakończyła prezentacja przykładowych rozwiązań układowych zasilania awaryjnego osiedla mieszkaniowego przez zespół prądotwórczy, stosowany w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej. Następnie Krzysztof Wincencik, dyrektor techniczny firmy DEHN Polska, omówił problematykę dobezpieczania ograniczników przepięć oraz zaprezentował nową technologię ograniczników przepięć nn typu DEHNguard ACI, które dzięki szeregowemu połączeniu iskiernika oraz warystora nie wymagają dobezpieczenia.

Zobacz także: Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Silnie ograniczają prądy następcze, przez co do połączenia z chronioną instalacją wystarczy przewód SCu= 6 mm2. Natomiast Małgorzata Zygmunt­‑­­Kaczmarek, doradca techniczno-handlowy Zakładów Kablowych Bitner, omówiła wymagania dotyczące kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień, stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (Construction Products Regulation, w skrócie CPR), wdrażanych na podstawie normy PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. Popołudniowe zajęcia zakończył wykład Prezesa Zarządu Dynacon Sp. z o.o., Andrzeja Cieślaka, poświęcony przemysłowym sieciowym systemom autonomicznym na tle cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej kraju. Po tym wykładzie została ogłoszona przerwa, podczas której słuchacze mogli zwiedzać najciekawsze miejsca w Karpaczu, do których niewątpliwie należy Świątynia Wang oraz najwyższy szczyt Karkonoszy: Śnieżka (1602 m n.p.m.), na który dotarli najbardziej wytrwali.

Po przerwie wykład wygłosił Edward Kaspura, który omówił podstawy projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Na początku prowadzący zapoznał słuchaczy z podstawami prawnymi dotyczącymi projektowania i instalowania systemów sygnalizacji pożaru, określając również typy obiektów budowlanych, w których występuje prawny obowiązek instalowania tych systemów. W ramach wykładu zostały omówione elementy funkcjonalne systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z normą PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ze względu na rozległość problemów związanych z projektowaniem systemów sygnalizacji pożaru i ograniczony czas, prowadzący omówił podstawowe rodzaje czujek pożarowych oraz zasady ich rozmieszczania. Szczególna uwaga została zwrócona na wymagania dotyczące linii dozorowych oraz dopuszczalnej liczby czujek instalowanych w jednej linii dozorowej. Ostatni wykład merytoryczny podczas zajęć wyjazdowych wygłosił red. Julian Wiatr. Został on poświęcony podstawom projektowania przydomowych elektrowni fotowoltaicznych, gdzie uczestnicy zajęć wyjazdowych poznali nasłonecznienie i usłonecznienie występujące w naszym kraju, rozkład widma promieniowania słonecznego oraz geometrię układu słonecznego, znajomość której jest niezbędna przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych.

Koniecznie przeczytaj: XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Słuchacze zostali zapoznani z zasadami doboru paneli fotowoltaicznych oraz ich zabezpieczania. Szczegółowo zostały wyjaśnione zasady doboru mocy falownika i jego współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz zasady konstruowania magazynów energii. Uczestnikom zajęć wyjazdowych przybliżono zasady projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej systemów fotowoltaicznych. Wykład zakończyło omówienie zasad wyłączenia generatora systemu PV w czasie pożaru przez strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać pomocy przy doborze właściwego źródła zasilania »

Dobór źródła zasilania

Optymalne rozwiązania na każdym etapie, zarówno dystrybucji, jak i tworzenia dedykowanych pakietów zasilania. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższą jakość ... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Zobacz co nowego poznamy na targach Energetab 2019 »

Licznik energii jaki wybrać Energetab 2019 logo
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » ENERGETAB – największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, to miejsce jednych z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce.(...) czytam dalej »

 


Łączniki i gniazda instalacyjne - jakie wybrać?

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Przewodnik po złączach - znajdż idealne rozwiązanie dla siebie »

automatyka przemysłowa Przewodnik po złączach
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

ograniczniki bezpanelowa energia słoneczna
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Zobacz jak robot testuje bankomaty?

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Około 30 sekund zajmuje średnio wypłacenie pieniędzy z wielofunkcyjnego bankomatu ATM. Urządzenia, które są dostępne „za rogiem” w większości miast, zmieniły nasze podejście ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Przewdonik "Eliminuj błędy
i usprawnij instalacje przewodów" »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

SEP świętuje 100 lat!

Jak co roku targom ENERGETAB towarzyszą konferencje organizowane przez izby i stowarzyszenia patronujące. Z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
.steute Polska .steute Polska
steute jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu oraz produkcji bezpiecznej, niezawodnej aparatury...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl