Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Spotkanie firmowe firmy Legrand

 Redakcja  |  elektro.info 1-2/2018  |  19.02.2018
Redaktor Julian Wiatr wraz z uczestnikami spotkania w Twierdzy Srebrna Góra
Redaktor Julian Wiatr wraz z uczestnikami spotkania w Twierdzy Srebrna Góra
Fot. mat. prasowe

Firma Legrand Polska zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2017 roku spotkanie firmowe w Srebrnej Górze. W przedsięwzięciu wzięło udział 35 osób, wśród których znaleźli się projektanci, wykonawcy oraz prefabrykatorzy rozdzielnic niskiego napięcia.

Spotkanie rozpoczęło szkolenie połączone z prezentacją rozdzielnic, zasilaczy UPS oraz aparatury nn. Prezentację zasilaczy UPS oraz aparatury modułowej stosowanej do budowy rozdzielnic niskiego napięcia prowadzili:mgr inż. Radosław Jagas, kierownik zespołu wsparcia technicznego firmy Legrand, oraz mgr inż. Sławomir Kamiński, doradca techniczny firmy Legrand. W czasie szkolenia zorganizowanego w Zakładzie Produkcyjnym Legranda w Ząbkowicach Śląskich, uczestnicy spotkania firmowego zostali oprowadzeni po wydziałach produkcyjnych. Podczas zwiedzania zakładu mgr inż. Andrzej Białas zaprezentował uczestnikom proces technologiczny produkcji wyłączników instalacyjnych nadprądowych, ograniczników przepięć i kanałów przewodowych. Po zwiedzeniu zakładu uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać trzech wykładów merytorycznych.

Dowiedz się więcej: Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Pierwszy wykład poświęcony budowie i działaniu wyłączników różnicowoprądowych wygłosił Andrzej Białas, wieloletni konstruktor tych aparatów, zatrudniony w ząbkowickiej fabryce od 1972 roku. Podczas tego wykładu wyjaśniono zasadę kształtowania charakterystyki wyłącznika oraz metodykę oceny technicznej tych aparatów. Następny wykład poświęcony nowościom firmy Legrand wygłosił Sławomir Kamiński. Przedstawił w nim budowę układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, wody oraz ciepła. Prezentowany system automatycznego pomiaru umożliwia pomiar zużytych mediów przez odbiorcę z możliwością zdalnego przekazu do serwera. System ten stanowi nowość w ofercie firmy Legrand i będzie dostępny w pierwszym kwartale 2018 roku.

Kolejny wykład poświęcony problematyce zasilania urządzeń elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru wygłosił redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, przy udziale mgr. inż. Marcina Orzechowskiego, pracownika działu wsparcia technicznego firmy Legrand, z którym wspólnie napisali kilka książek oraz szereg artykułów merytorycznych.

Przeczytaj też: elektro.info szkoli elektryków i pożarników

Podczas wykładu przedstawiono metodykę zasilania budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych oraz w warunkach pożaru. Omówiono elementarną teorię pożaru oraz zjawisko Wiedemanna-Franza-Lorentza i jego wpływ na zasady doboru przewodów służących do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru oraz ich zabezpieczeń. Wyjaśniona została nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych oraz nieprzydatność układu zasilania TT w instalacjach bezpieczeństwa. Uczestnicy poznali wymagania, jakie musi spełnić układ zasilania IT w przypadku zastosowania w obwodach instalacji bezpieczeństwa, gdzie Układ Kontroli Stanu Izolacji (UKSI) podczas pożaru staje się bezużyteczny. W tym stanie układ zasilania przy podwójnym zwarciu musi automatycznie przejść w układ zasilania TN, a samoczynne wyłączenie zasilania nastąpić w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Podczas wykładu omówiono przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz problemy wynikające z zakwalifikowania tego urządzenia przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz. 1966), jako wyrobu budowlanego zaklasyfikowanego do grupy stałych urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z wykazem wyrobów stanowiących załącznik do ww. rozporządzenia, „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” to zestaw składający się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizującego i urządzenia wykonawczego. Od 1 lipca 2018 roku przed instalacją zestawu „przeciwpożarowego wyłącznika prądu” konieczne będzie posiadanie następujących dokumentów: Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikatu Stałości Użytkowych, które stanowić będą podstawę do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Może Cię zainteresować: XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dalszej części wykładu zostały omówione źródła zasilania, metodyka ich doboru oraz zastosowania w instalacjach bezpieczeństwa. Szczególna uwaga została zwrócona na metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego oraz wykorzystanie zasilaczy przeciwpożarowych zdefiniowanych w normie PN-EN 12101-10:2007 Systemy rozprzestrzeniania dymi ciepła. Część 10: Zasilacze, jako UZS. Podczas omawiania zastosowań zasilaczy UZS uczestnicy spotkania poznali podstawowe wymagania dotyczące eksploatacji baterii akumulatorów oraz zasady kontroli stanu technicznego, łącznie z określeniem wymagań dotyczących kontrolnego rozładowania akumulatora wymaganego raz w roku. Dużo uwagi zostało poświęcone wymaganiom stawianym środowisku, w którym mają być eksploatowane akumulatory, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnej temperatury ich eksploatacji.

Wykład zakończyła prezentacja wymagań normy N SEP-E 007:2009-9 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. Po zakończonych zajęciach merytorycznych uczestnicy spotkania udali się do Hotelu „Koniuszy” w Srebrnej Górze, gdzie przy uroczystej kolacji można było wymieniać się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Następnego dnia po śniadaniu, Radosław Jagas zorganizował wycieczkę do Twierdzy Górskiej Srebrna Góra, największego obiektu militarnego w Europie. Twierdza została wzniesiona na polecenie Króla Prus Fryderyka II Wielkiego w latach 1765–1777, w celu zabezpieczenia militarnego Śląska, zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Współcześnie twierdza stanowi atrakcję turystyczną, gdzie co roku grupy historyczne prezentują odtwarzanie różnych potyczek zbrojnych z okresu jej największej świetności. 14 kwietnia 2004 roku Twierdza Srebrna Góra została uznana rozporządzeniem Prezydenta RP za pomnik historii. Podczas wycieczki uczestnicy poznali historię obiektu. Mieli też okazję zwiedzić jego najciekawsze miejsca z przewodnikiem. Wycieczkę do twierdzy zakończyło strzelanie z broni bojowej, które stanowiło formę zabawy, gdyż została użyta amunicja ćwiczebna.

Warto zobaczyć: Wiedza i umiejętności zasilone po raz czwarty - relacja z konferencji elektro.info

Każdy uczestnik spotkania firmowego otrzymał od naszej redakcji płytę CD z materiałami szkoleniowymi, bieżący numer „elektro.info” oraz płytę CD z materiałami merytorycznymi z konferencji poświęconej wykorzystaniu zespołów prądotwórczych oraz zasilaczy UPS w układach zasilania budynków, która odbyła się 30 listopada ub.r.  w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Spotkanie firmowe zakończył wspólny obiad w Hotelu „Koniuszy” w Srebrnej Górze.

Źródło: materiały prasowe

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 1-2/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl