Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Podsumowanie 41. Gdańskich Dni Elektryki

patronat medialny elektro.info
 Redakcja  |  12.12.2016
mat. organizatora

W tym roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk we współpracy z Politechniką Gdańską zorganizowało już 41 edycję Gdańskich Dni Elektryki, coroczne święto branży elektrycznej na Pomorzu. Wydarzenie trwało trzy dni, od 27 do 29 października 2016 i miało miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Organizatorzy, jak co roku, zapewnili szeroki wachlarz atrakcji. Odbyła się konferencja naukowo-techniczna (czyli dyskusja o bieżących problemach i nowościach w branży elektroenergetycznej), szkolenia branżowe (zapoznanie się z oprogramowaniem oraz specjalistycznym sprzętem), targi firm (prezentacja wiodących firm związanych z energetyką), zwiedzanie laboratoriów (poznanie najnowocześniejszych technologii dostępnych na Politechnice Gdańskiej), wyjazd techniczny (czyli możliwość zwiedzania lokalnych obiektów technicznych i turystycznych) oraz zawody konstruktorów (czyli prezentacja i rywalizacja samodzielnie skonstruowanych robotów w wielu konkurencjach). Każdy z wymienionych elementów stanowił odrębną część GDE, przyciągając przedstawicieli z różnych środowisk branżowych.

Zobacz także: ENERGETAB i „elektro.info” – od 15 lat razem!

Konferencja naukowo-techniczna GDE

Konferencja naukowo-techniczna odbywająca się w ramach Gdańskich Dni Elektryki to przede wszystkim spotkanie prelegentów z całego kraju oraz specjalistów i delegatów firm. Konferencja poruszała bieżące problemy i możliwości rozwoju w dziedzinie elektroenergetyki i umożliwiła uczestnikom przedstawianie produktów, pomysłów czy wyników swoich badań. Była to również idealna okazja, aby zadać pytania i porozmawiać z przedstawicielami środowiska akademickiego. Konferencja pozwoiła uczestnikom także na bezpośredni kontakt z przedstawicielami aktywnie działających firm. Tematem konferencji naukowo-technicznej była „Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania”.

Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli przedstawiciele firm sponsorskich, wystawcy, prelegenci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk. Prezentacje zaciekawiły zarówno doświadczonych przedstawicieli branży, jak również studentów. Równolegle do wykładów miała miejsce sesja plakatowa. Wszystkie referaty zgłoszone na 41. Gdańskie Dni Elektryki zostały opublikowane w prestiżowych Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i są dostępne w wersji elektronicznej na www.gde.sep.gda.pl/referaty.  

Przeczytaj również: Zasilanie gwarantowane, czyli ciągłość zainteresowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego – relacja z konferencji szkoleniowej
 
Na GDE 2016 prezentowane były:

 • Prezentacje sponsorskie:
  • Kreft J.: Prezentacja firmy ELFEKO S.A, ELFEKO S.A.
  • Janiak Z.: Wnętrzowa rozdzielnica WN typu Optima 145 jako główny element stacji GPZ, ELEKTROBUDOWA S.A.
  • Kraszewski M.: Start-upy w Energetyce, KIC InnoEnergy.
 • Prezentacje firmowe:
  • Mazurek B., Szweda M.: 25 lat Siemens w Polsce, SIEMENS Sp. Z o.o.
  • Trzeciak M.: Przyszłość ochrony odgromowej, ORW-ELS.
 • Prelekcje naukowe:
  • Małkowski R., Kosmecki M., Rink R., Kozakowska A., Leszczyna R., Augusiak A.: Wybrane możliwości badawcze laboratorium LINTE^2, Politechnika Gdańska, Instytut Energetyki.
  • Rink R.: Ocena zagrożeń i wskaźniki niezawodności pracy sieci w analizach rozwoju sieci metodą statystyczno-stochastyczną, Instytut Energetyki
  • Falkowski D., Noske S.: Zaawansowane systemy monitorowania i sterowania siecią SN i nN podstawą do budowania nowych rozwiązań poprawiających jakość zasilania- projekt Upgrid, ENERGA – OPERATOR SA.
  • Strzelczyk Ł.: Czujniki ruchu i obecności – aktualne trendy i rozwiązania w sterowaniu oświetleniem, Züblin Elektro Polska Sp. Z o.o.
  • Włas M.: Efektywny pomiar i analiza jakości energii elektrycznej, Politechnika Gdańska.
  • Olesz M., Rózga J.: Wymagania prawne dotyczące jakości energii w instalacjach elektroenergetycznych, Politechnika Gdańska, ENERGA – OPERATOR SA.
  • Czapp S., Kałka Ł.: Badanie wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych od 50 Hz, Politechnika Gdańska.
  • Szubert K.: Harmoniczne prądu i napięcia w sieciach dystrybucyjnych, Politechnika Poznańska.
  • Kostro G., Kutt F., Michna M., Ronkowski M.:Wolnoobrotowy generator z magnesami trwałymi do elektrowni wiatrowej z turbiną o pionowej osi obrotu, Politechnika Gdańska.
  • Mysiak P., Śleszyński W., Cichowski A., Wyrzykowski L., Kolan P.: Badania eksperymentalne prostownika osiemnastopulsowego o mocy 150 kVA z opcjonalnym szeregowym energetycznym filtrem aktywnym, Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, PPH Comel Sp. z o.o.
  • Olesz M.: Pomiary jakości energii w eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych zakładu przemysłowego, Politechnika Gdańska.

Szkolenia GDE

Szkolenia realizowane w ramach Gdańskich Dni Elektryki odbywają się zawsze w przeddzień konferencji i targów. Są one organizowane dla przedstawicieli firm, pracowników uczelni oraz studentów z całej Polski. Szkolenia są ściśle związane z branżą elektroenergetyczną i automatyką przemysłową. Uczestnicy mają okazję poznać najczęściej używane programy dedykowane do tworzenia projektów i zapoznać się z aparaturą stosowaną w przemyśle.

Sprawdź szczegóły: Konkurs e.lider 2016, czyli elektro.info dla branżowych czempionów

Szkolenia odbyły się w intensywnych, kilkugodzinnych blokach. W tym roku organizatorzy zaprosili uczestników na szkolenia z projektowania instalacji elektrycznych, tworzenia dokumentacji i zarządzania systemami automatyki przemysłowej i domowej, a także tworzenia rysunków i wizualizacji technicznych, wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych oraz projektowania systemu nadzoru technologicznego. Nowością na Gdańskich Dniach Elektryki było szkolenie dedykowane dla pracowników uczelni i firm rozwijające umiejętności promowania swojego dorobku zawodowego.

Targi firm

Targi firm odbywające się podczas Gdańskich Dni Elektryki stały się nieodłącznym elementem wydarzenia. Stanowią znakomitą okazję do zaprezentowania i zaoferowania swojego produktu osobom funkcjonującym w branży elektrycznej i pokrewnych. GDE przyciąga zarówno specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich zakładach.

Zwiedzanie laboratoriów w ramach GDE

Zwiedzanie laboratoriów na Politechnice Gdańskiej to element wprowadzony do harmonogramu Gdańskich Dni Elektryki zaledwie trzy lata temu. Celem tych prezentacji jest pokazanie rozwoju laboratoriów uczelni, a także promowanie najnowszych technologii, które znajdują się na terenie Politechniki Gdańskiej. Jest to świetna okazja dla pracowników uczelni do zaprezentowania technologii osobom z różnych środowisk, a dla uczestników to ciekawa atrakcja.

Polecamy lekturę: 15-lecie elektro.info - rys historyczny

W tym roku zwiedzanie laboratoriów cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości, studentów oraz przedstawicieli firm. W tym roku zwiedzanie obejmowało takie miejsca jak: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2, które należy do Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

W pierwszym miejscu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z urządzeniami znajdującymi się w laboratorium oraz technologią dedykowaną do sterowania. Nowym punktem prezentacji laboratorium LINTE^2 był przeprowadzony eksperyment pokazowy. W drugim zwiedzanym miejscu uczestnicy, wykorzystując technologię wizualizacji przestrzennej mogli znaleźć się w dowolnie wybranym miejscu na Ziemi. Instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) pozwala na nieograniczoną wędrówkę w wirtualnym świecie. 

Wyjazd techniczny

Wyjazd techniczny stanowi interesujący dodatek do Gdańskich Dni Elektryki i cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim wśród gości z poza Gdańska, którzy nie mieli jeszcze okazji odwiedzić proponowanych miejsc. W tym roku zorganizowana wycieczka obejmowała zwiedzanie Rafinerii w Gdańsku, gdzie uczestnicy mieli okazję obejrzeć wybrane elementy infrastruktury elektroenergetycznej oraz Europejskie Centrum Solidarności, jako element ściśle związany z historią Gdańska.  

Zawody konstruktorów

Zawody konstruktorów to część GDE, która przyciąga najwięcej studentów. Ten element został wprowadzony po raz pierwszy cztery lata temu i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zawody konstruktorów to rywalizacja młodych, zdolnych konstruktorów robotów w różnych konkurencjach. W tym roku rozszerzony zakres konkurencji obejmował: Mini Sumo, Line Follower, LEGO Line Follower oraz Freestyle.

Szczegóły dostępne są na stronie: www.gde.sep.gda.pl.

Źródło: materiały organizatora.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl