Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Elektryczność w budynkach - Vademecum

 Redakcja  |  19.01.2016
Elektryczność w budynkach - vademecum
Elektryczność w budynkach - vademecum
Polcen

Kompendium wiedzy z zakresu zastosowań elektryczności i bezpiecznego korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

Przedstawione zagadnienia zostały zilustrowane ok. 320 zdjęciami i rysunkami oraz ok. 120 tablicami.

Vademecum adresowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych w mieście i na wsi, właścicieli gospodarstw rolnych.

W książce opisano m.in.:

 • sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z długotrwałych przerw w dopływie prądu,
 • zasady prawne oraz techniczne związane z dostawą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych oraz możliwości korzystania ze źródeł zasilania awaryjnego
 • zasady doboru zespołów prądotwórczych i UPS-ów, a także odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne czy przydomowe elektrownie wiatrowe,
 • zasady prawidłowego oświetlania wnętrz i przyległego terenu – w tym parametry i ocenę efektywności nowoczesnych źródeł światła, takich jak lampy wyładowcze i lampy LED-owe.

Szczególnie pożyteczną część książki stanowi dekalog inwestora i użytkownika zawierający praktyczne informacje dotyczące:

 • odpowiedzialności prawnej właściciela lub użytkownika budynku,
 • kontaktów z dostawcą energii elektrycznej,
 • budowy lub remontu i modernizacji instalacji elektrycznej,
 • zasad sporządzania dokumentacji projektowej, zasad wyboru wykonawcy.

Elektryczność w budynkach - vademecum, autor: Janusz Strzyżewski, recenzent: Andrzej Boczkowski, Wydawca: Polcen, rok wydania: 2014

Elektryczność w budynkach - vademecum
Elektryczność w budynkach - vademecum
autor: Janusz Strzyżewski, recenzent: Andrzej Boczkowski
Wydawca: Polcen
rok wydania: 2014
ilość stron: 432
ISBN 978-83-89234-79-7
format: B5
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Spis treści

Od Wydawcy / 5
Recenzja / 6
Od Autora        7
Wykaz ważniejszych skrótów użytych w vademecum / 16
Wstęp / 17

Rozdział I. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWE / 19
1. Zasilanie w energię elektryczną / 19
1.1. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej / 19
1.1.1. Przepisy / 19
1.1.2. Wybór sprzedawcy energii elektrycznej / 20
1.1.3. Parametry jakościowe energii elektrycznej i dopuszczalne przerwy w jej dostawie / 23
1.1.4. Procedury i rozwiązania techniczne / 25
1.1.4.1. Przyłącze stałe / 25
1.1.4.2. Przyłącze tymczasowe / 27
1.1.4.3. Budowa przyłącza na podstawie zgłoszenia / 27
1.1.4.4. Budowa przyłącza bez zgłoszenia / 28
1.1.4.5. Uzgodnienia geodezyjne / 28
1.1.4.6. Wniosek o przyłączenie / 28
1.1.4.7. Odpowiedź zakładu energetycznego / 29
1.1.4.8. Terminy wydania warunków technicznych / 29
1.1.4.9. Miejsce dostawy energii elektrycznej / 29
1.1.5. Rozwiązania techniczne / 30
1.1.5.1. Linie rozdzielcze / 30
1.1.5.2. Przyłącze od linii napowietrznej / 31
1.1.5.3. Przyłącze od linii kablowej / 37
1.2. Przygotowanie instalacji domowych do przerw w dostawie energii elektrycznej / 41
1.2.1. Przyczyny przerw w dostawie energii elektrycznej / 41
1.2.2. Zabezpieczenie nowego obiektu - zainstalowanie zespołu prądotwórczego / 42
1.2.3. Zainstalowanie UPS / 44
1.2.4. Współdziałanie UPS z siecią LAN / 47
1.2.5. Działania w istniejącym budynku / 48
1.3. Pomiar energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym lub gospodarstwie rolnym / 48
1.4. Własne odnawialne źródła energii elektrycznej / 51
1.4.1. Panele fotowoltaiczne / 52
1.4.1.1. Rodzaje paneli i ich układy / 52
1.4.1.2. Zjawisko fotowoltaiczne / 53
1.4.1.3. Moduły i panele fotowoltaiczne / 53
1.4.1.4. Układy fotowoltaiczne / 55
1.4.1.5. Prosument / 56
1.4.1.6. Rozwiązania hybrydowe / 56
1.4.2. Przydomowe elektrownie wiatrowe / 57
1.4.2.1. Kontrowersje związane z użytkowaniem / 57
1.4.2.2. Wiatr w Polsce / 59
1.4.2.3. Uwarunkowania formalne / 64
1.4.2.4. Rozwiązania techniczne i dobór wielkości turbiny / 65
1.4.2.5. Koszty / 71
2. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej / 72
3. Odbiorniki energii elektrycznej / 78
3.1. Odbiorniki technicznego wyposażenia budynków mieszkalnych / 78
3.2. Odbiorniki w budynkach inwentarskich / 83
3.3. Odbiorniki AGD i RTV w budynkach mieszkalnych / 84
3.4. Sprzęty audiowizualne i komputery / 87
3.5. Domowe narzędzia z napędem elektrycznym / 87
3.6. Urządzenia do pielęgnacji ciała / 88
3.7. Urządzenia oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych oraz budynkach inwentarskich / 88
3.7.1. Pojęcia i jednostki stosowane w technice świetlnej / 88
3.7.2. Źródła światła / 89
3.7.3. Promienniki specjalne / 97
3.7.4. Zamienniki tradycyjnych żarówek / 97
3.7.5. Oprawy oświetleniowe / 100
3.7.6. Zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej / 100
3.7.7. Oświetlenie pomieszczeń inwentarskich / 102
4. Wybrane przykłady zastosowań oświetlenia / 104
4.1. Budynki mieszkalne / 104
4.2. Budynki gospodarcze / 107
5. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych / 110
5.1. Dostosowanie instalacji do charakteru pomieszczenia / 110
5.2. Elementy instalacji / 116
5.2.1. Rozdzielnica / 116
5.2.2. Zabezpieczenia / 120
5.2.2.1. Bezpieczniki topikowe / 120
5.2.2.2. Wkręcane wyłączniki nadmiarowe / 121
5.2.2.3. Modułowe wyłączniki nadmiarowe / 122
5.2.2.4. Zabezpieczenia silników / 124
5.2.2.5.Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe / 125
5.2.3. Obwody odbiorcze / 127
5.2.4. Sprzęt i osprzęt instalacyjny / 129
5.2.4.1. Łączniki w budynkach mieszkalnych / 129
5.2.4.2. Gniazda wtyczkowe w budynkach mieszkalnych / 130
5.2.4.3. Osprzęt w budynkach gospodarczych / 132
5.2.5. Przewody i rury instalacyjne / 132
5.2.6. Puszki / 136
5.2.7. Listwy i kanały instalacyjne / 137
5.2.8. Puszki podłogowe / 139
5.3. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji / 139
5.4. Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współczesnych przepisów i potrzeb / 140
5.4.1. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego / 140
5.4.2. Zmiany w instalacji / 142
5.4.3. Wymiana złącza oraz przyłącza / 145
6. Ochrona odgromowa / 147
6.1. Przepisy i normy / 147
6.2. Ochrona zewnętrzna / 153
6.3. Określanie stopnia zagrożenia / 155
6.4. Zewnętrzna instalacja piorunochronna / 155
6.5. Ochrona urządzeń usytuowanych na dachu budynku / 158
6.6. Ochrona wewnętrzna przed przepięciami / 163
7. Instalacje elektryczne oraz oświetlenie terenu / 168
7.1. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej / 168
7.2. Układanie kabli ziemnych / 169
7.3. Sieć rozdzielcza w gospodarstwie rolnym / 171
7.4. Oświetlenie ogrodu / 171
7.4.1. Rozwiązania konwencjonalne / 171
7.4.2. Oświetlenie z wykorzystaniem energii słonecznej / 175
7.5. Oświetlenie terenu gospodarstwa rolnego / 176
7.5.1. Dobór źródeł światła i opraw oświetleniowych / 176
7.5.2. Sterowanie oświetleniem terenu / 179
7.5.3. Ochrona urządzeń oświetleniowych przed wpływami zewnętrznymi / 180

Rozdział II. ROZWIĄZANIA SPECJALNE / 181
1. Odnawialne źródła energii cieplnej / 181
1.1. Kolektory słoneczne / 182
1.1.1. Układy solarne w polskich warunkach klimatycznych / 182
1.1.2. Typy kolektorów słonecznych / 187
1.1.3. Dobór urządzeń / 192
1.1.4. Układy solarne / 193
1.2. Pompy ciepła / 195
1.2.1. Zasada działania / 195
1.2.2. Budowa dolnych źródeł / 200
1.2.3. Skład zestawu / 200
1.2.4. Sterowanie pracą / 201
1.2.5. Współpraca pompy ciepła z kotłem c.o  / 202
1.3. Biomasa / 205
2. Klimatyzacja / 207
2.1. Wprowadzenie / 207
2.2. Zasada działania urządzeń / 208
2.3. Klimatyzatory indywidualne - stałe i przenośne / 211
2.4. Układy klimatyzacyjne typu multisplit / 215
2.5. Klimakonwektory / 216
2.6. Współdziałanie z pompą ciepła / 217
2.7. Dobór urządzeń / 217
2.8. Osuszanie powietrza / 218
3. Ogrzewanie elektryczne / 220
3.1. Wprowadzenie / 220
3.2. Ogrzewanie pomieszczeń / 221
3.2.1. Systemy ogrzewania / 221
3.2.2. Ogrzewanie elektryczne na tle innych źródeł energii / 224
3.2.3.    Ogrzewanie bezpośrednie / 230
3.2.3.1. Ogrzewanie konwekcyjne / 230
3.2.4.    Ogrzewanie akumulacyjne / 237
3.2.4.1. Akumulacja ciepła i jego oddawanie / 237
3.2.4.2. Akumulacyjne grzejniki wolno stojące / 237
3.2.4.3. Akumulacyjne ogrzewanie powierzchniowe / 240
3.3. Ogrzewanie rynien i dachów oraz otoczenia budynków / 243
3.3.1. Rynny i dachy / 243
3.3.2. Otoczenie budynków, schody i rampy / 245
3.4. Utrzymanie temperatury wody / 247
3.5. Specjalne zastosowanie ogrzewania elektrycznego w obiektach rolniczych / 247
3.6. Przygotowanie ciepłej wody do celów użytkowych / 251
4. Instalacje teletechniczne i multimedialne / 257
4.1. Instalacja telefoniczna / 257
4.2. Instalacja komputerowa / 258
4.3. Instalacja antenowa / 260
5. Kontrola dostępu, ochrona przed włamaniem i pożarem / 262
5.1. Wprowadzenie / 262
5.2. Zagrożenia i środki ochrony / 263
5.3. Ochrona przed włamaniem / 264
5.3.1. Ochrona peryferyjna / 264
5.3.2. Ochrona bezpośrednia / 265
5.3.2.1. Klasy systemów ochronnych / 265
5.3.2.2. Monitoring i transmisja informacji / 267
5.3.2.3. Wybór systemu ochrony / 267
5.3.2.4. Układanie instalacji sygnalizacyjnej / 268
5.3.2.5. Ochrona otoczenia budynku / 268
5.3.2.6. Systemy bezprzewodowe / 268
5.3.2.7. Wybór firmy ochroniarskiej oraz wstępne decyzje inwestora / 268
5.3.2.8. Istotne szczegóły / 269
5.3.3. Elementy systemów ochronnych / 272
5.3.3.1. Domofony i wideodomofony / 272
5.3.3.2. Kamery wideo / 274
5.3.3.3. Czujki ruchu / 275
5.3.3.4. Czujki stłuczenia szkła / 278
5.3.3.5. Magnetyczne czujniki kontaktronowe / 279
5.3.3.6. Czujki zalania cieczą / 279
5.3.3.7. Czujniki obecności czadu / 280
5.3.3.8. Czujniki wycieku palnych gazów / 281
5.4. Ochrona przed pożarem / 281
5.4.1. Informacje wstępne / 281
5.4.2. Czujki pożarowe / 282
5.4.3. Systemy ochrony pożarowej / 283
5.4.4. Centralki alarmowe / 284
5.4.5. Transmisja sygnałów / 286
5.4.6. Zasilanie centralki pożarowej / 287
5.5. Zintegrowane systemy ochrony / 287
5.6. Od decyzji, przez projekt, do efektu / 287
5.7. Uproszczona ochrona niewielkich obiektów / 289
5.8. Czujki autonomiczne / 289
5.9. Systemy bezprzewodowe / 291
6. Iluminacja domu i ogrodu / 292
6.1. Wprowadzenie / 292
6.2. Przykłady iluminacji / 293
6.3. Warunki bezpieczeństwa / 298

Rozdział III. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH / 301
1. Zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej / 301
1.1. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym / 301
1.2. Zagrożenie pożarowe / 303
2. Wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki i zwierzęcy / 305
3. Zasady bezpiecznego postępowania przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektrycznych / 311
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym / 313
4.1. Uregulowania normatywne / 313
4.2. Środki ochrony / 315
4.2.1. Izolacja części czynnych jako środek ochrony podstawowej / 316
4.2.2. Ochronne wyłączniki różnicowoprądowe / 317
4.2.3. Jednoczesna ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu / 318
4.2.4. Środki ochrony w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym / 318
4.2.4.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic [N18] / 318
4.2.4.2. Baseny pływackie, brodziki, fontanny i kaskady wodne / 323
4.2.4.3. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny / 325
4.2.4.4. Budynki rolnicze / 328
5. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych / 329
6. Przewody i uziomy ochronne / 331
7. Funkcje ochronnych wyłączników różnicowoprądowych / 334

Rozdział IV. POŻARY WYWOŁYWANE PRZEZ NIESPRAWNE INSTALACJE LUB URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE / 337
1. Zapobieganie pożarom / 337
2. Środki i czynności gaśnicze / 338

Rozdział V. RATOWANIE OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM / 339
1. Odłączenie od źródła napięcia / 339
2. Wezwanie pomocy medycznej / 340

Rozdział VI. NIEDOCENIANE ZAGROŻENIA / 341
1. Pola magnetyczne we wnętrzach i w otoczeniu budynku / 341
1.1. Wprowadzenie / 341
1.2. Źródła pól elektromagnetycznych (PEM) / 345
1.3. Przepisy / 348
1.4. Skala zagrożeń i ochrona przed działaniem PEM we wnętrzach / 350
1.5. Pola PEM na otwartych terenach / 356
2. Elektryczność statyczna / 361
2.1. Powstawanie zjawiska / 361
2.2. Działanie ładunków elektrostatycznych / 365
2.3. Środki ochrony / 367

Rozdział VII. DEKALOG INWESTORA/UŻYTKOWNIKA / 371
1. Odpowiedzialność prawna właściciela lub użytkownika obiektu / 371
2. Kontakty z dostawcą energii elektrycznej / 377
3. Nowa budowa lub remont i modernizacja / 379
4. Dokumentacja projektowa / 382
5. Wybór wykonawcy robót elektrycznych / 384
6. Nadzór nad realizacją robót elektrycznych / 385
7. Dokumentacja powykonawcza i książka obiektu budowlanego / 386
8. Sprawdzanie końcowe i odbiór instalacji elektrycznych / 388
9. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych / 390
10. Zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych / 393

Załącznik nr 1 - Wzór książki obiektu budowlanego [wg (P14)] / 395
Załącznik nr 2 - Wzór metryki urządzenia piorunochronnego / 402
Załącznik nr 3 - Wzór paszportu urządzeń oświetleniowych / 403
Załącznik nr 4 - Wykaz wybranych przepisów, norm i materiałów źródłowych / 405
Wykaz tablic / 411
Wykaz rysunków i zdjęć / 415
Skorowidz rzeczowy / 425

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl