Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora

 Redakcja  |  05.01.2016
Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora
Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora
ARL Mirowski

Recenzowany poradnik dla ekspertów, doradców, projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji OZE, w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Wysoko oceniany także jako podręcznik dla uczniów szkół technicznych, studentów wyższych uczelni technicznych, i uczestników kursów szkoleniowych.

Bardzo przydatny także dla architektów i pracowników NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW.

Niezwykle  pomocy w trakcie opracowania projektu technicznego a także przy określaniu wymagań do programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz dokumentacji w ramach SIWZ. Autor opracowania zawarł w nim także przykładowe ramowe algorytmy postępowania w procesie inwestycyjnego, w których podkreślił znaczenie specjalistycznych programów symulacyjnych, nadzoru nad wykonawstwem oraz monitorowania wybranych parametrów instalacji.

Jak twierdzą użytkownicy pierwszy poradnik, który „otwiera oczy” na istotne zagadnienia, które często są pomijane w trakcie procesu projektowo-inwestycyjnego.

Znaczna część tego poradnika poświęcona jest także ochronie jakości powietrza. Podano w nim szereg przykładów obliczeń, zestawień, tabel i wykresów ułatwiających podejmowanie decyzji odnośnie wyboru urządzeń i technologii grzewczych. Zaproponowano również autorskie propozycje skali oceny substancji szkodliwych, klasy technologii oraz certyfikaty budynków pod względem redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora, Adolf Mirowski, Wydawca: ARL Mirowski, rok wydania: 2015

Podręcznik dobrych praktykw zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji
Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora
Adolf Mirowski
Wydawca: ARL Mirowski
rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 254
ISBN 978-83-941347-0-9
oprawa: miękka
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Spis treści

Spis treści
Wstęp / 7
1.  Komponenty termicznych instalacji kolektorów słonecznych / 9
1.1.  Kolektory słoneczne / 9
1.2.  Podgrzewacze i zasobniki c.w.u. oraz zasobniki wody grzewczej / 25
1.3.  Przewody hydrauliczne nośnika grzewczego (cieczy solarnej) / 33
1.4.  Ciecz w obiegu kolektorów słonecznych („ciecz solarna”) / 40

2.  Wybrane zagadnienia projektowania instalacji z kolektorami słonecznymi / 43
2.1.  Zużycie ciepłej wody użytkowej / 43
2.2.  Schematy hydrauliczne / 44
2.3.  Straty ciepła w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej / 46
2.4.  Obciążenia mechaniczne od wiatru i śniegu / 48
2.5.  Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi / 49

3.  Przykłady złych i dobrych praktyk wykonania instalacji / 51

4.  Analiza porównawcza instalacji kolektorów słonecznych / 55
5.  Parametry do oceny instalacji kolektorów słonecznych – podgrzewanie c.w.u. / 59
5.1.  Parametry pierwszego rzędu / 59
5.2.  Parametry drugiego rzędu / 59
5.3.  Parametry wyższych rzędów / 59

6.  Programy symulacyjne do obliczeń instalacji z kolektorami słonecznymi / 60
6.1.  Najczęstsze błędy oraz zagrożenia związane z użyciemprogramów do obliczeń symulacyjnych / 61

7.  Monitoring rezultatów pracy / 64

8.  Sugerowany algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo–inwestycyjnego / 65

9.  Propozycje przykładowego zapisu wymagań dotyczących instalacji kolektorów słonecznych / 66
9.1.  Przykład opisu danych wejściowych i wymagań użytkownika / 66
9.2.  Propozycja oceny i wyboru ofert / 67

10.  Przykłady wybranych instalacji kolektorów słonecznych / 68
10.1.  Przykład 1 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie / 68
10.2.  Przykład 2 – Wspólnota Mieszkaniowa w Krośnie / 70
10.3.  Przykład 3 – Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie / 72
10.4.  Przykład 4 – GimnazjumGminne w Połczynie Zdroju / 73
10.5.  Przykład 5 – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Poznaniu / 74
10.6.  Przykład 6 – Wspólnota Mieszkaniowa w Kaliszu / 75

11.  Ankieta – kolektory słoneczne / 75

12.  Systemy grzewcze współpracujące z pompami ciepła / 80
12.1.  Opis technologii pomp ciepła / 81
12.2.  Ocena jakości pomp ciepła / 86
12.4.  Wpływ wybranych parametrów na wartość sezonowego współczynnika efektywności energetycznej / 90
12.5.  Wpływ strat ciepła w obiegu c.w.u. na efektywność pracy pomp ciepła / 95
12.6.  Monitoring efektywności pracy pomp ciepła / 97
12.7.  Rozporządzenie o etykietowaniu energetycznym / 97
12.8.  Współczynniki efektywności energetycznej pomp ciepła – klasyfikacja) / 100

13.  Programy symulacyjne do oceny i weryfikacji instalacji współpracujących z pompami ciepła / 103

14.   Gruntowe dolne źródła ciepła / 104

15.  Test reakcji termicznej (TRT) – pionowe gruntowe wymienniki ciepła / 105

16.   Badania geofizyczne w otworach płytkiej geotermii (pionowe gruntowe wymienniki ciepła)* / 106
16.1.  Weryfikacja profilu geologicznego / 106
16.2.  Kontrola wypełnienia przestrzeni pierścieniowej / 106
16.3.  Przykłady badań geofizycznych w trakcie wykonywania otworów w gruncie / 107
16.4.  Zalecenia do badań geofizycznych / 109

17.  Wykorzystanie pomp ciepła do chłodzenia budynków / 110
17.1.  Rodzaje instalacji pomp ciepła z funkcją chłodzenia / 110
17.2.  Odbiór nadmiaru ciepła z budynku / 113
17.3.  Przykład wykorzystania pionowych gruntowych wymienników ciepła do akumulacji ciepła we współpracy z pompami ciepła w trybie chłodzenia aktywnego / 114

18.  Algorytmpostępowania w trakcie procesu projektowo–inwestycyjnego instalacji z pompami ciepła / 119

19.  Przykładowe metody wyboru ofert na wykonanie instalacji z pompami ciepła / 121
19.1.  Metody dynamiczne – wartość bieżąca netto / 121
19.2.  Metody dynamiczne według VDI 2067 / 125

20.  Wybrane przykłady instalacji z pompą ciepła / 127
20.1.  Przykład 1 – świetlica wiejska w Mierzynie / 128
20.2.  Przykład 2 – świetlica wiejska w Syrkowicach / 129
20.3.  Przykład 3 – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie / 130
20.4.  Przykład 4 – budynek jednorodzinny na Dolnym Śląsku / 131
20.5.  Przykład 5 – budynek jednorodzinny w Brienz, Szwajcaria / 132
20.6.  Przykład 6 – budynek jednorodzinny w Udligenswil, Szwajcaria / 133

21.  Ankieta – pompy ciepła / 134

22.  Wskaźniki emisji przy spalaniu wybranych paliw i przykłady redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza / 142
22.1.  Redukcja zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń przy podgrzewaniu c.w.u. / 142
22.2.  Wartości opałowe wybranych paliw i wskaźniki emisji zanieczyszczeń / 144
22.3.  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń / 144
22.4.  Wybrane sprawności wytwarzania i transportu ciepła na potrzeby podgrzewania c.w.u. / 150
22.5.  Przykłady obliczeń redukcji zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji do powietrza / 152

23.  Uproszczone wykresy do szacowania redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza / 175
23.1. Modele, wartości graniczne, pojęcia i definicje / 175
23.2.  Zastąpienie kotłowni węglowych przez pompy ciepła (Qc ≤ 100 kW, Qk ≤ 100 kW) / 182
23.3.  Zastąpienie kotłowni na drewno przez pompy ciepła (Qc ≤ 100 kW, Qk ≤ 100 kW) / 186
23.4.  Zastąpienie kotłowni na lekki olej opałowy przez pompy ciepła / 190
23.5.  Zastąpienie kotłowni gazowej przez pompy ciepła / 195
23.6.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię gazową lub sorpcyjną pompę ciepła / 198
23.7.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na lekki olej opałowy / 200
23.8.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na drewno (Qk ≤ 50 kW) / 203
23.9.  Zastąpienie kotłowni węglowej przez kotłownię na granulat węglowy „ekogroszek” (Qk ≤ 50 kW) / 206
23.10.  Podsumowanie / 209

24.  Klasy i etykiety technologii redukcji zanieczyszczeń do powietrza – propozycje autorskie / 210
24.1.  Klasyfikacja stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w rocznym bilansie cieplnym budynku / 210
24.2.  Krotność redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w rocznymbilansie cieplnymbudynku / 211
24.3.  Przykładowe analizy klas technologii redukcji zanieczyszczeń w budynku jednorodzinnym / 212
24.4.  Przykładowe analizy klas technologii redukcji emisji zanieczyszczeń w przyszłości / 220

25.   Przykłady certyfikatów PreQurs potwierdzających klasę i krotność redukcji emisji zanieczyszczeń budynku do powietrza / 224

26.  Inne zagadnienia i przemyślenia autora / 227
26.1.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza / 227
26.2.  Węgiel a energia elektryczna w Polsce / 227
26.3.  Inne możliwości / 227
26.4.  Aktualne priorytety i świadomość społeczna / 232

27.  Jednostki miar i tabele przeliczeniowe wybranych wielkości  fizycznych / 233

28.  Wykaz ważniejszych  oznaczeń / 240
29.  Literatura / 249
30.  Wykaz norm / 252
31.  Informacje o wybranych  partnerach w branży / 253

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl