Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

elektro.info szkoli elektryków i pożarników

 WW  |  elektro.info 11/2015  |  11.12.2015
Słuchacze seminarium w OZW SEP w Katowicach
Słuchacze seminarium w OZW SEP w Katowicach
Fot. WW

Październik przepłynął pod presja wytężonej pracy w naszej redakcji. Po zakończonej konferencji ELSAF 2015, redaktor naczelny elektro.info red. Juliana Wiatr wygłosił cykl wykładów skierowanych do elektryków oraz pożarników. 

W dniu 29 września br. dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i członków SEP Oddziału Zagłębia Węglowego w Katowicach, a w dniu 7 października dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, zorganizowano cykl wykładów poświęconych ochronie przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych.

W ramach wykładów słuchacze zostali zapoznani z podstawową teorią pożarów, gdzie zaprezentowano trójkąt pożarowy stanowiący podstawowy element opisu pożaru, omówione zostały różne rodzaje pożarów oraz ich przebieg w czasie.

Przedstawione zostały elementy kolumny konwekcyjnej oraz zjawiska związane z jej powstaniem. Słuchacze zostali zapoznaj ze zjawiskiem rozgorzenia oraz skutkami jego powstania. W dalszej części tego wykładu został zaprezentowany podział na typy pożarów oraz zaprezentowano podstawowe środki gaśnicze możliwe do użycia w celu ich gaszenia. Następnie słuchacze zostali zapoznani z zasadami obliczania gęstości obciążenia ogniowego i oceną odporności ogniowej elementów budowlanych, która ściśle wiąże się z odpornością ogniową budynków.

W następnej kolejności zostały omówione krzywe pożarowe symulujące przebiegi pożarów opisane w normie PN-EN 1363-2:2001 „Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe”. Po omówieniu krzywych pożarowych opisujących przebieg w czasie typowych pożarów, zostały zademonstrowane wymagania dotyczące lokalizacji kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn i zespołów prądotwórczych stanowiących źródło zasilania awaryjnego obiektów budowlanych. Podczas wykładów omówione zostały również wymagania normy PN-HD 60364-5-56:2013 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-56 – instalacje bezpieczeństwa”, w której zostały opisane wymagania dotyczące źródeł zasilnia urządzeń przeciwpożarowych. Następnie słuchacze zostali zapoznani z problematyką zagrożeń pożarowych stwarzanych przez ograniczniki przepięć oraz możliwościami neutralizacji tych zagrożeń.

Podczas zajęć omówiona została problematyka zagrożeń wybuchowych występujących przy eksploatacji akumulatorów stanowiących element wyposażenia zasilaczy UPS oraz metodyka ich neutralizacji dzięki zastosowaniu wentylacji sterowanej przez układ detekcji stężenia wodoru. Szczegółowo zostały omówione wymagania dotyczące projektowania oraz eksploatacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” Osobny wykład został poświęcony wentylacji pożarowej oraz zasadom oddymiania dróg ewakuacyjnych. Prowadzący omówił podstawowe wymagania stawiane drogom ewakuacyjnym oraz warunkom na nich panujących. Zostały zaprezentowane różne sposoby oddymiania, gdzie główna uwag została skupiona na problematyce klap oddymiających ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zasilania. Ważnym elementem cyklu wykładów była problematyka ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Zagadnienia te są bezpośrednio związane z wymaganiami normy N SEP-E 005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru”, przez co prowadzący omówił szczegółowo jej wymagania oraz możliwe do zastosowania wymagania normy PN-HD 60364-4-41: 2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 -41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym”. Następnie zostały omówione zasady projektowania ochrony przeciwpożarowej tuneli i kanałów kablowych. Cykl wykładów zakończyło omówienie wymagań stawianych przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu, które omówił i wyjaśnił mgr inż. Marcin Orzechowski, uczestniczący w szkoleniach prowadzonych przez naszą redakcję.

Problematyka ta spotkała się dużym zainteresowaniem z uwagi na brak zrozumienia przez funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. wymagań stawianych przez Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami] oraz brak znajomości postanowień normy N SEP-E 005, której wymagania niebawem zaczną obowiązywać w całym świecie (w obecnej chwili projekt tej normy znajduje się w CENELECU i trwają prace przygotowawcze do jej umiędzynarodowienia).

W dniu 12 -14 października w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka, odbyło się szkolenie pt.: ”Oświetlenie awaryjne – projektowanie, instalacja, konserwacja”.

W ramach tego szkolenia red. Julian Wiatr wygłosił czterogodzinny wykład poświęcony układom zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zasilających oraz zasad doboru przewodów zasilających i ich zabezpieczeń. Podczas tego wykładu zostały omówione wymagania wynikające z normy PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”. Zostały zaprezentowane układy i źródła zasilania budynków.

Omówione zostały również podstawowe wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach przeciwpożarowych, w skład których wchodzi oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wykład zakończyło omówienie zasad doboru i eksploatacji akumulatorów stosowanych jako źródło zasilania rezerwowego w urządzeniach przeciwpożarowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 11/2015
Tagi: 
ozw sep | 
katowice | 
elsaf 2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl