Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Pozyskiwanie gruntu musi dobrze zabezpieczać interesy inwestora

 Redakcja  |  10.03.2008

Tereny, na których mają powstać farmy wiatrowe, muszą znajdować się w obszarze, w którym możliwe jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznych. Potrzebne są pozwolenia na budowę poszczególnych elementów farmy.

Farmy wiatrowe mogą zajmować wiele hektarów, na których wznoszą się nie tylko turbiny wiatrowe, ale też znajduje się konieczna do ich funkcjonowania infrastruktura, taka jak stacje transformatorowe, kable przesyłowe, drogi dojazdowe.

Wytwarzanie energii wiatrowej koliduje z wykorzystaniem większości powierzchni gruntu na cele rolnicze. Ten sam teren jest wykorzystywany na równorzędnych zasadach, przez najczęściej niepowiązane ze sobą podmioty dla dwóch różnych działalności: rolniczej i energetycznej. Farmy wiatrowe realizowane są przeważnie na terenach rolniczych. Tereny te muszą charakteryzować się pożądaną wietrznością, a także znajdować się w obszarze, w którym możliwe jest uzyskanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznych.

Wykorzystanie terenów pod farmę wiatrową wymaga uzyskania pozwolenia na budowę poszczególnych elementów farmy. O ile teren nie jest objęty planem miejscowym, konieczne jest występowanie o warunki zabudowy, przy czym dla terenów rolniczych wydanie warunków zabudowy jest niemożliwe, o ile w sąsiedztwie nie znajdują się podobne urządzenia (zasada sąsiedztwa).

Alternatywą dla warunków zabudowy może być decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z tym że przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, co do których elementów farmy decyzja taka może być wydana. Najczęściej gminy zainteresowane rozwojem energetyki wiatrowej na swoim obszarze uchwalają plany miejscowe, które przewidują możliwość wykorzystania terenów pod budowę farm oraz szczegółowo określają warunki ich realizacji (np. liczbę turbin, czasem ich moc i wysokość wież).

W stosunku do gruntu rolnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest jego wyłączenie z produkcji rolnej. Inwestycję może utrudnić fakt, że teren leży w obszarze chronionym, np. objętym programem Natura 2000, lub w jego sąsiedztwie. Ponieważ budowa farmy wiatrowej wymaga najczęściej sporządzenia analizy wpływu na środowisko, analiza zawierająca stwierdzenie, że planowana inwestycja negatywnie wpływa na środowisko uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli wstępna ocena planowanej lokalizacji potwierdza, że teren objęty jest planem miejscowym dopuszczającym istnienie farm wiatrowych, teren nie leży lub nie sąsiaduje z obszarami chronionymi, na które planowana inwestycja może mieć negatywny wpływ oraz nie istnieje ryzyko nieuzyskania wyłączenia terenu (jego części) z produkcji rolnej, inwestor może przystąpić do pozyskiwania tytułu prawnego do terenu. Wybór właściwego tytułu prawnego jest ogromnie istotny, biorąc pod uwagę, że farma wiatrowa działa kilkadziesiąt lat. Interesy inwestora muszą być zabezpieczone przez cały ten okres.

Najczęściej stosowane rozwiązania to dzierżawienie terenów od właścicieli, którzy zajmują się prowadzeniem działalności rolniczej na danym terenie. Umowa dzierżawy ma wiele zalet: koncepcja dzierżawy jest zrozumiała i akceptowana przez właścicieli gruntu, a zawarcie umowy, co do zasady, nie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami, w szczególności nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Zawarcie umowy dzierżawy na czas określony pozwala ograniczyć ryzyko jej niepożądanego rozwiązania przez wydzierżawiającego. Umowa dzierżawy może zostać zawarta na 30 lat (zawarcie umowy na czas dłuższy powoduje, że po 30 latach traktowana jest jak umowa zawarta na czas nieokreślony, co ułatwia jej rozwiązanie), co jest okresem umożliwiającym inwestorowi budowę i eksploatację farmy wiatrowej.

Zbycie dzierżawionego terenu w czasie trwania umowy dzierżawy nie zagraża trwałości dzierżawy, o ile umowa została zawarta na piśmie z datą pewną, a teren został wydany (udostępniony) dzierżawcy. Potwierdzenie przez notariusza podpisów pod umową dzierżawy pozwala na ujawnienie umowy dzierżawy w księdze wieczystej, co dodatkowo umacnia pozycję dzierżawcy wobec osób trzecich.

Mimo licznych zalet prawo dzierżawy jest prawem wynikającym wprost z umowy, która określa zakres i treść dzierżawy. Jakiekolwiek nieścisłości lub braki umowy odbijają się bezpośrednio na prawach dzierżawcy. Zmiana strony umowy dzierżawy, np. w wypadku przeniesienia praw do realizacji projektu na inny podmiot, wymaga zawsze zgody drugiej strony.

Alternatywą dla umów dzierżawy jest ustanowienie na terenie przeznaczonym pod farmę wiatrową ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz inwestora. Takim prawem może być użytkowanie lub służebność. Prawa te podlegają wpisowi do księgi wieczystej i przy prawidłowym ich ustanowieniu są skuteczne wobec właściciela gruntu i wszelkich osób trzecich. Ustanowienie prawa użytkowania lub służebności wymaga formy aktu notarialnego.
Zakres prawa użytkowania zasadniczo odpowiada dzierżawie, to jest użytkownik ma prawo do używania nieruchomości i pobierania jej pożytków.

Wadą użytkowania jest fakt, że jest to prawo niezbywalne, a zatem inwestor nie może go przenieść na inny podmiot. Ustanowienie służebności gruntowej wymaga wskazania nieruchomości władnącej, to jest nieruchomości, której użyteczność zwiększa się poprzez ustanowienie służebności. Podobnie jak w przypadku zakładów energetycznych, koncepcja ta nie odpowiada zasadom działania farm wiatrowych, gdyż trudno jednoznacznie wskazać nieruchomość, która bezpośrednio korzysta z faktu ustanowienia służebności polegającej na prawie zainstalowania wież wiatrowych i przeprowadzenia kabli.

materiały: Gazeta Prawna

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


System zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
  • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl