Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Warsztaty tematyczne w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - materiał filmowy TV.e

 Redakcja  |  22.03.2010
W warunkach pożaru temperatura szybko wzrasta – w płonącym budynku uzyskuje po 30 minutach wartość ponad 800°C i nieznacznie rośnie wraz z upływem czasu trwania pożaru. Wskutek wzrostu temperatury zgodnie z prawem Wiedemanna- Franza wzrasta również rezystancja przewodu. Nieuwzględnienie tego zjawiska podczas projektowania może skutkować wyeliminowaniem z pracy urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru oraz powodować nieskuteczność ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. Zjawisko to zostało potwierdzone przez Zakłady Kablowe Bitner w wyniku badań laboratoryjnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późn. zm.) określa tylko wymagania stosowania przewodów o odpowiedniej odporności ogniowej w zależności od wymaganego czasu funkcjonowania urządzeń oraz nakazuje projektowanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że normy przedmiotowe nie określają wymagań doboru kabli i przewodów funkcjonujących w czasie pożaru, przez co projektanci dobierają przewody i kable do urządzeń ppoż. zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami, popełniając błąd.

W celu uregulowania tych zagadnień we wrześniu 2009 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka zorganizowało konferencję „Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespołami kablowymi stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej” na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU nr 56/2009, poz. 461).

Konferencja miała charakter otwarty. Jej celem była prezentacja zmian § 187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (DzU nr 75/2002, poz. 690) i możliwość prezentacji stanowisk w tej sprawie wszystkich zainteresowanych. W trakcie konferencji przewidziana była również dyskusja, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych. Stanowisko CNBOP za pośrednictwem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostało przekazane do rozpatrzenia do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury, który to w tej kwestii wskazał CNBOP jako właściwą jednostkę aprobującą, zgodnie z § 16 pkt 12 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (DzU nr 249, poz. 2497).

Warsztaty tematyczne, które odbyły się 25 lutego w Józefowie, rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Dyrektora CNBOP ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, st. kpt. Jacka Zboiny. Następnie Józef Szmitkowski zapoznał uczestników ze stanowiskami w przedmiotowej sprawie, które wpłynęły do CNBOP po wrześniowej konferencji. Jacek Zboina oraz Jacek Świetnicki omówili uzgodnienia będące wynikiem wrześniowej konferencji oraz zapoznali zgromadzonych z aktualnym stanowiskiem CNBOP. Edward Skiepko, wykładowca SGSP w Warszawie, przedstawił podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa instalacji przeciwpożarowych, a Paweł Janik, dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, omówił wymagania prawne w zakresie zasilania w energię elektryczną urządzeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem procedur aprobacyjnych. Zagadnienia techniczne związane z doborem kabli i przewodów omówił kierownik pracowni instalacji elektrycznych Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie Julian Wiatr (redaktor naczelny „elektro.info”). Podczas wykładu uczestnicy warsztatów poznali procedurę doboru przewodów do urządzeń powszechnego użytku wraz z podstawowymi krzywymi pożarowymi temperatura-czas. Z przedstawionego materiału wynika, że oprócz wymaganej odporności ogniowej kabla lub przewodu, który zasila urządzenia ppoż., należy zwiększyć jego przekrój uwzględniając współczynnik wzrostu rezystancji powodowanej działaniem temperatury. Uzupełnieniem tego wykładu było wystąpienie Edwarda Skiepko, który zwrócił uwagę na konieczność stosowania atestowanych przewodów o właściwej odporności ogniowej wraz z ich konstrukcjami nośnymi. Należy zwrócić uwagę, że przewód lub kabel musi zostać przebadany wraz z jego konstrukcją nośną i może zostać dopuszczony do stosowania w obwodach ppoż. tylko wtedy, gdy wraz z konstrukcją nośną uzyska aprobatę techniczną. Oznacza to konieczność stosowania do zasilania urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, wyłącznie atestowanych zespołów kablowych. Następnie Mariusz Kwiatkowski, członek Komitetu Technicznego SIPT, przedstawił praktyczne aspekty stosowania atestowanych zespołów kablowych na tle prowadzonych badań.

CNBOP planuje opracowanie szczegółowych zasad udzielania aprobat technicznych oraz projektowania, wykonywania, stosowania i odbioru zespołów kablowych stosowanych do zasilania urządzeń ppoż. W warsztatach wzięło udział ponad 40 osób, pracowników biur projektowych, straży pożarnej oraz producenci kabli i przewodów. Każdy z uczestników otrzymał materiały konferencyjne przygotowane przez organizatorów warsztatów, najnowszy numer miesięcznika „elektro.info” oraz „Poradnik projektanta elektryka systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego” (na płycie CD), opracowany przez zespół autorski pod redakcją Juliana Wiatra, wydany w 2009 roku przez firmę Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl