Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

elektro.info szkoli elektryków

 Redakcja  |  12.03.2010
Trudno jednak wyobrazić sobie proces projektowania lub wykonawstwa w jakiejkolwiek branży bez korzystania z norm. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, korzystanie z norm jest dobrowolne, za wyjątkiem norm powołanych w rozporządzeniach właściwych ministrów, które stają się normami do obowiązkowego stosowania. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późn. zm.), gdzie zostały powołane normy do obowiązkowego stosowania w budownictwie.

Wysoka cena norm publikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny powoduje, że nie są one powszechnie dostępne w środowisku elektryków. Dlatego wydawane są komentarze do poszczególnych norm oraz publikowane różne artykuły w czasopismach technicznych, mające na celu przybliżenie wymagań zawartych w normach. Ponieważ każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa posiada statutowy obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji, Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa regularnie organizują bezpłatne szkolenia dla swoich członków. Szkolenia te prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych, prawnicy oraz pracownicy biur projektowych. Uczestniczy w nich również nasza redakcja, która regularnie przygotowuje wykłady dla projektantów oraz wykonawców instalacji elektrycznych.

W 2009 roku w największych miastach Polski zorganizowano z udziałem firmy Eaton Powerware cykl szkoleń na temat systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego. Redaktor Julian Wiatr przy udziale Marcina Orzechowskiego, pracownika Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych, przeprowadził szkolenia dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w instalacjach elektrycznych, elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia oraz zasilania budynków w energię elektryczną. W tym roku Małopolska oraz Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa zaplanowała zajęcia dla swoich członków z udziałem naszej redakcji. 7 stycznia w Krakowskim Domu Technika redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania instalacji elektrycznych zasilanych ze źródeł napięcia awaryjnego oraz źródeł napięcia gwarantowanego. Wykład ten został powtórnie wygłoszony w oddziałach terenowych Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Płocku oraz Ciechanowie, gdzie prowadzącego wspierał Mirosław Miegoń z firmy Eaton Powerware.

Przedstawili oni wymagania stawiane przez normę PN-ISO 8528-5 Zespoły prądotwórcze. Zespoły prądotwórcze zasilane silnikiem tłokowym, która określa szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić zespół prądotwórczy zastosowany jako źródło zasilania awaryjnego. Na przykładzie obiektu budowlanego łączności został zaprezentowany schemat zasilania z podziałem odbiorników na kategorie zasilania. Omówione zostały również podstawowe układy zasilania obiektów budowlanych stosowane w praktyce. Szczególna uwaga została zwrócona na poprawność projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych przez generator zespołu prądotwórczego, która z uwagi na zmieniające się parametry zwarciowe źródła wraz z upływem czasu zwarcia wymaga innego podejścia niż przy zasilaniu z systemu elektroenergetycznego. Wykład poświęcony zasilaczom UPS wygłosił Mirosław Miegoń, który omówił ich budowę, zasady instalowania oraz przedstawił cztery unikalne technologie stosowane w zasilaczach UPS marki Powerware: system ABM, nieciągłego ładowania baterii, system Hot-Sync, system zarządzania bateriami oraz system zarządzania baterią. Uzupełnieniem szkolenia było omówienie zasad projektowania ochrony przepięciowej w źródłach zasilania awaryjnego oraz gwarantowanego oraz zasad doboru przewodów do urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, a które jak dotąd nie zostały objęte normalizacją.

Liczba szkoleń z udziałem naszej redakcji wciąż rośnie. 17 lutego wzięliśmy udział w warsztatach technicznych dla projektantów zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Polskich Energetyków. W ramach warsztatów wygłoszono następujące referaty:
 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcji stacji transformatorowych SN/nn – Marian Pietrzyk, dyrektor firmy EL-Q z Częstochowy,
 • Zasilanie urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować podczas pożaru – Edward Skiepko, wykładowca SGSP,
 • Dobór źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z tych źródeł – Julian Wiatr.
Uzupełnieniem wykładów merytorycznych było wystąpienie członków Koła Naukowego „FAZA” działającego przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, którzy zademonstrowali swoje osiągnięcia. Podczas prezentacji studenci pokazali głośniki plazmowe, model transformatora Nikoli Tesli oraz efekt mostu wodnego, który powstaje przy przyłożeniu napięcia rzędu kilkunastu kilowoltów do naczyń wypełnionych wodą destylowaną. Zademonstrowane zjawisko dowodzi, że w określonych warunkach przewodzić może każdy materiał, nawet powszechnie uznawany za dielektryk. W warsztatach uczestniczyli pracownic zakładów energetycznych, biur projektowych oraz studenci ostatnich lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Z kolei 25 lutego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka odbyły się warsztaty techniczne poświęcone przewodom i kablom wraz z ich systemami zamocowań, które znajdują zastosowanie w systemach ochrony ppoż. W maju 2010 r. uchwałą Komisji Racjonalizacji Gospodarki Energetycznej w Budownictwie, zostanie zorganizowana przy udziale merytorycznym naszej redakcji, 43. konferencja KRGEB. Podczas trzydniowych obrad zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • stan i perspektywy rozwoju produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej,
 • warunki dystrybucji energii elektrycznej, ciepła oraz gazu,
 • podstawy prawne przyłączania obiektów budowlanych do sieci elektroenergetycznej,
 • prace normalizacyjne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
 • serwisowanie i pomiary w instalacjach elektrycznych budynków użyteczności publicznej,
 • źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego energii elektrycznej w budynkach,
 • obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane dla potrzeb charakterystyki energetycznej budynku,
 • badanie rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl